De onzekerheid van het leven – geef het aan God!

19

dec

Marije Brandwijk

Zo aan het einde van het jaar kijk ik vaak terug op het jaar dat achter ons ligt. Ook kijk ik vooruit naar de dingen die nog komen gaan. Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen, dat 2020 een jaar is wat we niet snel zullen vergeten, met alles wat er gebeurd is. Als ik voor mijzelf spreek heeft het mij veel geleerd, het heeft mij weer even teruggezet. Het heeft opnieuw laten zien hoe onzeker het leven is, hoe graag wij dingen in handen willen houden. We kunnen wel allemaal plannen maken, maar uiteindelijk heeft God het allemaal onder controle. Die controle uit handen geven, dat kan nog weleens lastig zijn, hè? Maar wat als we dingen in die onzekerheid kunnen leren, dat het ons dichterbij God brengt?

De onzekerheid van het leven

Als ik mijn Bijbel open in Jakobus 4, dan staat er op een geven moment een kopje boven een tekstgedeelte met de titel: De onzekerheid van het leven. Toen ik deze teksten las, kwam het mij enigszins bekend voor:

En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.  In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
– Jakobus 4: 13-15 (HSV)

Misschien heb je het weleens gehoord of gelezen: ‘D.V. …… hoop ik mijn verjaardag te vieren. De Latijnse uitdrukking Deo Volente (D.V.) wordt nog weleens gebruikt in christelijke kringen. Het betekent ‘Zo de Heere wil en wij leven.’ Het wordt gebruikt om aan te geven, dat wij wel allemaal plannen kunnen maken om dingen te doen, maar dat God uiteindelijk alles in handen heeft, of onze plannen doorgaan.

Het is natuurlijk heel menselijk om plannen te maken, om naar dingen uit te zien. Ik hoop zelf volgend jaar te trouwen, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar ik bedacht mij pas ook: wat als het niet door kan gaan, als er dingen veranderen, hoe sta ik er dan in? Ben ik dan boos op God? Als je leeft met de wetenschap dat God alles in handen heeft, dan sta je heel anders in het leven.

In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
– Spreuken 19:21 (HSV)

Heilige onzekerheid

In een e-book wat ik laatst las ging het over ‘heilige onzekerheid’. Wat daarmee bedoeld werd, was dat het niet uitmaakt wat de uitkomst van onze plannen is, omdat onze zekerheid vaststaat in Christus. Je kunt dan nog wel plannen maken, maar je hebt vrede met het feit dat je niet 100% in control bent. Voor mij heeft het stukje ‘het niet weten’ in dit leven ook iets positiefs. Je kunt wel genieten van het nu, want je weet niet of dat het de volgende dag anders is. Uiteindelijk weet helemaal niemand hoe de dag van morgen eruitziet, behalve God. Deze tekst zet, denk ik, alles in perspectief:

Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.
– Prediker 7:14 (HSV)

Het is zoals de tekst zegt: De mens kan niet doorgronden (weten) wat morgen zal komen. Maar we moeten wel beseffen dat er niet alleen mooie dagen zijn, daar moeten we ook mee om kunnen gaan. We hebben zelf niet de controle, maar dat is ook goed.  Ik denk dat juist in de onzekerheid van het leven, God ons ook klaar maakt voor de dingen die komen gaan. Hij wil dat wij afhankelijk van Hem zijn, dat we erop vertrouwen dat Hij elke dag bij ons is. Zoals Hij wilde dat de Israëlieten erop vertrouwden dat ze elke dag manna zouden ontvangen. (Exodus 16:4)

‘Living one day at a time, enjoying one moment at a time; accepting hardship as a pathway to peace.’
– Serenity Prayer, Reinhold Niebuhr

Aan de slag!

  • Welke dingen, waar je onzeker over bent in dit leven, kun je overgeven aan de Vader?
  • Luister het lied ‘Stil mijn ziel, wees stil’ en laat de tekst op je inwerken. Besef dat je niet bang hoeft te zijn voor de onzekerheid van morgen.
  • Zoek eens op internet naar ‘The Serenity Prayer’ geschreven door Reinhold Niebuhr en bid deze woorden uit.

Naar: ‘We don’t know what’s going to happen and that’s okay‘, door John Mark Comer.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap