De aard versus het karakter van God: groeien naar Zijn evenbeeld

15

jan

Tamara Bal

A van almachtig, B van Bevrijder, C is van Christus, gezalfde van God. D is van Dienaar, E is van eeuwig, F van Formeerder, Hij schiep het heelal.” Misschien ken je dit kinderliedje wel, waarin God wordt omschreven met elke letter van het alfabet. Er zijn zoveel woorden die onze God omschrijven. Wij hebben zo’n grote God, dat we nooit over Hem uitgeleerd raken! Vandaag kijken we naar het verschil tussen de aard en het karakter van God en hoe wij steeds meer naar Zijn evenbeeld mogen groeien. 

De aard van God

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 
– Openbaring 22:13 (HSV)

De aard van God zijn de dingen die wij mensen niet kunnen zijn. God is almachtig. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij is alwetend. God is eeuwig en oneindig. Hij is het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. God is drie-enig: Vader, Zoon en Heilige Geest. God is alomtegenwoordig en overal aanwezig. Dit zijn allemaal dingen die wij mensen niet zijn en nooit kunnen worden. Wij zijn sterfelijk; we hebben een begin en een einde, weten (gelukkig!) niet alles en zijn niet op alle plaatsen tegelijk. 

Het karakter van God

Het karakter van God zijn de kenmerken van God die wij mensen wél kunnen ontwikkelen. Wij zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld (Genesis 1:26). Laten we een paar kenmerken van God bekijken. 

Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.
– Deuteronomium 7:9 (HSV)

God is trouw

God beloofde al heel vroeg aan het volk Israël dat Hij hen trouw zou blijven. Elke keer als het volk Israël van God wegliep, achter andere goden aanging of mopperde in de woestijn, bleef God trouw. Hij hield vast aan de belofte aan Zijn volk. Hij leidde hen naar het beloofde land, hielp hen om het in bezit te nemen, en ook daarna bleef Hij hen trouw. Hij stuurde uiteindelijk Zijn Zoon naar de aarde om de mensen te redden!

Nadat Jezus was gestorven en weer opgestaan, en naar de hemel terug zou gaan, beloofde Hij dat er een helper zou komen: de Heilige Geest. En inderdaad, tien dagen na de Hemelvaart van Jezus is het Pinksteren. De discipelen zijn bij elkaar en ontvangen de Heilige Geest. 

Ben jij trouw aan de mensen om je heen? Zoals God trouw is aan Zijn volk, kan jij trouw zijn aan je echtgenoot of vriend, aan vriendinnen en aan je woord. Je kunt trouw zijn met wat God je toevertrouwt. 

God is vergevingsgezind

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. 
– Daniël 9:9 (HSV)

Keer op keer lezen we in de Bijbel dat God mensen vergeeft. Hij vergeeft hen hun zonden, hun wangedrag, hun verkeerde gedachten en Zijn armen staan altijd wijd open om mensen met berouw terug te ontvangen. 

Als ik eerlijk naar mezelf kijk, ben ik niet altijd zo vergevingsgezind. Als iemand mij pijn doet vind ik het moeilijk om te vergeven. En misschien herken jij je hier ook wel in. Maar hierin is Jezus ons voorbeeld: Hij vergaf de moordenaar aan het kruis en Hij vergaf degenen die Hem bespotten. Zo mogen ook wij degenen die ons pijn doen vergeven! 

Als je je verdiept in de kenmerken van God, kan je het jezelf als een spiegel voorhouden. Je ziet welke kenmerken van God jij hebt of welke je misschien aan het ontwikkelen bent. En het leert je ook welke kenmerken je nog niet hebt. Waar wij als mensen nooit alwetend, oneindig of almachtig zullen worden, mogen we wel steeds meer groeien naar Zijn evenbeeld. Met hulp van de Heilige Geest mogen wij groeien in trouw en vergevingsgezindheid, maar ook in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galatan 3:22). 

Aan de slag!

Jij bent gemaakt naar het evenbeeld van God. Hoe kan jij meer op God gaan lijken? In welke eigenschap wil jij groeien?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap