De kracht van zegenen in het dagelijks leven

28

nov

Jacomien van Urk

Ken je het woord ‘benedictie’? Het is een ander woord voor ‘zegening’. Het woord komt van ‘bene’, wat ‘goed’ betekent, en ‘dictie’, ofwel ‘het zeggen’. Benedictie is dus: goede dingen zeggen. Hoe kun jij benedictie toepassen in jouw dagelijks leven? En hoe kun je de kracht van zegenen ervaren in de levens van anderen en die van jezelf?

Wat is zegenen?

Zegenen is iets dat we overal de Bijbel tegenkomen. Het begint al bij Adam en Eva; lees maar na in Genesis 5:2. En het gaat de hele Bijbel door van Abraham tot David, de discipelen en de apostelen. Misschien heeft jouw oma of opa het weleens tegen je gezegd: ‘De zegen van de Heere, die maakt rijk!’ Denk ook aan de zegen die elke zondag klinkt in de kerk, aan het einde van de dienst. Maar wat betekent zegenen nu eigenlijk? En welke kracht heeft dit in het dagelijks leven?

In de Joodse traditie beginnen gebeden bijna allemaal met ‘Baruch’, gevolgd door de verschillende namen van God. ‘Baruch’ betekent ‘gezegend’. ‘Gezegend bent U, God van het heelal’ of ‘gezegend bent U, Koning van de aarde’. De gebeden beginnen dus met het zegenen van God. Voor het eten, bij het naar binnen gaan van een huis of een synagoge. Het zegenen van God is onmisbaar en de Joden doen dit de hele dag door. We zien dit terug in de Psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Efeze 1. 

God zegenen is hem eren

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
– Efeze 1:3-4 (HSV)

We zegenen God door te zeggen hoe goed en volmaakt Hij is en wat Hij doet. Hierdoor eren we Hem en erkennen we Zijn aanwezigheid in ons leven. Zegenen is dus iets dat wederzijds is. Niet alleen God zegent ons, maar wij mogen ook God zegenen; goede dingen over Hem zeggen. 

Niet alleen mogen we God zegenen, we krijgen ook de opdracht om elkaar te zegenen. Even terug naar de Joodse traditie: elke sabbat bijvoorbeeld worden de kinderen door hun ouders gezegend en de vrouw door haar man. Op die manier geeft de man de zegen van God door aan zijn vrouw en kinderen. Deze zegeningen gaan verder dan het gezinsleven. Spreuken 11 heeft het zelfs over een stad die verheven wordt door zegen.

We zijn geroepen om te zegenen

Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijk gemaakt.
– Spreuken 11:11 (HSV)

Je bent dus geroepen om te zegenen! God, de mensen om je heen, de stad waar je in woont, je eigen leven en je kinderen, als je die mag hebben. Je mag de zegen van God ontvangen en doorgeven. Zoals God dit Zelf aan Abraham beloofde en zoals Paulus het zegt tegen de inwoners van Rome: “En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen.” (Romeinen 15:29, HSV)

Hoe kunnen we zegenen?

Hoe kun je zegenen? Begin met de woorden van de Bijbel. Neem bijvoorbeeld een persoon in gedachten die je graag zou willen zegenen. Zoek al biddend een tekst of meerdere uit de Bijbel waarmee je deze persoon wilt zegenen. Spreek deze woorden uit en vraag aan God of ze een uitwerking in het leven van diegene mogen hebben. Je zou ook als gezin kunnen nadenken over het zegenen van je kinderen op specifieke momenten. Bijvoorbeeld op de rustdag, na het eten of voor het naar bed gaan.

Maar boven alles: zegen God! Spreek uit hoe dankbaar je bent voor wie Hij is en wat Hij voor jou gedaan heeft. 

Aan de slag!

Begin vandaag met het zegenen van God. Zegen God voor Wie Hij is en wat Hij doet in jouw leven en in de levens van mensen om je heen. En begin met het zegenen van een persoon in je omgeving. Denk na over en bid voor wie dit mag zijn en vraag God waarmee je diegene mag zegenen. 

Bron: ‘Wie ben ik?’ Drie onvergetelijke preken – Henri Nouwen, 2018 Adveniat, Baarn.

Deel deze overdenking

  1. Dirk Bol schreef:

    Volgens Hebr. 7: 7 wordt het mindere door het meerdere gezegend. Omdat de ene christen niet boven de andere staat betekent dit dan dat christenen elkaar niet kunnen zegenen, maar ambtsdragers en predikanten wel gemeenteleden? En ouders hun kinderen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap