Durf jij opgevoed te worden? – ‘Nee joh!’

28

nov

Yael Juch

‘Nee joh!’ Mijn neefje trekt een verbeten gezicht, met een stiekem lachje rond zijn lippen. Ik probeer mijn lachen in te houden. Met een serieus opgezet gezicht zegt mijn broer het nogmaals: ‘Even opruimen, we gaan eten.’ Opnieuw kijkt hij ondeugend naar zijn papa, zijn antwoord opnieuw:  ‘Nee joh!’  We horen vaak dat God onze Vader is. Hij zorgt voor ons, houdt van ons en is altijd betrokken, precies hoe wij een goede Vader graag zien. Ik ben bang dat wij weleens vergeten, dat God de Vader ons ook wil opvoeden. Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms bij een gedachte van God, wel eens net zo gereageerd heb als mijn neefje. ‘Nee joh!’ Durf jij opgevoed te worden door God? 

Een Vader ziet goed en kwaad 

Gods ogen zien alles, al het kwade en het goede.  
Gezonde woorden zijn als een boom van leven,  
verkeerde woorden richten echter schade aan.  
Een dwaas zal de lessen van zijn Vader negeren,  
maar wie luistert naar de terechtwijzingen van de Vader, toont zich verstandig.  
– Spreuken 15:3 (HTB).

God is je Vader! Een Vader wil zijn kind belangrijke lessen meegeven. Zo wil Hij je leren opruimen, net zoals mijn broer dit aan zijn zoontje leert. Opruimen is noodzakelijk om het overzicht te bewaren, dit weet een vader. Een kind van twee en een vrouw van … (vul je eigen leeftijd in) kunnen soms erg eigenwijs zijn. Toch is er goed en is er kwaad. Onze Vader wil jou leren waar de grenzen liggen, om ons een gezond leven te geven.  

Je doet jezelf tekort 

Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap.  
Wie de berisping verwerpt, doet zichzelf tekort,  
maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid.  
Eerbiedig ontzag voor de Here  leidt tot wijsheid,  
en nederigheid leidt tot eerbetoon.  
– Spreuken 15: 31-33 (HTB).

God de Vader wil je helpen opgroeien. Hij wil je de voeding geven die je nodig hebt om elke dag door te komen. Hij is een Vader die alles ziet en jou doorgrondt. Daarom weet Hij het beste wat Hij ons moet geven. Na het opruimen, kwam het eten voor mijn neefje. Ook daar probeerde hij zijn ‘nee joh!’. Wij zijn soms net een peuter die weigert te eten. Bij de aanblik van ons eten persen we onze lippen op elkaar. Wij denken zelf beter te weten wat we nodig hebben en pakken onze reep chocola uit de kast.  Toch doen we dan onszelf tekort aan de voeding die onze Vader voor ons heeft. Misschien bang om misselijk te worden? Bang om te ervaren wat het met ons doet? Ben je bang om te groeien?  

De Vader zegt niet altijd wat wij graag horen.

De waarheid om je te corrigeren 

Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen.  
– 2 Timotheüs 4: 5-6 (HTB).

We leven in een maatschappij, waarin veel mensen de waarheid negeren of bewust een blokje omlopen om er niet mee in aanraking te komen. Vooral als het gaat om een zonde in ons leven, iets wat we buiten de wil van God om hebben gedaan.  De waarheid in de ogen kijken is vaak te confronterend. Het vraagt kwetsbaarheid van jou. Je wilt ervan wegvluchten, je trekt een muur op of je bent geneigd om een ander de schuld te geven. Soms zoeken we zelfs een medestander om te rechtvaardigen dat we de waarheid niet nodig hebben. Je probeert iemand anders ervan te overtuigen dat het opruimen van het verkeerde in je leven niet nodig is. ‘Misschien is het helemaal niet verkeerd?’ ‘Misschien is het toch de waarheid?’ Maar is dat zo als God je erop wijst? Weet Hij niet het beste wat goed en fout is voor je?  

De waarheid om je te laten groeien en bij te sturen 

Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goeddoen en vrede brengen.   
– Hebreeën 12: 11 (HTB).

De waarheid kan ook van je vragen om buiten je ‘veilige’ comfortzone te treden. Je kunt het spannend, eng of pijnlijk vinden. Toch doet God dit juist om je te laten groeien, net zoals voeding dit doet. In de The Passion Translation staat in hetzelfde vers dat het ‘will produce a transformation in character, bringing a harvest of righteousness and peace’. Als God je bijstuurt, zou het jammer zijn als je een struisvogel nadoet. Je steekt je kop in het zand en doet net alsof je het niet hoort. Strek je nek en kijk omhoog! De waarheid in de ogen kijken, is heel bevrijdend! Want wij weten in welke ogen we dan kijken. De ogen van genade en vrede. De ogen van een liefhebbende Vader God. Hij kijkt naar jou via zijn zoon Jezus. Nee, je verdient het niet om vrijheid te vinden van je zonden. Maar Jezus gaf zich voor jou. Hij wil dat je vrij bent! Wanneer je kop in het zand zit, kun je niet lopen. Wanneer je hem opheft, kun je weer rennen in de goede richting vol van vrede, rechtvaardigheid, waarheid en een naar Gods beeld gevormd karakter. 

Zoek je Vader op en open je oren!  

In Hebreeën 12 staan over dit onderwerp nog meer verhelderende verzen over dit onderwerp. Lees ze hieronder door en stel je open om opnieuw kennis te maken met je Vader God.  

U bent zeker vergeten hoe God u als zijn kinderen moed gegeven heeft. Hij zei: ‘Denk niet licht over de tucht van de Here, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Here u terechtwijst. Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. 
(vers 5, HTB) 
 
Laat U door God opvoeden, Hij behandelt u als zijn kinderen.  
(vers 7, HTB) 
 
Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is, Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid.
(vers 10, HTB) 

Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goeddoen en vrede brengen. 
(vers 11, HTB) 

Aan de slag! 

1. Stel jezelf deze vraag: Wil jij vandaag opgevoed worden door jouw Vader God?  

2. Zo ja, vraag God om je vandaag op te voeden. Luister naar zijn stem. Krijg je een gedachte? Twijfel je of de gedachte van God is? Bedenk dan of een liefdevolle Vader dit tegen jou zou zeggen om je te helpen. Vervolgens: haal je kop uit het zand 😉

Steek dus de handen uit de mouwen en ga stevig op uw benen staan!  
– Hebreeën 12:12 (HTB).

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Amen 🙏 :’) Veel dank Yaël ❤️ voor deze zo belangrijke boodschap, vooral voor de tijd waarin we leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap