De wereld: een geschenk van onze grote God!

19

feb

Vivian Straver

In de vroege ochtend tikken de laatste druppels tegen mijn raam. Tegen de tijd dat ik naar buiten ga, maakt het tikkende geluid van de regen plaats voor een prachtige stilte en ver weg hoor ik het ruisen van de wind. De zon kleurt de hemel achtereenvolgens met tinten paars, roze en oranjerood. Later staat de zon fel aan de helderblauwe hemel. De regen van de ochtend komt in donkere plukken grijze wolken terug, en valt vervolgens weer gietend in grote plassen op de straat. De pracht en intensiteit van de kleuren op aarde zijn slechts een afspiegeling van de grootheid van God. Eens was de volledige grootheid van God zichtbaar op aarde. Laten we daarvoor eens teruggaan naar het scheppingsverhaal.

In de christelijke traditie lopen de meningen uiteen over de historische waarheid van het scheppingsverhaal. Al deze meningen hebben één gezamenlijke oorsprong, en dat is het feit dat de aarde bij God is bedacht. Het verhaal zoals we in Genesis 1 lezen, heeft een sterk poëtisch karakter. God lijkt het ontstaan van de wereld te zingen. De historische realiteit is niet relevant, want door de passage als een gedicht te benaderen, spreken deze woorden tot onze verbeelding en kunnen we ons een voorstelling maken van de grootheid van God die aan ons de wereld en het leven gaf.

Psalm 8 – De mens in de Schepping

Psalm 8 is een loflied voor God als Schepper. Als onderwerp neemt deze psalm de schepping. Zowel de passage uit Genesis en deze psalm vertonen kenmerken van poëzie. Poëzie was bedoeld voor het bezingen van verheven onderwerpen en dit genre leent zich goed voor het uitdrukken van emoties. De psalm begint met een beschrijving van Gods grootheid (vers 2-3, NBV).

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam, op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen,
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

De grootheid van God wordt tegenover de mens gezet in de volgende verzen. Als mensen hebben we een unieke positie gekregen in de schepping, en daar horen verantwoordelijkheden bij (vers 4-9, NBV):

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd.
Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet,
U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen, en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee, en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

We mogen inzien dat we als mensen bijzonder zijn in Gods ogen. God heeft de wereld aan ons toevertrouwd. Voor een cadeau als dat kunnen we God alleen maar danken, en daarmee met David deze psalm afsluiten (vers 10):

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam, op heel de aarde.
De mens als rentmeester over de Schepping.

In het scheppingsverhaal uit Genesis wordt de opdracht voor God aan de mensen voor het eerst gegeven, het is onze taak voor de wereld, om die te bewerken en erover te waken (Genesis 2:15, NBV). Psalm 8 bezingt hoe nietig we als mensen zijn in vergelijking met de schepping waar God ons in heeft geplaatst. Onze taak is slechts om het te in bewaring te nemen, totdat de hele wereld zal worden hersteld.

Aan de slag!

De inleiding beschreef een manier waarop we de grootheid van God kunnen zien in de schepping. Nu kunnen we daar soms van genieten, maar kunnen we dat ook volgend jaar ook nog waarmaken? En vier generaties verder? God roept ons op om de aarde te bewerken en erover te waken – op de manier die bij ieder uniek past. Maar… soms lukt het niet, en vaak maken we er als mensen een pittige rotzooi van!

Een uitdaging voor komende maand: duik de krant in of het internet op, en zoek iets op het gebied van duurzaamheid waar jij in kunt groeien. Word je geraakt door zeepaardjes die verstrikt raken in plastic? Kijk waar jij kunt minderen in plastic; is het de uitbuiting van de cacaoboeren die jouw frustratie prikkelen? Zoek naar alternatieve producten.

Bespreek dit met vriend(inn)en in je omgeving en stel met elkaar een doel. Houd elkaar komende weken accountable voor je omgang met duurzaamheid. God geeft ons een prachtige aarde, en dat is voor christenen een extra reden om goed voor haar te zorgen.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Heel mooi 🙏✨ Dankjewel ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap