Ga mee op zoek naar Wijsheid!

02

aug

Marije Brandwijk

Soms als ik door de bomen het bos niet meer zie, is God daar met een oplossing, die ik zelf niet bedacht had. Hij geeft dan wijsheid. Hebben we niet allemaal wijsheid nodig, elke dag, om keuzes te maken, om het onderscheid te zien tussen dingen? Gisteren lazen we over de eerste ‘vermaning’ in het boek Spreuken. Vandaag wil ik je meenemen naar de tweede oproep / vermaning van de vader die in Spreuken zijn zoon toespreekt. Hij geeft hem dit keer een ander advies. In Spreuken 2 komt het hierop neer: Ga op zoek naar wijsheid. Kort maar krachtig. Dit hoofdstuk begint meteen met een woord dat onze aandacht vasthoudt: ‘Als.’ Er wordt een duidelijk beeld geschetst: ‘Als je dit doet, dan…’ Luisteren wij naar dit advies, of niet?

Op zoek naar wijsheid

Wat mij als eerste opvalt, is het feit dat dit hele hoofdstuk eigenlijk één lange zin is. Er worden meerdere keren dezelfde woorden herhaald, of woorden gebruikt die naar elkaar verwijzen. Het punt wordt wel gemaakt in dit hoofdstuk, er valt niet meer overheen te lezen: We moeten op zoek gaan naar de wijsheid. Zo kun je in vers 3 en 4 lezen dat wijsheid iets is wat je moet zoeken, het ligt niet voor het oprapen. Als je op zoek gaat naar die wijsheid, naar wat God daar over te zeggen heeft, dan denk ik dat wijsheid meer en meer door heel je leven verweven raakt. Het is iets wat je ‘gewoon’ ontvangt van de Heilige Geest die in je hart werkt. Het wordt echt een onderdeel van wie je bent: een volger van Jezus, die de Waarheid zoekt. Door de dag heen kunnen er zoveel momentjes zijn dat je je afvraagt: ‘What would Jesus do?’ Op die momenten kunnen we die wijsheid zeker nodig hebben. Na de oproep om op zoek te gaan, zien we een gevolg: dan…

Gevolg van wijsheid

Dan zul je de vreze des Heeren begrijpen. (Spreuken 2:5a, HSV)
Met de ‘vreze des Heeren’ wordt een diep ontzag voor God bedoeld. Wanneer je die wijsheid hebt, begrijp je meer van wie God is, wat Hij doet voor jou en wat jullie relatie is. Je beseft ook meer en meer dat het God is die die wijsheid geeft, zoals we ook lezen in de verzen hierna:

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
– Spreuken 2: 6-8 (HSV)

God wil ons beschermen voor de verkeerde keuzes die we soms wel eens willen maken. Wat een zegen dat we altijd op Hem kunnen terugvallen. Het is een bemoediging om te weten dat God al wijsheid voor mij gereed heeft.

Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen. (Spreuken 2:9a, HSV)
Naar mijn idee heeft wijsheid veel te maken met gerechtigheid en recht doen. Want juist dáár heb je wijsheid voor nodig, de gevolgen van verkeerde oordelen kunnen soms groot zijn. Als ik aan een gebeurtenis denk waarin recht werd gedaan en waarvoor veel wijsheid nodig was, denk ik aan het verhaal in 1 Koningen 3:16-28. Salomo staat hier voor een moeilijke kwestie tussen twee vrouwen en een baby. Hij wil graag recht doen. Door de wijsheid die hij van God had gekregen, kon hij dit ook doen.

Deze twee gevolgen horen prachtig bij elkaar. Er zijn verschillende verbanden te vinden in de teksten. Hieruit blijkt dat de Heere het beste met ons voor heeft, door de wijsheid en inzichten die Hij ons wil geven (vers 11). Ik raad het je daarom ook zeker aan om de hele teksten te lezen. 

Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen.
– Spreuken 2:11 (HSV)

Wat is de bedoeling van wijsheid?

Misschien vraag je je af: wat is de bedoeling van die wijsheid? Zoals we net lazen in vers 11, geeft het inzicht om je te beschermen. Dat kan je helpen en bemoedigen in bepaalde situaties:

1. Wijsheid redt je van het slechte pad (vers 12-15) en behoedt je voor ontrouw (vers 16-19)

Wijsheid kan inzichten geven over bepaalde situaties of personen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:10 over het ‘onderscheiden van geesten’ als een gave van de Heilige Geest. Daar kun je denk ik ook bepaalde situaties of personen bij zien. De Heilige Geest geeft je het vermogen om te bepalen of het van God is of niet. Wijsheid die van God komt, kan je bijvoorbeeld een ‘niet-pluis-gevoel’ geven bij bepaalde dingen.

2. Ze leidt tot het gaan op de weg die waar en goed is (vers 20)

Vers 20 vat alles samen wat in heel hoofdstuk 2 te lezen is. Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn, en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. (Spreuken 2:20, HSV)

Want die wijsheid, kennis en inzichten zorgen ervoor dat we op zoek gaan naar een pad dat recht is. Waar recht gedaan wordt, waarin we God oprecht kunnen dienen en ontzag voor Hem hebben. Want dat ontzag, die ‘vreze des Heeren’, dát is uiteindelijk het allerbelangrijkste (Spreuken 1:7)!

Challenge!

Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn, en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen.

  • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
  • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

  1. Jet schreef:

    Bedankt voor de prachtige overdenking. Het bemoedigd me om te vertrouwen op God en zijn waarheid en wijsheid te zoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap