De vrouw die niet gemist kan worden – ben jij dat?

09

sep

Marleen Wieringa

Tabitha is een voorbeeld uit de Bijbel aan wie we kunnen zien dat geloven zoveel meer is dan uit de Bijbel lezen en trouw naar de kerk gaan. Ze maakt kleding voor mensen die het nodig hebben, door haar talent hiervoor kan en mag zij God dienen. Tabitha sterft en ze wordt erg gemist, dit komt mede omdat ze altijd voor andere mensen klaar stond en wilde geven aan mensen die het hard nodig hadden. Zij zag de nood van andere mensen en zij speelde daar op in. Zij liet niemand met lege handen naar huis gaan. Wat een wonder dat zij opgewekt wordt uit de dood! Een vrouw die erg gemist zou gaan worden, leeft! Zij kan doorgaan met het helpen van mensen en daarmee een getuigenis zijn van Gods liefde en voorzienigheid voor de mensen om haar heen.

In Joppe woonde een discipelin die Tabitha heette, wat vertaald Dorkas betekent. Een discipelin of discipel is iemand die leeft voor Jezus en graag een volgeling wil zijn van Jezus in leven en werk. Tabitha was vol van haar werk, ze maakte kleding en gaf dit aan mensen die het nodig hadden. Zij is zich in gaan zetten voor andere mensen. God heeft haar deze talenten gegeven om zich op deze manier in te mogen zetten voor Gods koninkrijk.

Tabitha gelooft

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekend. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. Omdat Lydda vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij daar gekomen was brachten zij hem in de boenzaal.

Alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorkas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! Zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier.
– Handelingen 9: 36-43 (HSV)

Alles wat u voor een van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt u voor Mij gedaan.

Tabitha laat zien dat geloven niet alleen uit de Bijbel lezen, naar de kerk gaan en danken is. Geloven is zoveel meer dan dat, het is namelijk ook dat je mag zorgen voor je naasten, de mensen om je heen. Er kan zoveel gedaan worden waarmee je iemand anders kan helpen. God heeft iedereen talenten gegeven om zich op een bepaalde manier in te mogen zetten. Tabitha deed dit door kleding te maken en dit weg te geven. In Mattheüs zegt Jezus: alles wat je voor iemand anders doet, doe je ook voor mij.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald; was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
– Mattheüs 25: 35-36 (HSV)

Tabitha, sta op!

Dan sterft Tabitha en ze word erg gemist, en Petrus wordt geroepen. Hij bidt tot God of Hij haar opnieuw tot leven wil wekken. En Petrus bidt, want hij kan dat niet op eigen kracht, hij is geheel afhankelijk van God. Petrus zegt: “Tabitha, sta op!” De vrouw doet haar ogen open en ze leeft! Deze vrouw, die heel erg gemist zou worden, omdat zij altijd klaar stond voor andere mensen, leeft!

Heel Joppe hoorde dit en veel mensen uit Joppe gingen in God geloven.

Stel dat jij zou komen te overlijden, wat hopelijk nog heel lang duurt. Wat zouden mensen dan over jou zeggen? Zouden ze je missen omdat je verschil maakte in de wereld? Zou je gemist worden omdat je van betekenis was voor je naaste en voor God?

Hoe kan jij een Tabitha zijn?

Tabitha maakte verschil door kleding te maken voor mensen die het hard nodig hadden. Jij kan ook het verschil maken door klaar te staan voor je medemens. Dit hoeft helemaal niet groots te zijn. Echt de tijd voor iemand nemen kan al heel waardevol zijn. Of zet een stap extra voor iemand, als diegene daar niet om vraagt. Daarmee onthouden mensen je, omdat je iets voor ze doet zonder dat zij erom vroegen.

Aan de slag!

Ga deze week spontaan langs bij iemand, durf op die deurbel te drukken om te vragen hoe het gaat. Het kan heel spannend zijn om bij iemand aan te bellen en te vragen hoe het gaat, maar dit kan zowel voor jou als degene bij wie je aanbelt heel waardevol zijn.

Deel deze overdenking

  1. Else schreef:

    Mooi om weer even stil te staan bij de talenten die we hebben gekregen! En dat we die mogen inzetten voor onze naaste ♡

  2. Kim schreef:

    Amen :”) 🙏 Dankjewel voor deze mooie, troostvolle overdenking ❤️🙏✨

  3. Tabitha schreef:

    Vanavond was ik op een profetisch avond waar er werd gebeden voor mensen met bijbelse namen. Ze zei: Ga op zoek naar de betekenis van die naam je hebt het niet zomaar gekregen. Ik ben op mijn naam gaan googlen en kom bij dit artikel uit. Al sinds jongsafaan heb ik het op mijn hart om dak en thuislozen te helpen, en na dit artikel ben ik weer zo bemoedigd. Dankjewel !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap