De waarschuwingen van Jezus!

23

sep

Daniëlle Geneugelijk

Ben je de afgelopen weken al met ons onderweg in het Bijbelboek Markus? Dan heb je al veel bijzondere en inspirerende verhalen gelezen over de daden van Jezus. Gaaf! De overdenking van vandaag gaat over een bijzonder thema, namelijk: de waarschuwingen van Jezus. Ben je ook benieuwd welke waarschuwingen Jezus Zijn discipelen geeft?

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 13:1-23.

Aanleiding voor de waarschuwingen

Nadat Jezus met Zijn discipelen in de tempel is geweest, vestigt een van de discipelen Zijn aandacht op de schoonheid van de gebouwen van de tempel in Jeruzalem. Hierop is de reactie van Jezus dat niet één van deze stenen op de ander zal blijven staan. Jezus kondigt hier, in Markus 13:2, de verwoesting van de tempel aan. Dit sluit aan bij Zijn eerdere voorzegging, over de verwoesting van Jeruzalem.

Hierna is Jezus met een aantal discipelen (Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas) op de Olijfberg, tegenover de tempel. Deze discipelen vragen Jezus wanneer dit allemaal gaat gebeuren en wat het teken zal zijn dat al deze dingen in vervulling zullen gaan. In Markus 13:5-13 gaat Jezus hierop in. In deze overdenking nemen we een aantal waarschuwingen, die Jezus in dit tekstgedeelte geeft, samen door.

Jezus waarschuwt voor misleiding

En Jezus antwoorde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden.
– Markus 13:5-6 (HSV)

De eerste waarschuwing die Jezus Zijn discipelen geeft, is dat ze geen geloof moeten schenken aan valse profeten en valse messiassen, die na Jezus zullen komen. Want zij zullen komen!

In het bijbelboek Handelingen worden al een aantal valse messiassen omschreven. Zeker onder de druk van moeilijke omstandigheden, zullen veel mensen een makkelijke prooi zijn voor valse profeten, omdat zij een spoedig einde van de wereld zullen verkondigen. De discipelen zijn hier nu sterk voor gewaarschuwd.

Jezus waarschuwt om niet te schrikken van oorlogen

En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde.
– Markus 13:7 (HSV)

De periode vlak voor het einde van de wereld, zal gekenmerkt worden door politieke chaos, oorlogen en geruchten hierover. Jezus waarschuwt Zijn discpelen ernstig, dat zij zich hierdoor niet van hun stuk laten brengen. Deze dingen moeten gebeuren in de ontvouwing van het heilsplan van God. Ook is deze periode slechts tijdelijk, tot de Jezus’ wederkomst en de vestiging van het Koninkrijk.

Jezus waarschuwt voor de haat van mensen

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
– Markus 13:13 (HSV)

In de verzen 9, 11 en 12 waarschuwt Jezus Zijn discipelen voor een aantal dingen wanneer de geloofsvervolging plaats zal vinden. Jezus zegt dat de discipelen op zichzelf moeten passen. Hij noemt dat ze niet bezorgd hoeven te zijn over de vraag of ze Jezus en hun geloof zouden verloochen, op het moment dat er geloofsvervolging plaatsvindt. Jezus bemoedigt hen en zegt dat zij door de Heilige Geest geïnspireerd zullen worden, wanneer ze omwille van hun geloof terecht staan.

Als laatste waarschuwt Jezus de discipelen dat zij, omwille van Zijn Naam, gehaat zullen worden. Maar Hij geeft daar direct de belofte bij, dat de vervolgingen niet zinloos zijn. Hij doet de belofte dat wie tot het einde volhardt, gered zal worden. Dat is overigens geen garantie dat men in het aardse leven niet zal verliezen.

Naast alle waarschuwingen ook een opdracht

En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
– Markus 13:10 (HSV)

De waarschuwingen die Jezus Zijn discpelen geeft, hebben naar mijn inziens ook een boodschap voor ons. De thema’s die Jezus aanhaalt, zoals geloofsvervolging, misleiding en verschrikking over oorlogen en dergelijke, spelen vandaag de dag nog steeds. Laten wij daarom bovenstaand stuk lezen, alsof Jezus hierover ook iets tegen ons zegt. Laten we Zijn waarschuwingen serieus nemen!

Naast alle waarschuwingen geeft Jezus ook een opdracht mee aan Zijn discpelen, die zeker ook vandaag de dag nog geldt. Voordat het einde aan zal breken, moet er niet alleen politieke chaos en geloofsvervolging komen, maar het Evangelie moet verkondigd worden aan alle volken.

Het heeft de prioriteit om te midden van vervolging, misleiding en verschrikking het Evangelie te verkondigen aan alle volken, tot aan de wederkomst van de Heere Jezus!

Aan de slag!

Vraag God in je stille tijd welke van deze waarschuwingen of opdrachten Hij bij jou onder de aandacht wil brengen. Bid voor volharding en vervulling van de Heilige Geest om het juiste te doen.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap