Een koninklijke opdracht

27

apr

Yael Juch

Ik heb een opdracht voor jullie die je leven zal veranderen. Een Koninklijke Opdracht. Dit sprak Danny Bellesi, voorganger van Coast Hill Community Church in Californië, tegen zijn gemeente. De uitdrukking op hun gezicht was kostelijk. Grote, starende ogen. Ik kon sommigen bijna horen denken: hij is echt de weg kwijt. Danny gaf iedere persoon die naar voren was gekomen 100 dollar en sprak drie voorwaarden uit. Ten eerste moesten ze begrijpen dat het Gods geld was. Ten tweede moesten ze het geld zo besteden dat het Gods Koninkrijk zou uitbreiden. Als laatste moesten ze na negentig dagen aan de gemeente vertellen wat ze hadden gedaan. In deze overdenking een uitdaging voor jou, een Koninklijke Opdracht. Neem je hem aan?  

Wat kun je nu met honderd dollar bereiken? 

Wanneer je jong bent, is honderd euro heel veel, maar hoe ouder je wordt hoe minder dit geld lijkt voor te stellen. Wat kun je nu met honderd euro bereiken? Gaandeweg het boek viel ik van de ene verbazing in de andere, een ontelbaar aantal levens werden veranderd door 100 mensen met 100 euro. Wat wel duidelijk werd, was dat de opdracht helemaal niet om geld draaide. Dat was ook niet de bedoeling van de opdracht. ‘Het gaat om de bereidheid om alles wat God je geeft in te zetten, zodat het zijn Koninkrijk uitbreidt en Hem tot eer is,’ aldus Danny. Deze uitspraak deed mij denken aan een gelijkenis van Jezus.  

Stop je talent in de grond 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. 
– Mattheüs 25: 14-15 (HSV) 

Wat volgde? De twee met drie en vijf talenten gingen aan de slag. Ze zorgden ervoor dat ze hun talenten investeerden en hun aandeel groeide tot goeddunken van hun heer. Maar wat gebeurde er met degene met maar één talent?  

Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid heeft. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond, zie, hier hebt u het uwe.
– Mattheus 25: 16 (HSV) 

Wat weerhield deze man om zijn talent te investeren? Angst. Het is een grote tegenstander van onze dromen, talenten en passie. Angst voor goedkeuring van mensen of van God. Angst voor mislukking. Maar als God jou iets toevertrouwt, is Hij dan niet aanwezig in datgene wat Hij jou heeft toevertrouwd? Kent Hij ons niet door en door?  

Wat is mijn Koninklijke Opdracht? 

Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; Ik was vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald; naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 
– Mattheüs 25: 34-36 (HSV) 

Wij zijn gezegend in het kennen van God de Vader. Onze erfenis is het Koninkrijk van God, dit was zijn bedoeling al vanaf de schepping. Deze erfenis gaf Hij ons uit liefde en door Jezus’ offer is dit een genadecadeau. Toch geeft God aan in dit stuk, dat Hij ons niet voor niets ‘rijk’ in Hem heeft gemaakt. Wij mogen deze rijkdom uit liefde voor Hem uitdelen aan de mensen om ons heen. Maar wat kan jij doen? 

In het boek van Danny Bellesi lees je heel verschillende uitwerkingen van de Koninklijke Opdracht. De één kocht er maaltijden van, voor een gezin dat net als zij dezelfde vervelende gebeurtenissen achter de rug had. De ander gebruikte zijn massagetalent bij de daklozen. Bij allemaal begon het met het aannemen van geld en het vervolgens meteen weer terug aan God geven. Daarna hun hart en oren openen voor Gods aanwijzingen. En de aanwijzingen kwamen, niet bij één, of een aantal; nee, bij allemaal sprak God tot hun hart en gaf Hij richting. Vervolgens moest ieder van hen praktische stappen zetten. Het liefhebben van mensen is actief inzetten alles wat God jou heeft toevertrouwd.  

Een vorm van ‘uit liefde’ 

Gij zult 100 euro apart zetten en investeren in mijn Koninkrijk. Staat dit in de Bijbel? Nee. Wel lees je heel de Bijbel door dat God ernaar verlangt dat wij andere liefhebben met alle rijkdom die wij hebben.  

 Voorwaar Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.  
-Mattheüs 25:40 (HSV) 

Zijn Koninkrijk bouwen begint bij het liefhebben van de mensen om je heen. Alles wat je voor deze mensen doet, heb je voor God gedaan. Doe het niet voor aanzien of vanwege religie. Doe het niet uit trots, maar doe het uit liefde voor Hem.  

Aan de slag!

De Koninklijke Opdracht uit het boek van Danny Bellesi is een vorm van groeien in aanbidding.
Misschien heb jij ook het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt om je heen. En wil je net als ik de uitdaging aangaan in het volgen van Gods stem hierin. Spreek het uit in gebed. Ik bid dat je Gods aanwijzingen zult horen en Hij jouw hart bereid maakt om zijn uitdagingen aan te durven.

Stop je talenten niet in de grond, geef het aan Hem. Luister naar zijn stem. Ga uit liefde voor Hem.  

Na het boek te hebben gelezen, groeide er in mij het verlangen om dezelfde uitdaging aan te gaan. Toen ik God vroeg wat ik met mijn 100 euro moest doen, kwam er meteen een idee. Benieuwd naar mijn invulling van deze Koninklijke Opdracht? Kijk op Instagram bij @its.worth.project. 


Naar: Bellesi & Leesa (2001). De Koninklijke Opdracht. Amsterdam: Ark Boeken.    

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap