De vreugde van Pasen: Jezus overwon de dood, Hij is de grote Overwinnaar!

21

apr

Gastblogger

De luide schreeuw van vrijdag “Het is volbracht!”, werd gevolgd door een stilte… Hoe kon dit toch gebeuren? Hun geliefde Jezus was er niet meer, Hij was gestorven. De mensen die van Hem hielden, bleven verslagen achter. In de stilte van verdriet en verslagenheid daalde Jezus af naar het dodenrijk en heeft daar voor eens en voor altijd afgerekend met Satan en zijn trawanten, Jezus heeft hem onttroond en de sleutels van het dodenrijk afgenomen. Jezus stond op uit de dood, en overwon hiermee de laatste vijand. Hij is de grote Overwinnaar. We vieren vandaag dat Hij leeft en dat wij mogen leven door Hem!

Terugblik 

Jezus, die de zonde niet kende, werd door God voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God kunnen komen. Hij nam aan het kruis de schuld en straf op zich die wij hadden verdiend. Het was uit liefde dat Jezus tot het uiterste ging, het was uit liefde dat Hij voor ons stierf.
We hebben daar afgelopen vrijdag met elkaar bij stil gestaan. Wellicht heb je fragmenten uit of misschien wel de hele film ‘The Passion’ gezien, en staan de beelden van de kruisiging nog vers op jouw netvlies? Jezus volledig onder het bloed, hangend aan het kruis.
Zijn bloed dat gezorgd heeft voor vergeving van zonde, verlossing van de aanklacht van de boze, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en het wonder van de wedergeboorte.
Net voordat Jezus de dood in de ogen keek, riep Hij uit: “Het is volbracht!”, daarna boog Hij zijn hoofd en gaf de geest. 

Verslagenheid en verdriet bij de mensen die veel van Hem hielden. Hoe moet het voor de vrouwen geweest zijn die alles van een afstand hebben bekeken? Wat moet er door hen heen gegaan zijn? Maria, de vrouw die door Jezus bevrijd werd van zeven demonen, had een heel ander leven gekregen door Hem. Ik denk dat ze dankzij Jezus zich herboren voelde, intens geliefd en gezien, maar nu heerste vast en zeker het gevoel van verdriet en verslagenheid. 

Verslagenheid, maar niet verslagen… 

Op aarde was er verslagenheid onder de volgelingen van Jezus, verdriet onder de mensen die intens van hem hielden, maar Jezus was allesbehalve verslagen. Jezus daalde af naar het dodenrijk en rekende af met de laatste vijand: de dood. Jezus werd mens om voor ons te kunnen sterven, zo kon hij in het dodenrijk neerdalen om oog in oog te kunnen staan met de heerser van de dood. Dacht satan nu werkelijk voor ook maar één moment dat hij gewonnen had? Jezus ontnam hem de sleutels van de dood en het dodenrijk, en triomfeerde glansrijk door op te staan uit de dood.
Zelfs de dood kon Jezus niet houden; Jezus, de grote Overwinnaar! 

Vooruitzicht 

Halleluja, wat een evangelie! Jezus heeft de dood overwonnen en dat mogen we vandaag vieren. Niet alleen vandaag, maar voor eeuwig, want voor eeuwig is zijn heerschappij. Samen met de engelen mogen we zingen: “Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.” (Openbaring 5:13, HSV)
We vieren dat Jezus de grote overwinnaar is, en dat wij in Hem meer dan overwinnaars zijn. Vieren dat zijn liefde voor ons tot het uiterste ging, tot de dood, en dat Hij door de kracht van Gods liefde weer opstond uit de dood. Gods liefde is sterker dan de dood. En niets, maar dan ook niets, kan ons scheiden van zijn liefde! Wat een heerlijk vooruitzicht. 

“Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van de God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, Ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”
(Romeinen 8: 31-39, NBV) 

Aan de slag! 

Wat een geweldige boodschap: Jezus is de grote Overwinnaar!
Hij stond op uit de dood en leeft voor eeuwig. Door ons geloof in Jezus, in zijn dood en opstanding mogen wij ons kinderen van God noemen, en mogen wij met Hem leven tot in de eeuwigheid. Voor eeuwig mogen we Hem lof en eer brengen.
Zing daarom mee met dit geweldige lied van Mozaïek0318: ‘Jezus, overwinnaar’.

Naar het boek ‘Het wonder van het kruis‘, Wilkin van der Kamp.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Amen! :’) Een heel Gezegend Paasfeest voor jou en jouw dierbare familie, lieve Carola 🙏❤️ en natuurlijk aan iedereen, het team en alles lezeressen van Zijlacht 😘

  2. Carola schreef:

    Bedankt lieve Kim,
    Ook voor jou en de dierbare mensen om jou heen een gezegend Paasfeest.
    Liefs Carola 😘

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap