Micha 4: ‘Uw koninkrijk kome’, Goddank!

12

okt

Tirza Rots

21 mei 1960 werd er een kolossaal beeld onthuld in de tuin van de Verenigde Naties in New York. Een bronzen beeld van een man die een zwaard aan het omsmeden was tot ploegschaar. Het was een geschenk van de Sovjet-Unie. Het opschrift bij het beeld is de tekst uit Jesaja: “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.” Internationale veiligheid en recht, daar strijdt de VN voor. Maar hoever is de vrede nu inmiddels ‘gevorderd’? 

De wereld staat in brand.  Dat Gods vrederijk zal aanbreken, dat is ons grote verlangen. “Uw Koninkrijk kome”, is daarom het gebed van ons hart. We hoeven maar een krant open te slaan, of te scrollen naar welke willekeurige nieuwssite ook en we lezen dat de wereld op instorten staat. Mensenrechten worden geschonden, onschuldige mensen vinden de dood. Er is corruptie, angst en onveiligheid. Goddank heeft God zelf een reddingsplan uitgedacht om een einde te maken aan al het weerzinwekkende kwaad wat op aarde geschiedt. Hij stuurde een kwetsbare baby naar deze harde wereld. Deze kleine baby groeide op tot een volwassen Man die bereid was onrecht op onrecht op onrecht te verdragen. Hij verrichte baanbrekend werk, letterlijk en figuurlijk. Er werd een nieuwe weg geopend. Een weg uit de duisternis, een weg van licht.

Positief perspectief op de toekomst

Wanneer wij als christenen het “Onze Vader” bidden, spreken wij de woorden “Uw Koninkrijk kome”.  Een belijdenis dat wij erop vertrouwen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar zal worden. Micha brengt ons vandaag een positief perspectief op de toekomst. Wanneer het rijk van de Messias definitief gevestigd gaat worden. De discipelen van Jezus hadden de hoop dat Hij hen zou bevrijden van de Romeinen en een einde zou maken aan onderdrukking. Dit is toen niet gebeurd. Maar dat gaat wel gebeuren!

Wij weten dat Jezus nogmaals naar deze aarde zal komen. Jeruzalem speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. Micha 4 en Jesaja 2 beschrijven hetzelfde scenario: het huis van de HEERE zal onwankelbaar ‘vaststaan’ in Jeruzalem.  De heidenvolken zullen ernaar toestromen om het onderwijs van de God van Jakob te ontvangen. De HEERE onderwijst hen vanaf dat moment de weg die zij moeten bewandelen. Het mooie is: iedereen zal die weg ook daadwerkelijk gaan. De wet en Gods Woord zullen uitgaan uit Sion én worden nageleefd. God zal rechtspreken en vonnissen over de volken. Eindelijk, eindelijk, zal er recht geschieden. Geen volk zal het zwaard meer opheffen tegen een ander volk en oorlog zal niet meer worden geleerd. Dus oorlogstuig kan worden omgesmeed tot landbouwgereedschap.

Uw koninkrijk kome

“Uw Koninkrijk kome.” Zeker, de definitieve vestiging van Gods Koninkrijk komt steeds dichterbij. Maar, Gods rijk krijgt ook al gestalte op deze aarde, als wij ervoor kiezen in het licht van God te wandelen. Het parallelle gedeelte uit Jesaja 2 sluit hiermee af (vers 5).

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht–want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid
– Efeze 5: 8-9 (HSV)

Bouwen aan gerechtigheid is goed. Bouwen aan gerechtigheid is nodig. Strijden tegen onrecht is goed. Strijden vóór het recht is nodig. Maar er gaat nog iets aan vooraf. Het is belangrijk dat wij eerst zelf het Licht zien. En dat wij als kinderen van God leren wandelen als kinderen van het licht. Ja, we hebben te strijden tegen het onrecht in de wereld. Maar, we hebben ook een gevecht te voeren in ons eigen hart en in ons eigen leven. Zodat Gods Geest Zijn werk in en door ons kan doen.  

Mag het zo zijn dat onze levens vrucht gaan dragen voor Hém. En Gods goedheid en rechtvaardigheid en waarheid als een olievlek over deze wereld verspreid worden.  Zodat de contouren van Zijn Koninkrijk zichtbaar mogen worden in onze huidige maatschappij, in ons land, in onze woonplaats. En ja, in het laatste der dagen… wordt de VN overbodig en oorlog voeren niet meer geleerd. Dan is er geen dreiging meer van oorlog, dan is er geen angst meer. Dan worden we niet meer opgeschrikt door rampen en ellende. En dan is er geen krant meer nodig. Op die dag is Jezus Christus Koning. Wat een feest zal dat zijn: als er recht zal geschieden, echt recht. Dat is de hemel op aarde!

Aan de slag!

Bid je vandaag mee met “Uw Koninkrijk kome”?

Sta op tegen onrecht en breng licht waar duisternis heerst!

Sta op en schitter – Nathalie Booij – YouTube

Jouw steentje doet ertoe!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap