Dienstbaarheid, géén synoniem voor grenzeloosheid

13

feb

Tirza Rots

Wie weet bekruipt je een onprettig gevoel bij het lezen van het woord dienstbaarheid… In een wereld waarin voortdurend de boodschap klinkt dat je voor jezelf op moet komen en doen wat goed voelt, is het zinvol een ander geluid te laten klinken. Draait de wereld om jouw comfort? Of gaat het om iets groters in dit leven? Ontdek hoe jij kunt groeien in dienstbaarheid, maar ook hoe jij je eigen grenzen mag bewaken. Leer van het leven van Jezus, hoe Hij dit in de praktijk bracht.

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
– Filippenzen 2:3 (HSV)

Prioriteiten stellen

De woorden die Jezus sprak tegen Zijn volgelingen zijn heel helder. Als wij Jezus willen volgen, dan gaat dat hand in hand met dienstbaar zijn. God zelf legde al zijn privileges als God af. Hij bezat alle rechten, maar stond er niet op. Hij ging voor gehoorzaamheid! God zélf notabene, die zijn rang opgaf om ons mensen te dienen…

Die, terwijl Hij (Jezus) in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
– Filippenzen 2:6-9 (HSV)

Wat betekenen de woorden nederig en dienstbaar eigenlijk? Nederig zijn betekent zoiets als bescheiden zijn. Het besef hebben dat het niet allemaal om jou draait. Je plek kennen. Jouw plekje in Gods grote verhaal. Dienen verwijst naar hulde bewijzen. We betonen onze eer aan God door Hem en anderen te dienen door onszelf niet op de eerste plek te zetten.

Dienen vanuit liefde

Wat leert de Bijbel ons concreet over dienen? God gaf het kostbaarste wat Hij had uit dienstbaarheid (Markus 10:45). De prijs voor jouw leven, was Jezus’ leven voor jou. God vraagt je niet Hem te dienen omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt of omdat je over je heen laat lopen. Je eert God met je leven als je Hem wilt dienen uit liefde (Galaten 5:13). Uit liefde voor jouw hemelse Vader. En uit liefde voor zijn Zoon, Jezus Christus.

Erkenning van God

Het is Gods principe dat God mensen verhoogt (Jakobus 4:10). God verhoogt diegenen die zichzelf eerst willen verlagen, net Zoals Jezus Christus uiteindelijk werd verhoogd en de naam boven alle namen ontving! Jezus kreeg een eervolle onderscheiding van God de Vader. Verhogen betekent iemand bevorderen in rang. Het is zo mooi dat dit soms ook zo verwoord wordt als iemand overlijdt, dat hij of zij is bevorderd tot Góds heerlijkheid. God belooft ons niet dat we in dit leven worden geëerd voor onze liefdevolle inzet voor Hem, maar wel in de toekomst (Mattheüs 25:21).

God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.
– Hebreeën 6:10 HSV

Dienstbaarheid én grenzen

Dienen is een zaak van het hart. Maar, let op: dat jij niet de éérste plaats hoeft in te nemen betekent niet dat je zelf geen enkele ruimte nodigt hebt of dat jij jezelf voorbij hoeft te lopen. Elke vrouw is anders: jij hebt jouw eigen geestelijke, emotionele en lichamelijke grenzen. Het is essentieel om zelf in balans te zijn. Jezus had het hart op de goede plaats. Hij wandelde in gehoorzaamheid aan God, maar Hij liet zijn leven niet bepalen door de mensen om Hem heen.

Jezus nam tijd om op te laden bij zijn Vader (Lucas 6:12), op die momenten was Hij dus niet beschikbaar voor anderen. Jezus stelde prioriteiten in vriendschappen en handelde daarnaar door grenzen te stellen. Hij koos bewust intieme vrienden. Zij mochten op meerdere momenten wél bij Jezus zijn, terwijl de andere discipelen dit niet mochten (Mattheüs 17:1,2). In de Bijbel lezen we verder dat Hij anderen laat wachten (Markus 5:22-43). Ook voldoet Jezus vaak niet aan de verwachtingen van mensen (Johannes 11:21-32). Dienstbaarheid is dus geen synoniem voor grenzeloosheid!

Houd, náást oog voor anderen, óók oog voor jezelf! Ik wens je toe dat anderen net zo dienstbaar zijn voor jou, als jij voor hen.

Aan de slag!

Op welke manier kun jij vandaag, daadwerkelijk dienen uit liefde?

En/of:

Welke grens van Jezus is nodig om te trekken vandaag, zodat er ruimte komt voor jezelf?

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Heel mooi!
    Vooral ook het stukje gericht naar jezelf had hier niet bij mogen missen. Dít is dé omschrijving van dienen!🙌🏼 Je dient God ook door naar je eigen lichaam/grenzen te luisteren, je bent Zijn maaksel en het is Zijn woning!
    Hopelijk wordt de wereld hier weer een stukje mooier van.❤️
    Goede zondag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap