Micha 5: De profetie van Micha die de wereldgeschiedenis voorgoed veranderde

13

okt

Marije Brandwijk

Misschien heb je als kind tijdens het kinderkerstfeest ook deze tekst opgezegd: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.” (Micha 5:1, HSV). In dit hoofdstuk schrijft Micha namelijk over de verwachte geboorte van Jezus en van Zijn koninkrijk. Bijzonder om dat in het Oude Testament al te lezen!

De verwachte Messias

Dat Jezus nodig is op de aarde blijkt wel in het Bijbelboek Micha. Want het is nodig dat er iemand zal komen om vrede te brengen en het volk weer te herenigen, nu is het een chaos en gebeuren er allerlei dingen die God pijn doen. Wanneer die Messisas komt, dat wist Micha ook niet, maar het is een hoopvolle profetie! Er worden nog verschillende dingen gezegd over Hem:

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.
– Micha 5:3-4 (HSV).

Hij zal het volk weiden, dat is wat Jezus ook deed. Hij had het ook bijvoorbeeld over schapen en de Goede Herder. Met het volk weiden wordt een koningschap bedoelt dat perfect is, want iedereen volgt Hem dan. Het is vooral duidelijk om te lezen, dat de komende Heerser het veel anders zal doen dan andere mannen die de regie hadden over het volk. Wat prachtig om te lezen dat ook als mensen het verpest hebben, God met een ander plan komt, met Iemand die wel de Vrede kan zijn.

Het verwachte koninkrijk

Het koninkrijk waarnaar verlangd wordt door God, is er een waar er geen afgoden meer worden gediend. Die onderdelen in het leven van het volk moeten geen ruimte meer krijgen. Zo moeten de Israëlieten vertrouwen op de Heere, wat betekend dat ze hun eigen paard en wagens moeten afstaan. (Micha 5:9), die staan namelijk voor hun eigen militaire macht. Verder zijn er nog andere praktijken en afgoden die ook het land uitmoeten (zie vers 11-12). Wat zijn soms onze afgoden die de plek van God in beslag houden? Denk dat bijvoorbeeld aan een ongezond smartphone gebruik, enz.

In deze geschiedenis zien we dat God alles in Zijn handen heeft en houdt, Hij heeft alle macht. Hij regeert door de Messias of door andere mensen heen en brengt zo vrede op aarde. Het laat ook zien dat ook al is er nog steeds onrecht in deze wereld, dat het allerlaatste woord er nog niet over is gezegd. Zoals de Israëlieten een bepaald koninkrijk verwachten, kunnen wij dat nu ook doen. Ik kan soms verwachtend bidden tot de Vader, dat Zijn koninkrijk eindelijk in al zijn volheid mag komen op deze wereld. De Vrede die alle onrust te boven gaat en die ook nooit zal eindigen.

Aan de slag!

  • Verwacht jij het Koninkrijk in al zijn volheid? Hoe zie jij dat voor je? Denk daar eens over na vandaag.

Bron: Online Studiebijbel

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap