Wat kunnen wij leren van Maria, de moeder van Jezus?

04

dec

Gastblogger

Als ik voor de maand december een ‘powervrouw van de maand’ zou mogen uitroepen zou het Maria zijn. Maria, de moeder van Jezus. Want wauw, wat een vrouw van geloof is zij! Haar geloof en toewijding maakt voor mij dat ik haar zo ontzettend powerful vind. Niet omdat ze veel macht heeft of een belangrijke positie ergens heeft, maar omdat ze  vol vertrouwen haar leven in de handen van God legt en zich overgeeft aan zijn wil voor haar. Maria was nog jong toen God haar riep om de moeder van Jezus te worden, maar haar jonge leeftijd weerhoudt haar er niet van om te doen wat God van haar vraagt. Vandaag kijken we naar wat wij van Maria kunnen leren, zodat wij net als haar een vrouw vol vertrouwen zullen zijn.

“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.”
(Lucas 1:26-38, NBV)

Maria wordt bevestigd in wie ze is en ontvangt haar ‘roeping’

Het zal je maar gebeuren dat er ineens een engel voor je neus staat en je begroet. Dit overkwam Maria. Geen idee wat ze op dat moment aan het doen was? Misschien wel druk bezig om een maaltijd klaar te maken, of was ze aan het dagdromen over haar aanstaande huwelijk met Jozef? Hoe dan ook, daar staat ineens de engel Gabriël voor haar die haar begroet en zegt: ‘Je bent begenadigd, de Heer is met je.’  Hij zegt als het ware: ‘Gods zegen rust op je en Hij is met je.’

In die tijd had het merendeel van de vrouwen een zeer ondergeschikte positie. Ik hoorde eens in een preek dat de farizeeërs in die tijd in gebed zeiden:

“Heer, dank U wel dat U mij geen heiden maakte, en dank U wel dat U mij geen slaaf maakte. En dank U wel dat ik niet als vrouw geboren ben.”

Dat geeft wel een beetje weer hoe er toen over vrouwen gedacht werd. Maar dan is daar die engel en deze bevestigt Maria als het ware in wie ze is als vrouw, de positie die ze in mag nemen in al haar nederigheid. Ze wordt bevestigd in wie ze is en hoort direct de roeping van God voor haar leven. Ze zal zwanger worden en een zoon gaan baren – de Zoon van God. Met die boodschap wordt in één keer heel haar leven op de kop gezet.

God bevestigt ons op dezelfde manier; in zijn Woord kunnen we lezen dat zijn zegen op ons rust en dat Hij met ons is. Jij mag de positie innemen die God voor jou bedoeld heeft. Maar wat als God jou ineens roept voor iets wat jouw leven zomaar op zijn kop kan zetten?

Het geloof van Maria

Nadat Maria bijgekomen is van de schrik, vraagt ze zich af wat de groet van de engel betekent. De Herziene Statenvertaling geeft aan dat Maria in verwarring is, niet zo gek toch? We kunnen lezen dat Maria de woorden die ze hoort goed overdenkt. Ik zie hierin voor ons een leermoment: hoe overdenken wij Gods woord? Denk jij na over wat Gods woord voor jou persoonlijk betekent?

Daarna bevraagt ze de engel: ‘Hoe zal dit gebeuren?’ Geen vraag uit ongeloof, maar uit verwachting. Dit in tegenstelling tot haar familielid Zacharias, die ook van een engel een boodschap kreeg. Namelijk dat zijn vrouw Elisabet op hoge leeftijd eindelijk een kind zal krijgen. Hij vraagt: ‘Hoe kan ik geloven wat u zegt?’ Hij gelooft het duidelijk niet en wil bevestiging.

Bij Maria overheerst het geloof dat voor God niks onmogelijk is.

Maria geeft zich over aan God

Ondanks dat Maria weet dat dit nieuws haar hele leven op de kop zal zetten. Of erger, namelijk: dat het haar leven kan kosten. Als andere mensen namelijk zouden denken, dat ze zwanger was van een andere man dan Jozef, zou ze gestenigd kunnen worden. Toch geeft ze zich over aan de wil van God. Maria heeft geloof in de woorden die gesproken zijn, wat er over haar gezegd is en hoe het zal gebeuren. Als een vrouw vol vertrouwen zegt ze dan:

De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Aan de slag!

Welke lessen kun jij van Maria leren naar aanleiding van wat je gelezen hebt in de overdenking van vandaag?

Lees als slot Lucas 1: 39-56. Je kunt daar lezen dat Maria bij Elisabet op bezoek is. Door de prachtige woorden die Elisabet spreekt over de baby die Maria verwacht, begint Maria God te prijzen. Ze geeft uiting aan haar verwondering, vreugde en vertrouwen in God, ondanks dat ze nog niet weet hoe Jozef zal gaan reageren. Maria is verheugd, omdat ze beseft dat haar Zoon, van wie ze in verwachting is, de Redder zal zijn waar al zo lang naar uitgekeken wordt.

Lees het loflied van Maria voor een tweede keer, lees het bij voorkeur hardop. Volg haar voorbeeld en ga God prijzen dat Hij jou zag en redding bracht. Maak je eigen loflied voor God (altijd leuk als je dit met ons deelt! :-)).

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Ik las gisteren zo’n mooie zin, die wil ik graag doorgeven.
  “ Wij mogen en kunnen net als Maria heeft gedaan, Jezus in deze wereld brengen”!

 2. Els schreef:

  Wat een powervrouw die Maria! Mooi geschreven, bedankt!

 3. Magda schreef:

  Prachtig hoe Maria deze boodschap van de Engel ontvangt.
  Er kwam een loflied bij mij binnen , dus niet zelf gemaakt. maar wil het wel met jullie delen.

  TEKST
  Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
  met blijdschap in mijn hart.
  Ik wil jubelen voor U, Heer,
  mijn hart is vol ontzag.

  Ik erken: U, Heer, bent God
  en ik behoor U toe.
  Mijn aanbidding is slechts voor U
  wat ik ook denk of voel.

  Refrein:
  En ik ga door de poorten met een loflied,
  want ik wil U ontmoeten deze dag.
  En ik zing U alle lof toe,
  ‘k hef mijn handen naar U op.
  Ik prijs Uw naam,
  God van de eeuwigheid.

  Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
  met blijdschap in mijn hart.
  Ik wil jubelen voor U, Heer,
  mijn hart is vol ontzag.

  Ik erken: U, Heer, bent God
  en ik behoor U toe.
  Mijn aanbidding is slechts voor U
  wat ik ook denk of voel.

  Want de Heer is goed.
  Zijn goedertierenheid
  is tot in eeuwigheid, amen!
  Ja, de Heer is goed,
  zijn liefde en zijn trouw
  zijn tot in eeuwigheid, amen!

  Refrein

 4. Carola schreef:

  Renee, wat een ontzettend mooie zin inderdaad! Bedankt dat je dit wilde delen heel waardevol. 💞

  Els, echt wel een voorbeeld Maria! En geen dank, met liefde gedaan.

  Magda, dit is zo’n tof lied!!! Zing het altijd erg graag. Bedankt voor delen.

  Alle 3 veel liefs en zegen x Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap