Drie redenen waarom Pinksteren belangrijk is voor ons

09

jun

Neeltje

Het feest van Pinksteren wordt meestal minder groots gevierd dan Kerst of Pasen. Toch is het een feest dat niet vergeten moet worden. Zonder het werk van de Geest, zouden de boodschap van Kerst, Pasen en Hemelvaart niet tot zijn recht komen. Niet voor niets wordt Pinksteren ook wel het feest van de Geest genoemd. Vandaag staan we stil bij drie redenen waarom Pinksteren belangrijk is voor ons.  

Na Jezus’ opstanding bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over het Koninkrijk van God en legde hen uit dat ze met de Heilige Geest gedoopt zouden worden: ‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.’ (Handelingen 1:5) Die dag kwam, 10 dagen na Jezus’ hemelvaart.  

Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, waren alle discipelen bij elkaar in de tempel. Het was er druk omdat het Wekenfeest werd gehouden. Tijdens dit feest werd een deel van de nieuwe graanoogst als offergave aan God aangeboden. Met Pinksteren werd de graanoogst afgesloten. Het was een vrolijk feest, met Joden uit verschillende landen. Tijdens dit Pinksterfeest werden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Deze gebeurtenis veranderde niet alleen de levens van de discipelen, maar die van alle aanwezigen. Petrus vertelde de aanwezigen dan ook: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.’ (Handelingen 2:38)  

Waarom is Pinksteren vandaag de dag nog een belangrijk feest voor ons?  

1. De beloften die Jezus gaf, worden met Pinksteren vervuld. 

Jezus had gezegd dat het goed zou zijn als Hij terug zou gaan naar de Vader, ‘want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden’ (Johannes 16:7). Met dat Jezus naar de hemel terugkeerde, verliet Hij de discipelen niet, ook al ervoeren ze dit wel zo. Hij wist dat, als Hij zelf niet terug zou keren naar de Vader, er geen ruimte zou zijn voor de Geest.  

2. Het Pinksterfeest was de start van de verspreiding van het evangelie.  

De discpelen hadden al de opdracht gekregen om het goede nieuws te verspreiden. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:19-20)
Jezus beloofde zijn discipelen altijd bij hen te zijn – niet op een fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest.  

3. Pinksteren wijst vooruit naar een volmaakt herstel. 

Petrus legt op het Pinksterdag uit dat de uitstorting van de Heilige Geest het begin is van de vervulling van de profetie die in Joël wordt genoemd:  

“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.” (Joël 2: 17-18)
Met de komst van de Heilige Geest brak er dus een nieuwe tijd aan. Aan de uitstorting van de Heilige Geest gaan een aantal dingen vooraf: het belijden van je zonden, een bekering van je leven. En daarnaast de erkenning dat Jezus Heer is over je leven.  

Aan de slag!

Wat is jouw ervaring met het feest van Pinksteren, het feest van de Geest? Welke plek neemt Hij in naast God de Vader en Jezus? Wees je ervan bewust welke kracht de Heilige Geest heeft in jouw leven. Bid dat Hij je leven (opnieuw) mag vervullen, zodat je niet in eigen kracht, maar in Gods kracht het leven mag leven. Je hebt gelezen welke krachtige werking de Geest had op de Pinksterdag. Diezelfde kracht kan ook in jouw en mijn leven werkzaam zijn, als wij ons leven daarnaar inrichten.  

Deel deze overdenking

  1. Hannie schreef:

    Joël 2: 28,29*

    😉

  2. Mariska schreef:

    In mijn bijbel lees ik Joël 3:1-5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap