Ik heb een ander gekwetst, wat nu? – 3 stappen om in het reine te komen met de ander en met God

05

dec

Christa Noteboom

Er zijn soms momenten dat je dingen anders doet of zegt dan je achteraf zou willen. Je voelt dat er verwijdering ontstaat tussen jou en je partner, je kind of je vriend(in). Je hebt de ander pijn gedaan, ondanks dat je bedoelingen misschien oprecht waren. Afgelopen week overkwam mij zoiets en ik moet je eerlijk zeggen: het doet pijn om te zien dat een ander verdriet heeft om iets dat ik verkeerd gedaan heb. Maar ook om de verwijdering te voelen die er logischerwijs op volgt. Het bracht een proces in mij op gang, waarvan ik een paar dingen graag met jullie wil delen. Wat vraagt God van ons op momenten dat we een ander gekwetst hebben?

Elke situatie is anders. De fouten die ik maakte, maak jij misschien niet en de oplossing die God jou aanreikt, kan weer anders zijn dan wat Hij mij liet zien. Ik zou zeggen: lees mee met de dingen die de Heer mij leerde en doe er je voordeel mee!

1. Allereerst: erken dat je fout zat en maak het goed…

… met de betrokkene(n). Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Of het lukt, hangt er soms ook van af of de ander ervoor open staat. Daarin heeft ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, waarin jij alleen je eigen houding kunt sturen (niet die van de ander). Toch is dit een onmisbare stap en ik wil je uitdagen om deze stap te zetten, ook al vind je het moeilijk.

‘Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.’
(Mattheüs 5: 23-24, NBV)

 2. In de tweede plaats: onthoud dat God je Vader is én blijft…

…ook al ben jij degene die een ander gekwetst heeft.

‘Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.’
(Psalm 68: 20-21, NBV)

En bedenk daarbij, dat de liefde die God voor jou én voor die ander heeft, even groot is. Hij zal nooit degene zijn die jullie breekt of uitdooft. Sterker nog: het is zijn diepste verlangen om jullie allebei, elke goede en slechte dag, te dragen, te redden en te bevrijden uit de dood.

‘Hier is Mijn Dienaar, Hem zal Ik steunen. (…) Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven. Het recht zal Hij zuiver doen kennen.’
(Jesaja 42: 3-4, NBV)

3. Geloof

Dit brengt mij bij het derde punt: geloof dat Jezus juist voor deze situatie aan het kruis is gegaan. Allereerst om ervoor te zorgen dat er op een machtige dag een einde komt aan deze verdrietige dingen. Daarnaast: als we een ander verdriet doen, zondigen we niet alleen tegen die ander, maar ook tegen God. Jezus zorgde ervoor dat we bij God vergeving kunnen vinden. Johannes schrijft in zijn prachtige en scherpe brief:

‘Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonde.

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (…) Mocht één van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.’
(1 Johannes 1:3 – 2:2, NBV)

Weet je van jezelf dat je in de afgelopen tijd – of misschien langer geleden – iemand gekwetst hebt? Probeer het goed te maken, vertrouw op de nooit-verblekende liefde van je hemelse Vader voor jullie allebei, belijd je zonde ook aan God en geloof dat Jezus juist voor deze situatie aan het kruis is gegaan – zowel voor jou als voor die ander.

Ik geloof dat onze hemelse Vader dan via Jezus naar ons kijkt en zegt: ‘Ga heen in vrede, zondig niet meer!’ (Johannes 8:11). Én ik geloof dat Degene die zijn leven voor ons gaf en die bad om eenheid onder `ijn leerlingen (Johannes 17:11,21), ook Degene is, die de eenheid en liefde in jouw situatie wil herstellen. Bid je mee?

Aan de slag!

Bid mee:

Hemelse Vader,

Vandaag kom ik bij U met schaamte in mijn hart.
Ik heb mijn kind/man/vriend(in)/… gekwetst.
U kent mijn bedoelingen en U weet of die oprecht waren of niet.
Heer, ik geloof dat U wilt dat ik mijn zonden erken en het goed ga maken met degene die ik gekwetst heb.

Wilt U mij daarbij helpen en de ander bereid maken om hierover in gesprek te gaan?
Wilt U mij vergeven, dat ik één van de prachtige mensen die U gemaakt hebt, gekwetst heb?

U zegt dat als ik mijn zonden belijd, U ze zult vergeven en mij zult reinigen van alle kwaad.
Dank U wel dat U dat doet.

En Heer, de Bijbel laat mij zien dat U mij én die ander elke dag draagt en dat U ons niet zult breken of uitdoven. Zegent U ons allebei met Uw genezende aanwezigheid en wilt U de eenheid en liefde tussen ons herstellen. Tot eer van Uw grote Naam!

Ik vraag U dit in de Naam van Uw Zoon Jezus, die juist hiervoor zijn leven wilde geven.
Dank U wel dat alles in hemel en op aarde goed zal zijn als Hij op een machtige dag terugkomt.

Amen.

Deel deze overdenking

 1. Arenda schreef:

  Christa, de tekst ‘Het geknakte riet zal
  Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.’
  Staat in Jesaja 42.
  ‭‭Jesaja‬ ‭42:3-4‬ ‭HSV‬‬

 2. Christa schreef:

  Goedemorgen Arenda,

  Bedankt voor de tip, scherp! We gaan ernaar kijken.

  Hartelijke groet, Christa

 3. Kim schreef:

  Heel erg bedankt, Christa! :’) Vergeving is zo belangrijk; dat wij belijden, vergeving vragen en vergeven zoals ook onze Hemelse Vader ons vergeeft :’) Gelukkig mogen we altijd Hem vragen om ons daarbij te helpen als wij dat zelf niet kunnen :’) God is zo goed. Dank voor dit mooie en belangrijke stuk. En Gods rijke zegen <3

 4. M schreef:

  Heel mooi, dankjewel

 5. Annette schreef:

  Dankjewel christa, voor je mooie en praktische overdenking.
  Liedje wat in me op kwam tijdens het luisteren was: straks als ik geen pijn meer doe van Matthijn Buwalda! Luistertip 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap