De uitwerking van Jezus’ passie op ons leven

22

apr

Gastblogger

Ik schrijf het wel vaker in de blogs voor Zij Lacht: Jezus houdt van jou! En ik denk dat ik deze boodschap nog wel vele keren meer zal laten terug komen in de overdenkingen, omdat ik geloof dat een diep besef van deze boodschap levens kan veranderen. Omdat de duivel dit ook goed weet, probeert hij ons altijd met leugens te misleiden. Als jij het op je in laat werken dat Jezus door een diepe weg van lijden is gegaan, uit liefde voor jou, begint er dan ook iets te borrelen in je binnenste? Als je zijn passie, zijn lijden, op je in laat werken, wordt er dan iets van passie voor Hem in jou aangewakkerd? Lees mee en ontdek welke uitwerking de passie van Jezus op jou kan hebben. 

Het wonder van zijn lijden 

In een vorige overdenking schreef ik over de passie van Jezus, ik nam jullie mee in het lijdensverhaal. Zijn liefdesverhaal voor jou. Jezus stierf de dood die wij door onze zonde verdienden. Door zijn bloed zijn wij vergeven, Hij heeft ons vrijgekocht van elke schuld en de bewijslast van de aanklacht aan het kruis genageld. Hij heeft ons geweten gereinigd en zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Hij heeft de vloek verbroken en voor altijd verzoening gebracht met de Vader. Door je schuld en geloofsbelijdenis mag jij je één weten met Christus. 

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
(2 Korinthe 5:17, NBG) 

Je bent helemaal nieuw – als God naar jou kijkt, ziet Hij Christus en ben je honderd procent goedgekeurd en aanvaard. Jouw nieuwe identiteit is dat je een dochter bent van de Allerhoogste God.

Wat Jezus’ passie voor mij met mij doet

Persoonlijk heb ik het soms echt even nodig om stil te staan bij de grootheid van Jezus’ liefde voor mij. Ik heb het nodig om me weer bewust te zijn van hoe zwaar die weg van lijden voor Jezus is geweest.
Soms ben ik zo druk met dagelijkse dingen, dat het zo ‘gewoon’ lijkt dat ik me een dochter van God mag weten – maar dat is het niet! Het brengt mij opnieuw in verwondering dat Jezus die weg voor mij is gegaan.
Als ik denk aan de passie van Jezus, de lijdensweg die Hij gegaan is uit liefde voor jou en mij, dan begint er binnen in mij van alles te borrelen. Dan ontvlamt er opnieuw een vuur in mijn hart, een liefde en passie voor Hem. 

Dan wil ik niets liever dan Hem dat vertellen, en over Hem zingen, zijn liefde beantwoorden, maar ook zijn liefde uitdelen. Ik wil de passie die ik voor Jezus heb delen met jou!
Ik heb de afgelopen jaren mogen ontdekken dat ik het heerlijk vind om te schrijven over de drie-enig God. Ik vind het ontspannen om te doen en kan er mijn tijd in verliezen, omdat ik gedreven word door passie voor Jezus. Daarom is het ook extra gaaf dat ik met het schrijven van blogs iets mag delen over zijn liefde. Dat is ook mijn hoop elke keer opnieuw als ik schrijf voor Zij Lacht, dat jij wat van de liefde van Jezus mag ervaren, en hierdoor de dag tegemoet kan lachen. 

Wat voor uitwerking heeft Jezus’ passie voor jou in jouw leven?

Wat is er nu heerlijker dan je dag met een lach te beginnen omdat je weet dat je geliefd bent, en bekleed bent met zijn kracht en glorie door je eenheid in Christus. Eenheid in Christus, een geweldig gevolg op de passie van Jezus, zijn lijden voor ons. Als jij hier bij stil staat, wat doet dit dan met jou? 

Jezus toonde zijn liefde op aarde op verschillende manieren, maar het meest indrukwekkende was toch door de weg van lijden die Hij voor ons gegaan is. Hij wilde zo graag dat we weer in relatie met de Vader konden leven. Door Jezus’ offer is dat weer mogelijk. De weg naar de Vader is vrij, we mogen zonder schuld en schaamte voor de troon van Gods genade verschijnen. We zijn bevrijd van de vloek en mogen leven onder de rijke zegen en bescherming van God. 

Door ons geloof woont Jezus in onze harten, en mogen we steeds steviger geworteld raken in de liefde, zodat we zullen zijn als een boom die met zijn wortels sterk in de grond staat. We mogen steeds meer en meer gaan ontdekken hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. Maar we zullen dan ook gaan ontdekken dat die liefde eigenlijk te groot is om te begrijpen. 

Ik geloof oprecht dat als wij ons steeds meer bewust worden van die weg die Jezus voor ons is gegaan en wat dit ons heeft gebracht, het niet anders kan dat er iets gaat borrelen in ons binnenste en er een heilige passie voor Jezus ontstaat. Dan zullen we vrouwen zijn met vuur in ons hart voor Jezus, die niet anders willen dan zijn liefde uitdelen. 

Wist je dat mensen met passie, mensen zijn met aantrekkingskracht? De passie die ze hebben beheerst hun leven, bepaalt hun agenda. Ze doen niets liever dan over hun passie praten, want waar het hart vol van is, daar loopt hun mond van over. Mensen met passie trekken andere mensen aan. Mensen met passie voor Jezus is wat deze wereld nodig heeft! 

Aan de slag! 

Stel jezelf eens de volgende vragen: 

  • Wie of wat beheerst jouw leven? Waar staat jouw agenda vol mee? Waar praat jij het liefst over? 
  • Passie voor Jezus blijft nooit onopgemerkt, zoals geen enkele passie onopgemerkt blijft, voor de mensen om je heen. Ik geloof dat God ook jou ergens gepassioneerd over gemaakt heeft om op een bepaalde manier Jezus’ liefde uit te delen. Waar word jij blij van of wat raakt jouw hart zo enorm dat jij je ervoor in wil zetten? 

Naar ‘Passie voor Jezus‘, Mike Bickle.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap