3 dingen over dankbaarheid die jouw focus veranderen

25

jul

Daniëlle Geneugelijk

Soms heb ik last van het fenomeen ‘FOMO’: de angst om iets te missen. Deze angst is vaak van sociale aard en zorgt er bij mij voor dat ik mijn focus heb liggen op datgeen waar ik niet bij kan zijn. Herkenbaar? Steeds meer besef ik hoe zonde dat eigenlijk is! Want als ik mij richt op waar ik niet ben, heb ik geen aandacht voor de plek waar ik wél ben en wat ik wél heb.  

Waar ligt jouw focus?

De huidige wereld vraagt veel van ons: een goede baan, sociaal leven, kerkelijk actief zijn, sportiviteit en gezond leven, etc. Waar de generatie van onze ouders zich voornamelijk bezig hield met werken en rondkomen, ‘moeten’ wij daarnaast nog zoveel meer om mee te tellen.

Tenminste, dat is hoe we het kunnen ervaren. Misschien herken je het wel dat je niet bij een etentje kan zijn of dat je je sport moet opgeven, omdat het niet samengaat met je werk. Dat kunnen we voelen als een ‘gemis’. Want wat als we niet mee kunnen komen? Doen we er dan nog toe? In mijn eigen leven merk ik dat deze vragen de overhand kunnen nemen. Ja, ik weet dat ik iets moet opgeven, maar houd me oog vooral gericht op wat ik daarmee mis: het maakt me rusteloos en onzeker. Deze focus bevangt me en zorgt ervoor dat ik mijn dankbaarheid voor wat ik allemaal wél heb, volledig verlies. Hoe is dat bij jou?

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
– 1 Thessalonicenzen 5:16-18 (HSV)

Gods vrede weerspiegelen in dankbaarheid

Ik heb het gevoel dat we in zulke situaties de focus niet hebben liggen op de plek waar God hem zou willen. Door de focus op wat we missen, kunnen we voorbijgaan aan dingen die God ons geeft. Het kan als gevolg hebben dat wij in onszelf gekeerd kunnen gaan en er wrok kan ontstaan. Daarmee weerspiegelen we alles behalve de vrede van God. Is dat hoe God wil dat wij door het leven gaan? Bovenstaande Bijbeltekst doet mij geloven van niet. In de drie Bijbelteksten noemen de schrijvers eigenlijk drie vermaningen voor het individu gericht op positieve grondhoudingen tegenover God.

Verblijd je altijd

Er wordt aangespoord om verheugd te zijn. De vreugde die bedoeld wordt, is onafhankelijk van de situatie en vindt zijn vaste grond in God. Natuurlijk mogen we balen als we ergens niet bij kunnen zijn of afscheid van iets moeten nemen, maar laten we ons daardoor leiden? Of vinden we onze vreugde in God? We mogen leven vanuit het volbrachte werk van Jezus en daar onze vreugde in vinden!

Bid zonder ophouden

Er wordt hier opgeroepen tot een voortdurende gemeenschap met God, die niet tijd of plaats gebonden is. God verlangt naar een intense relatie met ons, als zijn kinderen en dat zou ook onze wandel als christenen moeten typeren. Maar is dat altijd zo? Zelf merk ik dat het erg op kan luchten als ik juist mijn onzekerheid en gevoel van gemis in gebed bij God breng. Vaak doe ik dit veel te laat, heeft de FOMO mij al bereikt en kan ik me ellendig voelen. God wil dat je hiermee bij Hem komt, hij wil die constante relatie met jou en dat je jouw hart bij Hem neerlegt.

Dank God in alles

Onze dankbaarheid en dit uitspreken naar God bepaalt een deel van onze relatie tot God. Het is belangrijk om in elke situatie en in alle omstandigheden God te danken. Bovenal omdat we het leven van Hem krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij ons richten tot God met onze dankzeggingen, deze gaan overwinnen van het gevoel van ‘gemis’. Misschien ken je de uitspraak: ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’. Laten we de dingen waar we dankbaar voor zijn de aandacht geven, zodat onze dankbaarheid naar God mag groeien en we kunnen leven in Zijn vreugde!

Aan de slag!

Bid het volgende gebed: 

Lieve, trouwe Vader in de hemel. Dankuwel voor alles wat U mij geeft. Ik wil u vragen mij te helpen om mij te richten op datgeen wat ik wel heb en dat ik mij verblijd mag weten in wat Jezus voor mij heeft gedaan. Ik wil u zoeken in gebed en mijn ‘gemis’ bij u neerleggen, wilt U ervoor zorgen. In Jezus naam, amen.

Deel deze overdenking

  1. Anna schreef:

    Lees: Serenity Prayer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap