De strijd tussen goed en kwaad gaat ook jou aan

05

nov

Alina van Rijn

Er woedt een onzichtbare oorlog. Een strijd tussen goed en kwaad. Tussen licht en donker. Daar heb ik weinig mee te maken, denk je misschien. Maar vergis je niet. Die strijd gaat jou wel degelijk aan. Die strijd wordt namelijk gevoerd om jouw hart. Om jouw leven en om jouw eeuwigheid.

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
– Openbaring 12:9-12 (HSV)

Brullende leeuw

Dit gedeelte uit Openbaringen 12 vertelt een spannend en onheilspellend verhaal. Johannes krijgt in het boek Openbaringen een uniek kijkje achter de schermen. Hij ziet namelijk de toekomst. De tijd rond Jezus’ wederkomst. In Openbaringen 12 lezen we van een draak (de duivel en zijn leger) die achter een zwangere vrouw aanzit (het volk van Israël) en nadat er een oorlog in de hel uitbreekt, verliest de draak het en wordt hij neergeworpen op de aarde.

De duivel en zijn leger weten dat ze nog maar weinig tijd hebben. Tijd waarvoor? Om zoveel mogelijk mensen bij God vandaan te houden. En dat doet hij sluw met grote woede. Als een brullende leeuw. Het werkterrein van de duivel is niet meer in de hemel. Zijn werkterrein is naar de aarde verplaatst. Hij is naar beneden gekomen naar de aarde en de zee en zoekt daar koortsachtig wraak te nemen, in de wetenschap dat de tijd die hem vóór zijn definitieve uitschakeling nog rest, kort is.  

Het klinkt onheilspellend en zelfs een beetje eng. Maar angstig hoeven we niet te zijn. Wel bewust. Want hoewel de duivel rondgaat op deze aarde als een briesende leeuw, het is een leeuw met een vermorzelde kop (Genesis 3:15). Hij kan brullen, hij kan bijten en hij kan zelfs verslinden. Hij is niet weerloos, maar wél verslagen.

Overwonnen strijd

Op Goede vrijdag is de eerste grote klap uitgedeeld toen Jezus Christus stierf aan het kruis voor onze zonden en 3 dagen later weer opstond uit de dood. Toen is zijn kop vermorzeld. Hoewel de strijd nog woedt, is de uitkomst van deze oorlog al bepaald. De duivel is overwonnen door het bloed van het Lam.

En dan kan hij razen, woeden en tieren. En onderschat dat niet. Maar als je je geborgen weet in Gods trouwe Vaderhand, mag je weten dat zelfs de duivel jou niet kan scheiden van Gods liefde.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
– Romeinen 8:38-39 (HSV)

Aan de slag!

Luister het lied: Jezus Overwinnaar.

Deel deze overdenking

  1. Pieternella schreef:

    Hallo Eline, Dank voor de bemoedigende overdenking.
    De satan kan nog zo te keer gaan, om ons van de Heere aftetrekken, hij weet dat hij het verloren heeft en ga hard te keer tegen de mensen die bij Christus horen. Maar wat een troost het zal hem niet gelukkig. ik ben mag schuilen onder Zijn vleugels
    Een fijne dag.
    Pieternella

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap