Doorgaan wanneer het donker is

21

mrt

Marie Tulin van Ekeren

God zorgde altijd voor Jozef. In welke omstandigheid hij ook terechtkwam. En Jozef ging altijd door met het dienen van God. Kan jij dat ook zeggen? Dat je God blijft volgen als het moeilijk wordt? Blijf jij doorgaan, wanneer je geen waardering krijgt? Het is niet altijd makkelijk, maar als we doorgaan met het volgen van God en volharden, dan zál God ons leven zegenen.

De pijn in het leven van Jozef

Jozef was een dromer. Hij ontving letterlijk dromen van God. Wat een grootse plannen kwamen er in zijn dromen naar voren! Jozef stond in zijn dromen in het middelpunt en was succesvol. Anderen bogen voor hem. De sterren dansten om hem heen.

Maar kwamen al deze mooie dromen zomaar in vervulling? Verliep het leven van Jozef perfect en groots? Helaas niet. Jozef kwam in zijn jonge leven voor zeer grote beproevingen te staan. Momenten waarop hij moest kiezen om door te gaan met het dienen van God, of om maar op te geven. Deze dromer kwam letterlijk in de put terecht. Hij werd gehaat door zijn eigen familie. Hij werd gepijnigd, gekleineerd en zelfs als slaaf verkocht naar Egypte.

‘Zij (Jozefs broers) zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt.’
– Genesis 37:18–20 (HSV)

‘’Dan zullen we weleens zien wat er van zijn dromen terecht komt.’’ Wat een wrede woorden. Jozefs vrijheid werd volledig van hem afgepakt. Anderen gunden hem geen ereplaats. Anderen gunden het hem niet dat zijn mooie plannen zouden slagen. Daarom werd alle vrijheid vijandig van hem afgerukt en bleef hij met helemaal niets over!

Heb jij weleens van die enorme tegenslagen? Dat het lijkt alsof je met niets overblijft? Dat het lijkt alsof alles je tegenwerkt? Wat is het in die momenten ongelofelijk moeilijk om door te gaan.

Gods licht in Jozefs donkerste momenten

Na een lange, pijnlijke reis kwam Jozef aan in Egypte. Hij werd gekocht door Potifar, een welvarend man die een hoveling van de Farao was. Let op; het was vast geen toeval dat Jozef door een man werd gekocht die aan het hof van de Farao werkte. God bracht Jozef, ook in zijn zware omstandigheden, precies waar Hij hem hebben wilde. Er staat iets heel bijzonders in dit Bijbelgedeelte. Wanneer alles uitzichtloos lijkt, komt ineens het perspectief van de Heere naar voren:

‘De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand.’
– Genesis 39:2–5 (HSV)

Wacht even… Jozef zat werkelijk in een uitzichtloze situatie. Hij was zijn geliefde vader kwijtgeraakt en zou hem nooit meer terugzien. Hij was in een vreemd land geplaatst, waar hij eenzaam was en waar hij niet meer zijn eigen godsdienstige gebruiken om zich heen zag. En toch… zag God naar hem om! Uit het bovenstaande vers blijkt Gods trouwe zorg voor Jozef.

Omdat God Jozef kracht gaf, kon Jozef doorgaan in de meest donkere omstandigheden. Anderen merkten op dat God met Jozef was. Hij werd een voorspoedig man en bleef doorgaan met het brengen van eer aan God, waar hij ook was.

Toen hem onrecht aangedaan werd, was God met Jozef.
In de gevangenis, was God met Jozef.
Toen mensen hem verlieten, was God met Jozef.

Is dat geen bemoediging voor ons? Andere mensen merkten op dat Gods Geest met Jozef was: ‘’Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?’’, zeiden ze over hem (Genesis 41:38, HSV).

Wat kun jij leren van het leven van Jozef?

De belangrijkste les uit het leven van Jozef is dat we met Gods kracht al onze omstandigheden kunnen doorstaan. In de mooie én moeitevolle momenten van het leven mogen wij tot God gaan. God wil ons door ons hele leven heenleiden.

Daarbij bleef Jozef getrouw doorgaan, ondanks zijn omstandigheden. Hij volhardde in de weg die God met zijn leven ging. Hij bleef trouw aan zijn heersers en hij bleef trouw aan zijn werk. Bovenal bleef hij trouw aan God. In zijn levensgeschiedenis vinden veel moeilijke momenten plaats. Onrecht op onrecht. En wist Jozef van tevoren dat uiteindelijk alles goed zou komen in zijn leven? Natuurlijk niet!

Net als jij en ik was Jozef maar een mens van vlees en bloed. Hij struikelde en zondigde. Hij had vast twijfels en kende veel verdriet en eenzaamheid. Maar toch… ging hij door. Hij diende God met zijn leven op de donkere plaatsen waar hij zich bevond. Hij vormde een licht voor mensen om hem heen en straalde iets van Gods goedheid uit.

Het leven van Jozef vormt zo een bemoediging voor ons. Waar we ons ook bevinden, we mogen een licht zijn voor God! Hoe moeilijk en donker onze omstandigheden ook zijn, God weet van ons af! Heb jij de moed om trouw te blijven wanneer anderen je in de steek laten? Heb jij de moed om een licht te blijven zijn in deze donkere wereld? En heb jij de moed… om door te gaan? Om te volharden in geloof, vertrouwen en goedheid?

Aan de slag!

  • Zijn er momenten in jouw leven geweest waarvan je dacht dat het uitzichtloze situaties waren? Hoe heeft God jou door die momenten heen geleid?
  • Vind jij het moeilijk om God te vertrouwen in de donkerste momenten van je leven? Hoe kan het leven van Jozef jou bemoedigen om God te vertrouwen op onze levensweg?

Deel deze overdenking

  1. Anoniem M schreef:

    Mooi geschreven en jaren en jaren, echt veel en ondanks gebed om richting en herstel alleen maar achteruitgang maar ik wil in contact blijven met Hem want Hij ziet het grotere plaatje.
    Ook al merk ik aandaande mezelf niet veel

    Ik hoorde onlangs van iemand. Wat je merkt van de geest is ook afhankelijk van wat je toeschrijft aan de Geest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap