De wijsheid van Salomo – de les die we van deze koning kunnen leren (deel 1)

30

aug

Mandy

Salomo, wie kent ‘m niet? De meest wijze koning wordt hij in de Bijbel genoemd. Ik las de afgelopen tijd het boek Koningen en kwam hem daar uiteraard tegen. Ik haalde twee opvallende lessen uit het leven van deze man – eerst een wijze en later een minder wijze les. Salomo kent, net als de rest van de mensen in de Bijbel, goede en minder goede momenten. De Bijbel is een eerlijk boek en verdoezelt het één of het ander niet en wij hoeven dat dus ook niet te doen. Zullen we beginnen met de wijsheid van Salomo?

Het leven van Salomo begint ontzettend veelbelovend. In het rijk waarover hij heerst, is rust en het gaat hem voor de wind. Omdat hij God om wijsheid vraagt, wanneer hij de kans krijgt om álles te vragen, zegent de Heer hem daarnaast met alle dingen waar de koning niet om vroeg. Salomo zit prima op zijn koningstroon! Wat wil een koning nog meer? Rust en vrede, hoe heerlijk is het om zo over een rijk te heersen?  

Salomo weet Wie zijn rijk vrede geeft 

De wijsheid van Salomo maakt hem bewust van Degene die zijn rijk die vrede schenkt. Hij noemt dit wanneer hij met koning Chiram van Tyrus spreekt: 

U weet wel dat mijn vader David geen tempel voor zijn Heer God kon bouwen, omdat hij aldoor oorlog voerde. Uiteindelijk heeft de Heer al Davids vijanden overwonnen. Nu heeft mijn Heer God mij aan alle kanten vrede gegeven. Er is geen enkele vijand en geen enkel gevaar. Nu zou ik voor mijn Heer God een tempel willen bouwen. Want de Heer heeft tegen mijn vader David gezegd: ‘Jouw zoon die Ik na jou koning zal maken, zal een tempel voor Mij bouwen.
– 1 Koningen 5:3-5 (BasisBijbel) 

Ook is Salomo zich bewust van de mogelijkheden die deze vrede hem geeft. Ja, hij kan op zijn lauweren rusten en zijn leven geduldig aan zich voorbij laten trekken. Veel koningen zouden dat in zijn plaats waarschijnlijk ook gedaan hebben. Maar hij besluit iets anders te doen. Hij erkent dat zijn vader David een heel ander leven had. David was continu in gevecht en moest moeite doen om zijn rijk vredig te houden. Hij had daardoor niet de kans om een tempel te bouwen. 

De wijsheid van Salomo: doen wat God hem opdraagt 

Salomo beseft dat zijn vader David het beste probeerde te halen uit de situatie die hem gegeven was. Ook beseft hij dat, wil Salomo op zijn eigen leven hetzelfde terugkijken, hij de ruimte en de rust krijgt om die tempel wél te bouwen en dat dan ook moet gaan doen. Dit is het plan dat God al aan David had aangekondigd, maar tegelijkertijd moet de koning hier ook zélf mee instemmen. De wijsheid van Salomo brengt hem hier dan ook toe. 

Ik denk dat God kijkt naar wat wij doen met de mogelijkheden die ons gegeven zijn. Ja, de levens van David en Salomo zagen er compleet anders uit, maar betekent dat dat de één het beter deed dan de ander? Dat het erom gaat wíe de tempel bouwde en dat diegene daarvoor meer punten van God krijgt? Onze Vader vergelijkt niet zoals wij dat doen. Hij kijkt naar wat Hij ons, heel persoonlijk, geeft en wat we daar vervolgens mee doen.  

Salomo en de talenten die hem gegeven zijn  

Het is eigenlijk het verhaal van de talenten in een notendop, die worden gegeven naar ieders draagkracht. Er wordt niet vergeleken tussen degene die er één krijgt en de ander die er vijf krijgt, als een horizontale vergelijking. Dat is wat wij mensen vaker wel dan niet doen. Wél wordt er gekeken naar een verticale vergelijking: wat deed jij met de talenten die Ik, de Heer, je gaf?  

Het is een uitdaging om meer naar boven en minder naar opzij te kijken. Het vraagt om de wijsheid van Salomo om dat te doen. Om vooral te kijken naar wat God jou gegeven heeft en wat je daarmee kunt en je niet te veel te laten afleiden door wat die ander gegeven is. Salomo kijkt naar Gods plan met hem. Nu kun je zeggen dat hij het vrij gemakkelijk had: God had duidelijk aangekondigd dat Salomo de tempel zou bouwen. Toch had de koning een keuze. Hij had ook, op z’n Jona’s, de andere kant op kunnen gaan. Lekker op z’n troon blijven zitten en niks doen. Genieten van z’n rust. De wijsheid van Salomo bracht hem ertoe tóch voor die tempel te gaan.  

Aan de slag! 

En wij? Wat kunnen wij hiermee? God kondigt bij ons niet letterlijk aan wat Hij verwacht dat wij met onze levens doen. Maar, Hij geeft ons wél aanwijzingen. Door de talenten die Hij ons geeft, de mensen die op ons pad komen. Het leven dat we elke dag mogen leven. Rennen we daarvoor weg? Of besluiten we er vol voor te gaan, met open armen, zonder al te veel afgeleid te raken door wat anderen aan het doen zijn? Aan jou de keus! Verdiep je er eens in, hoe kun jij de wijsheid van Salomo gebruiken? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap