De spiegel: vijf vragen uit Jakobus 4

25

feb

Yael Juch

Waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn toch gelovig? Zijn jullie vrienden van deze wereld? Gedreven door lust en zonde of gedreven door de Heilige Geest. Jakobus spreekt in hoofdstuk 4 de gemeente streng toe. Hij schrikt van zijn huidige staat en durft hen een spiegel voor te houden. Wanneer jij vandaag in die spiegel kijkt en jezelf onderstaande 5 vragen stelt, wat zijn dan je antwoorden?

‘In de spiegel kijken, daar heb ik nou echt geen zin in…’

Deze overdenking is niet om je zelfbeeld te verachten en vervolgens te gaan huilen in een hoekje. Maar wel om geconfronteerd te worden en vervolgens door jouw liefdevolle Vader gewassen te worden.
Geen zin in?! Dan moedig ik je aan om aan God te vragen of Hij er zin in heeft. Alvast een veelbelovende spoiler: Verneder U en Hij zal u verhogen. Pak die spiegel en zet de stappen naar een zuiver hart. Kijk in de genadevolle ogen van je Vader.

Vraag 1: Wat doe ik met mijn eigen hartsverlangen?

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw
hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?
U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.
– Jakobus 4: 1-2 (HSV)

We leven in een maatschappij waar eigen hartstocht erg de boventoon heeft. Iedereen moet vooral zijn eigen mening hebben en hiernaar handelen. Hierdoor komen er ook conflicten en ruzies, want wat als mijn waarheid voor een ander een leugen is? Of wanneer ik handel naar mijn waarheid, de ander gekwetst is of kwaad wordt. Is ons hartsverlangen dan altijd fout? Mag je dan niet iets vinden, willen of naar verlangen?  God heeft ons gemaakt met hartsverlangen. Maar Hij wil dat wij onze eigen hartstochten bij Hem neerleggen. Openlijk aan Hem om richting vragen. En dan pas tot handelen gaan. Hoe werkt dit bij jou?

Vraag 2: Hoe bid ik?

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.
– Jakobus 4:3 (HSV)

Wat staat er in jouw gebed centraal? Waar dient jouw gebed voor? Bestaat jouw gebed uit 80 procent je eigen hartsverlangen bij God neerleggen? Hopend dat Hij het je zal geven. Of bestaat jouw gebed voornamelijk uit het zoeken van Gods wil in situaties in je leven? Wil jij echt dat zijn wil in je leven zichtbaar wordt, of heb je een dubbele agenda? Wil je stiekem God voor jouw karretje spannen?
Confronterend misschien om hierachter te komen. Misschien zeg je wel: ‘Dit vind ik lastig.’ Gelukkig mogen we ook in ons gebed hulp vragen van de Heilige Geest.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
– Romeinen 8:26 (HSV)

Wanneer je niet weet hoe te bidden, dan mag je de Heilige Geest uitnodigen om het gebed te leiden. Daarnaast mag je weten dat wanneer wij niet weten hoe te bidden de Heilige Geest weet wat er speelt en voor ons pleit.

Vraag 3: Waar ben ik op gericht?

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?
– Jakobus 4: 4-5 (HSV)

Jakobus spreekt in de bovenstaande verzen over een vriendschap met de wereld. Misschien klinkt dit gek. Maar sommige zaken zoals ‘vreemdgaan’ worden steeds ‘normaler’ in de wereld waarin wij leven. Het is goed om je eigen hart te checken. Zijn de normen en de waarden die jij in je hart hebt en waaruit je handelt, nog steeds overeenkomstig met wat God zegt in de Bijbel? Je kunt ook aan de Heilige Geest vragen om in gedachten te brengen of er nog dingen in je hart leven, die niet overeenkomen met Gods waarheid en wil voor je leven.

Vraag 4: Herken ik een houding van ‘nederigheid’ bij mezelf?

Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
– Jakobus 4: 6, 7, 10 (HSV)

In nederigheid doet denken aan het woord ‘vernederen’. Dit vraagt om een houding die iets anders verhoogt. Iemand zei laatst tegen mij: nederigheid is niet ‘minderwaardig over jezelf denken’. Leven in een houding van nederigheid is ‘minder aan jezelf denken’. Wanneer je geconfronteerd wordt met je eigen zwakheden of fouten, kun je misschien het gevoel krijgen om jezelf of je handelen te moeten ‘rechtvaardigen’. Leg deze ‘hoogmoedigheid’ af en weet dat alleen Jezus’ jou rechtvaardigt. Daarnaast kan de duivel je ook in je gedachten afleiden of intimideren om met je fouten niet naar God te gaan. Wees je daarvan bewust. Wees vastberaden om je te vernederen. God zal je verhogen!

Vraag 5: Hoe praat ik over een ander?

Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter.
Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?
– Jakobus 4: 11- 12 (HSV)

Vraag eens aan iemand waarmee je veel spreekt om op jouw woorden te letten. Na een week kun je deze persoon vragen om feedback. Soms heb je het zelf helemaal niet door hoe jij over anderen spreekt. Of ga eens gesprekken na van de afgelopen dagen: hoe heb je over anderen gesproken?

Houd jij jezelf de spiegel uit Jakobus 4 voor?

Ja?! Weet dan dat wanneer jij tot God nadert, Hij tot jou nadert. Hij luistert naar je en wil je helpen. Hij reinigt jouw handen en zuivert je hart, wanneer jij in nederigheid vergeving vraagt.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
Jakobus 4:8 (HSV)

Drie stappen voor vandaag:
1) Nader tot God
2) Reinig je handen
3) Zuiver je hart

Aan de slag!

  1. Ga voor de spiegel staan of pak een spiegel of open desnoods de selfiefunctie van je camera op je telefoon. Nader tot God, door Hem uit te nodigen voor dit moment. Stel vervolgens tenminste 1 vraag uit de overdenking aan jezelf in de spiegel. Sluit daarna je ogen en vraag God om vergeving (reinig je handen/zuiver je hart) voor datgene wat in gedachten komt.
  2. God belooft wie zich vernedert zal Hij verhogen. Welk beeld roept dit bij jou op? Probeer dit beeld creatief uit te drukken (gedicht/geschilderd/verwoord/gefotografeerd) en hang dit op. Laten we elkaar bemoedigen en inspireren met dit beeld. Deel het met ons! Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!

Deel deze overdenking

  1. Tryfeen schreef:

    Het is heel diepgaand en heeft mij geleerd in mezelf te kijken, eerlijk tegenover mezelf maar ook tegenover de HG te zijn. Door communicatie met de HG brengt Hij dingen naar boven en kan ik vergeving vragen en vragen mij te helpen niet meer te doen, waardoor ik puur en heilig kan worden. Nederigheid in alle opzichten, leert mij niet teveel over mijzelf te denken maar de ander boven mezelf te plaatsen waardoor niet ik, maar de ander belangrijker is en alleen uit liefde. De spiegel voorhouden en eerlijk zijn dat is de kern, Hartelijk dank voor deze diepgaande overdenking, ik heb er veel aan en voor tijden werk aan mezelf. Gods genade is zeer groot !

  2. Yael schreef:

    Bedankt voor je reactie! Wat fijn dat de overdenking je bemoedigd heeft! Wat tof dat je dit met ons deelt. Gods zegen op jouw levensweg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap