De wet, wat moet je ermee?

14

jun

Charlotte Molenaar

Wat moeten wij als christenen nog met de wet? Paulus zegt immers dat we niet uit de werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door het geloof. Vervolgens zegt hij wel in Romeinen 6:15 dat we niet zomaar kunnen doen wat we willen omdat we van genade leven. Hoe zit het nu met die genade en de wet? Hoe verhouden het geloof en de wet zich tot elkaar?

Goede wet

De wet is voor Joden niet enkel de Tien Geboden, maar de gehele Thora. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. God sloot een verbond met het volk nadat Hij het volk uit Egypte gered had. God beloofde het volk te zegenen als zij zich zouden houden aan de manier van leven die God heen voorhield. De wetten en geboden waren de weg van het goede leven. Door het houden van de wetten en de ceremoniën konden de Israëlieten in relatie met God leven. Paulus was zelf een Jood en was opgevoed met de wetten en geboden van God. Hij wist hoe de wet bedoeld was: om met God en je naaste in vrede te kunnen leven. Daarom zegt hij ook in 1 Timotheüs 1:5 (HSV): ‘Het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.’ En daar zit nu precies het probleem: hoe kom je tot een rein hart en een goed geweten?

Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen.
– Romeinen 7:10 (HSV)

De wet activeert de zonde

Als je weet dat iets niet mag, is het vaak veel verleidelijker om het te doen dan wanneer iets gewoon mag. Dat is precies wat het doet: het prikkelt onze begeerten (Romeinen 7:3). De wet wijst ons dus ineens op onze zonden, terwijl het oorspronkelijk bedoeld was om de juiste weg voor leven te tonen. De wet blijkt niet toereikend te zijn om ons het goede leven, vrij van de zonde te geven. We leven in de macht van de zonde en daardoor komt er van het houden van de wet, bar weinig terecht. De wet wijst ons namelijk zelfs op de verkeerde begeertes die we hebben. Niet alleen wat we doen, maar ons hele wezen blijkt onder de macht van de zonde te leven (Romeinen 7:7-8). We kunnen ons uit onszelf niet ontworstelen aan de macht van de zonde. Dit is wat Paulus ook ‘in het vlees’ noemt. Dat is: onder de macht van de zonde.

Bevrijd van de macht van de zonde

Als het houden van de wet ons niet bevrijdt van de macht van de zonde, wat dan wel? Nou, je raadt het waarschijnlijk al: de Heere Jezus. Als je je realiseert dat het dus gaat over de macht waaronder je leeft, krijgt Jezus’ dood een nieuwe dimensie. Jezus was het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). In Jezus’ dood is de zonde gedood. God zij dank. Er is een uitweg uit de uitzichtloze situatie waarin ik mezelf probeer te verbeteren en mijn gedrag probeer te veranderen. De macht van de zonde is gebroken door Jezus. En we krijgen een heel nieuw soort leven: naar de Geest.

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
– Romeinen 6:15-16 (HSV)

Nu we gestorven zijn voor de macht van de zonde leven we in Christus naar de Geest. We kunnen niet zomaar doen wat we willen. De vrijheid die Jezus ons geeft, is niet een vrijheid waarin we maar kunnen doen wat we willen, want dan zouden we weer slaaf worden van onszelf. We mogen omdat we naar de Geest leven, ons leven inrichten naar Gods levensstandaard. Een leven naar de Geest is geen leven zonder geboden. ‘Jezus zegt zelf: Ik geef jullie een nieuw gebod: dat jullie elkaar liefhebben.’ (Johannes 13:34, HSV). Ook vat Jezus de wet als volgt samen: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Geboden en de wet zijn dus niet een probleem in zichzelf en Jezus maakt ons ook niet vrij van de wet alsof de wet fout zou zijn. Hij bevrijdt ons van de macht van de zonde die via de wet op ons rustte. Door Jezus mogen we door het houden van de wet in liefde met God en onze naaste leven.

Aan de slag!

  • Als je bedenkt dat je in Jezus gestorven bent voor de macht van de zonde, wat verandert dat aan jouw leven vandaag?
  • Luister het lied To the One van I Am They.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Charlotte voor deze duidelijk en mooie uitleg!
    Christus heeft de wet vervuld en ons vrijgekocht en ons een nieuw gebod gegeven, heb je naaste lief als jezelf! En als we dat gaan doen volgen we geen regels meer maar is het een levenswandel die totaal anders is dan voorheen! Uit Liefde ! !

  2. Marine Maljaars schreef:

    Om die te doen uit dankbaarheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap