God schiep de vrouw als ‘ezer kenegdo’, maar wat betekent dit?

27

feb

Arjannàh Azodi Deylami

Als we goed rondkijken is er overal schoonheid te ontdekken. We zien Gods machtige en liefdevolle karakter terug in Zijn schepping, van de mieren tot het sterrenstelsel. Alles wat God gemaakt heeft, heeft een doel. Wij mensen zijn ook gemaakt met een doel, namelijk om God lief te hebben, te dienen en te eren. Maar mannen en vrouwen hebben wel een verschillend doel gekregen. Daarmee hebben wij de keuze om God lief te hebben en te eren. Vandaag kijken we naar het doel van de schepping van de vrouw, de ‘ezer kenegdo’.

Ook zei de Heere God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
– Genesis 2:18 (HSV)

In het begin schiep God de man, Adam. God zag dat het voor de man niet goed was om alleen te zijn, dus schiep Hij de vrouw, Eva, als helper; als iemand tegenover hem. Het Hebreeuwse woord voor helper is ‘ezer kengdo’. Dit woord is lastig te vertalen naar het Nederlands. Het betekent niet simpelweg ‘helper’. Het woord ‘ezer kenegdo’ heeft een veel grotere betekenis.

Het woord ‘ezer’

Het woord ‘ezer’ heeft van origine maar twee betekenissen in het Hebreeuws. Welke hangt af van de uitspraak. De betekenissen zijn: ‘om te redden’ of ‘om sterk te zijn’.

In het Oude Testament wordt het woord ‘ezer’ 21 keer gebruikt. We kunnen al deze bijbelteksten verdelen over drie manieren waarop het woord ‘ezer’ wordt gebruikt:

 1. Ezer, gebruikt voor de vrouw (Genesis 2:18 en 2:20)
 2. Ezer, gebruikt voor naties waar Israël een beroep op deed voor militaire hulp of ondersteuning (Jesaja 30:5, Ezechiël 12:14, Daniël 11:34)
 3. Ezer, gebruikt voor God als Helper (onder andere Exodus 18:4, Deuteronomium 33:7, Psalm 20:2, Psalm 70:5)

Wat alle bijbelteksten met elkaar gemeen hebben is dat ‘ezer’ consistent gebruikt wordt in een militaire of reddende context. De ‘ezer’ is een strijder en een krachtverlener. In Psalm 33:20 (HSV) staat: ‘Onze ziel wacht op JHWH; Hij is onze hulp (Ezer) en ons schild.’

God Zelf wordt onze Helper genoemd, onze Ezer.

Het woord ‘kenegdo’

Het Hebreeuwse woord ‘kenegdo’ betekent: ‘het tegenovergestelde van hem’ of ‘gelijk aan hem’. Wat betekent dit? Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar de man en vrouw zijn wel totaal verschillend van elkaar. Ze zijn het tegenovergestelde van elkaar. Mannen en vrouwen zijn zo door God geschapen, zodat ze elkaar nodig hebben, aanvullen, compleet maken en zo een perfecte combinatie vormen, een eenheid.

De vrouw als ‘ezer kenegdo’

Wanneer wij Gods rol begrijpen als ‘Ezer’, geeft dit ons het nodige perspectief. God is onze Helper en wij, als vrouwen, zijn geschapen naar Zijn evenbeeld. Als we ons vasthouden aan het beeld dat de rol die de vrouw heeft gekregen, als ‘helper’ van de man, neerbuigend en kleinerend is, dan lasteren we daarmee ook Gods Naam en Zijn karakter. 

In Psalm 20:2 en 33:20 is God als ‘Ezer’ Degene Die bemoedigt, een schild is en ons beschermt. In Psalm 70 is God als ‘Ezer’ Degene Die ons bevrijdt uit onze nood. En in Psalm 72:12-14 is God als ‘Ezer’ Degene Die de armen, zwakken en ellendigen redt.

God Zélf is ons voorbeeld in wat het betekent om een helper te zijn, die past bij de behoeften van de man. Zijn voorbeeld onthult een hoge en waardige roeping voor ons vrouwen om te omarmen. Christelijke vrouwen zijn geen verheerlijkte dienstmeisjes, butlers of koks die wachten op een order om uit te voeren voor een meester. Al is er natuurlijk niets mis met koken en schoonmaken. Maar dit is op geen enkele manier Gods voorbeeld.
We zijn geroepen om degenen die onder onze zorg vallen compassie te tonen, te bemoedigen, te verdedigen en te beschermen. Hen uit de nood te bevrijden en gerust te stellen. We zijn geroepen om kanalen van Gods genade te zijn in onze huizen. We zijn geroepen om als Christus te zijn.

Aan de slag!

Denk eens na over jouw interpretatie van ‘een hulp’ zijn. Roept dit weerstand in je op? Bid en vraag God om de zegen en de bedoeling van deze roeping aan je uit te leggen.

Deel deze overdenking

 1. Marith schreef:

  Wauw! Zo heb ik dit vers en de roeping als vrouw nooit begrepen, maar deze overdenking heeft mij geleerd wat ik als vrouw ben en wat mijn taak is!
  Bedankt hiervoor!

 2. Désirée schreef:

  Wat een mooie uitleg; dit geeft voor mijeen heel nieuw beeld en neemt wat weerstand weg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap