De priesterlijke zegen uit Numeri – een zegen voor elke dag

27

apr

Gastblogger

De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!  – Numeri 6: 24-26 (HSV) 

Voor veel mensen klinken de bovenstaande woorden zeer bekend in de oren. In de kerk waar ik opgroeide, hief de dominee aan het einde van de dienst zijn handen op en sprak hij deze woorden uit over de gemeente. Na het laatste woord van deze zegen antwoorde de gemeente met een driemalig ‘Amen’. Het was één van de favoriete momenten uit de dienst voor mij. Tiemen Westerduin sprak in mijn huidige gemeente over deze tekst en ik werd opnieuw geraakt door de woorden. De woorden kregen een diepere betekenis en nu kon ik het werkelijk beamen. Laten we kijken naar wat deze zegen in Numeri elke dag weer voor ons mag betekenen. 

Oorsprong van de priesterlijke zegen in Numeri

De priesterlijke zegen komt uit Numeri, een boek uit het Oude Testament. Het wordt toegeschreven aan Mozes als auteur en beslaat de periode waarin het volk van Israël door de woestijn trok na de uittocht uit Egypte uit Exodus. Het volk was vrijgezet van het verleden.

Wij kunnen naar het volk van Israël en hun band met God kijken als onszelf in relatie tot God. Egypte wordt in deze lezing ook wel gezien als ‘het oude wereldse leven.’ God had hen van dit oude leven vrijgezet, maar dat betekende niet dat Israël meteen een heilig en voorspoedig leven leidde. Ze hadden er moeite mee om gehoorzaam te zijn aan de Heer. Toch bleef God trouw aan hen. Hij gaf hen wetten om hen te beschermen en te leiden in Leviticus, het boek tussen Exodus en Numeri. Daarnaast gaf de Heer Israël instructies in hoe zij Hem konden dienen in de tempel.  

Het geven van de zegen 

De nakomelingen van Aäron werden de priesters. En de Heer geeft hen in Numeri 6: 22-27 de opdracht om het volk te zegenen met de zegen uit vers 24 tot 26. Zolang zij dat zouden doen, zou de Heer het volk zegenen. Gaven de priesters dan deze zegen? Nee, zij waren slechts het doorgeefluik. De priesters waren er om het volk te zegenen, op te bouwen en te steunen in de naam van de Heer. Zo mogen wij ook een doorgeefluik zijn van deze zegen aan anderen.

Bij het geven van de zegen verwezen de priesters naar God door met beide handen de letter ‘Sjin’ te maken door zijn pink en ringvinger en zijn middel- en wijsvinger tegen elkaar te houden. Deze letter verwijst naar een van de Hebreeuwse namen van God: ‘Sjaddai’. Dit betekend ook wel ‘Heer’. Door deze letter twee keer te maken zeg je eigenlijk met je handen: Heer der Heren. Onze God is de God boven alle andere dingen en ‘goden’ in dit leven. Ook verwijst deze letter naar het Hebreeuwse woord voor vrede en verzoening: ‘Sjalom’. Daar slaat de zegen op. Hoe God zijn Sjalom brengt in jouw leven. Deze zegen is uiteindelijk tot het uiterste getoond toen God zijn zoon naar de aarde zond. 

Wat betekent de zegen uit Numeri voor jou? 

Laten we de zegen regel voor regel doorlopen. Als we de zegen vertalen naar een boodschap voor jou dan staat er het volgende: 

God zegent je en behoedt je voor het kwaad dat op de pad komt. 

Hij kijkt naar je en waakt over je, Hij vergeeft je en geeft je liefde. 

Hij omhelst je met zijn aanwezigheid en brengt je vrede. 

Dit is een boodschap waaraan ik mezelf dagelijks wil herinneren. Daarom heb ik het overgeschreven op een blaadje en dit op mijn spiegel gehangen. Zodat ik elke dag weer herinnerd wordt aan hoe God ons wil zegenen. Uit genade. 

Aan de slag! 

De zegen heeft twee mooie kanten. We mogen de zegen ontvangen, maar ook net als de priesters uit het Oude Testament dienen als doorgeefluik van deze zegen. We gaan creatief aan de slag.  

– Zet de tekst 2 keer op papier, in eigen woorden of in de originele vertaling. Je kan ervoor kiezen om het af te drukken op een papier in een mooi lettertype of om het zelf te schrijven – maak er een mooi kunstwerk van.  

– Hang 1x de zegen op een plek in je huis waar je het dagelijks ziet. 

– Geef de andere tekst aan iemand die je kent die een herinnering kan gebruiken aan Gods liefdevolle zegen voor ons. 

Deze blog is geschreven door oud-blogster Nienke Kruijt-Alblas.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap