De eigenwijsheid van Salomo – de les die we van deze koning kunnen leren (deel 2)

31

aug

Mandy

Gisteren had ik het over de wijsheid van Salomo en hoe hij besloot voor het plan te gaan dat God met hem had. Hoe hij niet op zijn lauweren bleef rusten, maar vooruit ging. Helaas blijft de wijsheid van deze koning niet tot het einde van zijn leven op peil en resulteert dat in een vervelende wending. Vandaag een vervolg op de vorige overdenking: de eigenwijsheid van Salomo. Lees je mee? 

Maar koning Salomo was met veel buitenlandse vrouwen getrouwd. Hij was namelijk niet alleen getrouwd met de dochter van de farao, maar ook met vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidonië en met vrouwen van de Hetieten. Toch had de Heer over die volken tegen de Israëlieten gezegd: ‘Jullie mogen niet met hen trouwen, en zij mogen niet met jullie trouwen. Want ze zouden jullie verleiden om hun goden te gaan dienen.’ Maar van zulke vrouwen hield koning Salomo. Hij had 700 vrouwen die prinsessen waren en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen maakten hem ontrouw aan de Heer.

Want toen Salomo oud was geworden, haalden zijn vrouwen hem over om hun goden te gaan dienen. Daardoor diende hij niet meer met zijn hele hart zijn Heer God zoals zijn vader David had gedaan. Zo aanbad Salomo Astarot, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de god van de Ammonieten. Salomo leefde dus niet meer zoals de Heer het wil. Hij diende de Heer niet meer met zijn hele hart zoals zijn vader David had gedaan. In die tijd bouwde Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem ook een altaar voor Kamos, de god van Moab, en voor Moloch, de god van de Ammonieten. Hij bouwde ook altaren voor de andere goden van zijn buitenlandse vrouwen, die wierook-offers en vlees-offers aan hun eigen goden brachten. 

Daarom werd de Heer kwaad op Salomo. Want hij was niet langer trouw aan de Heer, de God van Israël, die twee keer naar hem toe was gekomen. De Heer had hem duidelijk gezegd dat hij geen andere goden mocht aanbidden. Maar hij deed niet wat de Heer gezegd had.
– 1 Koningen 11: 1-9 (BasisBijbel) 

De eigenwijsheid van Salomo zit hem op zijn oude dag dwars 

De eigenwijsheid van Salomo doet de Heer verdriet. In al zijn wijsheid werden zijn vrouwen hem fataal en wordt hij door hen overgehaald om andere goden te dienen. Het gaat van kwaad tot erger en voor hij het weet heeft hij het bouwen zo in de vingers, dat hij zelfs altaren voor andere goden in elkaar aan het timmeren is.  

Weet je nog dat we gisteren in de overdenking keken naar onszelf en naar wat God ons gegeven heeft? Het lijkt erop dat de koning hier te veel om zich heen kijkt. In de eigenwijsheid van Salomo heeft hij te veel oog voor anderen en hoe zij hun levens leiden.  

De eigenwijsheid van Salomo: de gevolgen voor zijn kinderen 

God laat dit niet zonder consequenties zijn, maar verliest zijn belofte met David niet uit het oog.  

Daarom zei de Heer tegen Salomo: ‘Je hebt je niet gehouden aan mijn verbond en aan de wetten die Ik je heb gegeven. Daarom zal Ik dit koninkrijk van jou afscheuren en aan je dienaar geven. Maar Ik zal dat niet doen zo lang jijzelf nog leeft, vanwege mijn belofte aan je vader David. Maar Ik zal het losscheuren van je zoon. Ik zal niet het hele land afscheuren: Ik zal één stam aan je zoon geven, vanwege mijn belofte aan je vader David en vanwege Jeruzalem, dat Ik heb uitgekozen.
– 1 Koningen 11: 9-11 (BasisBijbel) 

In de eigenwijsheid van Salomo wijkt hij af van het plan dat God had en moet hij – of beter gezegd: moeten zijn nakomelingen – hiervan de gevolgen ondervinden. Nu kunnen we dit niet één op één op ons eigen leven leggen, als een identieke gebeurtenis. Wij zijn geen koninginnen en zullen ons rijk niet aan onze kinderen doorgeven. Wel denk ik dat ook wij – en misschien zelfs onze kinderen en kleinkinderen! – er de gevolgen van ondervinden als we afwijken van wat God voor ons heeft. Van wat Hij in de Bijbel vertelt dat goed en waar is, zoals Salomo wíst dat hij geen andere goden mocht aanbidden. Dat we iets mislopen wanneer we er andere goden op nahouden, al dan niet subtieler dan Salomo dat deed. Wanneer we meer oog hebben voor anderen en hoe zij hun levens leiden, dan God en hoe Hij vraagt dat wíj onze levens leiden.  

Aan de slag! 

De eigenwijsheid van Salomo was er, naast zijn wijsheid, overduidelijk. De koning had hoogte- en dieptepunten, zoals we ze allemaal hebben. Dat is menselijk en hoort bij het leven. Toch zullen wij, net als Salomo, de gevolgen moeten aanvaarden als we een fout maken. Soms direct – wijzelf of misschien onze naasten – maar vaker indirect – doordat we iets beters mislopen.

Bedenk eens één manier waarin jij afwijkt van wat God je geven wil. Een andere god die je ‘dient’, een prioriteit die verkeerd ligt. Het mag op tafel gegooid en eerlijk verteld worden. Dat is de enige manier om te beseffen dat je leven op een bepaalde manier een andere wending moet krijgen. Door te onderzoeken ontdek je waar je misschien heel onbewust bent afgeweken en waar God iets anders voor je in petto heeft. Zo mag de eigenwijsheid van Salomo een les voor ons allemaal zijn. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap