De kracht van voorbede

26

feb

Tamara Bal

Bid jij weleens voor anderen? Grote kans dat je nu ‘ja, natuurlijk!’ zegt. Voor veel christenen is het onderdeel van hun leven om voorbede te doen voor anderen. Maar waarom is bidden voor anderen belangrijk? En hóé bid je dan voor een ander? We lezen over de kracht van voorbede in het verhaal van Petrus in de gevangenis.

Voorbede verandert omstandigheden

De Bijbel staat vol van voorbeelden waarin de situatie van een persoon verandert nadat er is gebeden. Denk maar eens aan Elia die bad dat het niet zou regenen. Drie jaar en zes maanden regende het niet. Daarna bad hij dat het wél zou regenen en God gaf regen! Je kunt hierover lezen in 1 Koningen 17 en 18, en ook in Jakobus 5. We zien hierin duidelijk God aan het werk, nadat iemand tot Hem bidt. In de psalmen kunnen we lezen over David, die keer op keer God om hulp roept in zijn benauwdheden. God bevrijdt hem uit de handen van vijanden.

Een ander voorbeeld is Petrus: ‘Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.’ (Handelingen 12:5, HSV)

Petrus was gevangengenomen door koning Herodes. En terwijl hij in de gevangenis zat werd er voortdurend voor hem gebeden door de gemeente. Wat is het resultaat van hun gebed? Petrus werd bevrijd uit de gevangenis door een engel van de Heer! 

Bid in geloof

Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf.
– Handelingen 12:13-16 (HSV)

Dit deel van het verhaal fascineert me. De gemeente heeft onophoudelijk voor Petrus gebeden, maar als hij vervolgens voor de deur staat, geloven ze hun ogen niet! Ik vraag me soms weleens af wat de gemeente gebeden heeft. Baden ze om Petrus’ bevrijding? Misschien was dat in hun ogen onmogelijk en baden ze vooral voor kracht om sterk in zijn schoenen te staan in de gevangenis. We weten het niet.

Het daagt mij uit om eens kritisch te kijken naar mijn eigen gebedsleven: wat bid ik voor anderen? En met welke houding bid ik voor anderen? Bid ik in geloof dat God werkt en wonderen doet? Ik denk dat we soms erg terughoudend zijn in onze voorbede. Maar dit verhaal van Petrus’ bevrijding uit de gevangenis leert ons dat gebed omstandigheden verandert. De Bijbel zegt ook dat we mogen bidden voor zieken en dat de Heere hen zal oprichten. Dus laten we niet terughoudend zijn in onze gebeden voor anderen!

Voorbede is krachtig en mist zijn uitwerking niet

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 
– Jakobus 5:16-18 (HSV)

En wat als de omstandigheden niet veranderen? Of als de uitkomst anders is dan jij verwacht? In het geval van Petrus werden de gevangenisdeuren geopend. En ook het vers in Jakobus zegt dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Toch kan de uitwerking soms anders zijn dan we denken, of blijft de verwachte verlossing uit.

Ik wil je vandaag bemoedigen: God weet wat je nodig hebt. Hij kent jou en jouw verlangens, maar weet ook wat het beste is voor je. Soms duurt het lang voor je verandering ziet en misschien zie je de verandering helemaal niet… Maar dat betekent niet dat we niet in geloof mogen bidden. Bidden voor anderen helpt om je bewust te zijn van onze afhankelijkheid van God. We mogen staan in de kracht van gebed en voorbede doen voor mensen om ons heen, of mensen die zelf niet meer kunnen bidden. Wij mogen om hen heen staan en hen voor Gods troon brengen, in het geloof dat God werkt. 

Aan de slag! 

Voor wie mag jij voorbede doen vandaag? Bid in het geloof dat God werkt!
Een tip: gebruik de gebedskalender van Open Doors en bid voor vervolgde christenen.

Deel deze overdenking

  1. Renate schreef:

    Precies wat ik móest lezen nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap