Door gebrokenheid heen kiezen voor Jezus

20

jan

Daniëlle Geneugelijk

Afgelopen week hoorde ik getuigenissen waarin werd verteld over vervolging, leven in de duisternis, eenzaamheid en ziekte. Ik werd geraakt door het feit dat deze mensen, door hun gebroken levens heen, kozen voor Jezus. Boven al hun gebrokenheid staat JEZUS. De vreugde was van de gezichten van de mensen af te lezen. Hoe heerlijk is dat?!

Door gebrokenheid naar Jezus

In Genesis lezen we over het moment dat de zonde in de wereld kwam. De zondeval had een gebroken wereld tot gevolg. Ik denk dat we allemaal voorbeelden van deze gebrokenheid zien in ons eigen leven. Zelfs mensen die Jezus niet als hun Verlosser kennen, zien dat we in een gebroken wereld leven.
Maar boven al deze ellende en gebrokenheid staat Jezus! Het gevolg van Zijn komst was niet dat deze aarde zonder zonden, pijn of verdriet zou zijn, maar dat wij als gebroken mensen in een gebroken wereld tot God mogen naderen, door Jezus heen. 

Jezus is er ook voor jouw gebrokenheid

Mocht jij dit lezen en gebukt gaan onder zonden, onder lijden of verdriet en Jezus nog niet kennen als jouw persoonlijke Verlosser, dan wil ik je bemoedigen met deze woorden uit Mattheüs 11:28-30: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (HSV)

Jezus nodigt jou uit om Hem te leren kennen, zodat je leert dat Hij zachtmoedig, vriendelijk en hulpvaardig is. Als je de woorden van Jezus ter harte neemt, zal je de rust en vrede van het Koninkrijk van God vinden. Nee, de gebroken wereld waarin we leven zal niet opeens verdwijnen. Maar je mag deze gebrokenheid aangaan met Jezus aan jouw zijde. Wacht niet langer en geef je gebrokenheid aan Hem. Kies voor Hem!

Met Jezus door gebrokenheid

Als je nu of al eerder voor Jezus hebt gekozen, mag je jouw levenswandel met Hem delen. Maar een levenswandel met Jezus betekent niet dat je vrij zal zijn van de gebrokenheid op deze aarde. We zullen als volgelingen van Jezus niet gespaard blijven van pijn, verdriet, eenzaamheid, vervolging of ziekte. 

De Heere is nabij de gebrokene van hart, Hij verlost de verbrijzelde van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem.
– Psalm 34:19-20 (HSV)

Deze psalm beschrijft dat God dicht bij hen is die innerlijk gebroken zijn. In vers 20 staat dat de rechtvaardige – dat zijn de mensen die de Heere vrezen en Hem vertrouwen – getroffen kunnen worden door talloze rampen. Nee, het leed blijft godvrezende mensen niet bespaard, maar elke keer opnieuw schenkt de Heere Zijn verlossing! En Zijn verlossing is mens geworden: dé Verlosser, Jezus Christus. 

Deel het goede nieuws voor deze gebroken wereld

De gebrokenheid van deze wereld kunnen we niet oplossen. Wij kunnen mensen niet alle pijn, ellende en verdriet besparen. Wat wij wel kunnen doen en waartoe ik jou wil uitnodigen, is mensen in deze gebroken wereld vertellen van de enige Verlosser, Jezus. Hij wil ons dragen door deze gebroken wereld en ons met Zijn armen wijd open opwacht aan de hemelpoort. Samen met Hem zullen we het eeuwige leven leven. Zonder pijn, zonder gebrokenheid. 

Aan de slag!

Prijs God in jouw gebed om het feit dat Hij Zijn Zoon als Verlosser naar deze gebroken wereld heeft gestuurd, zodat wij onze gebroken levens aan Hem mogen geven. En dat wij, ondanks alle gebrokenheid, Hem mogen volgen en van Hem mogen getuigen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap