De kracht van jouw getuigenis

15

dec

Marijke Gootjes-Verhoeve

In onze vorige gemeente was een dame die overal waar ze kwam getuigde over Jezus. Als ze bloemen kocht voor de avondmaalstafel, bij de fysiotherapeut, in de trein, noem maar op, het leek haar altijd moeiteloos af te gaan. Ik nam haar als voorbeeld en toen ik bij de bloemenwinkel vergeet-me-nietjes kocht voor dopelingen begon ik enthousiast te vertellen over de doopdienst en dat jonge mensen kozen voor Jezus. Vervolgens zei de verkoopster: ‘O leuk!’, en het gesprek was afgelopen. Geen vragen, geen diepgang en al helemaal geen bekering!

Hoe zit dat die met de tekst: ‘U zult Mijn getuigen zijn?’ uit Handelingen 1:8 (HSV) en waarom lijkt het soms zo moeilijk?

We kennen allemaal wel de getuigen bij het huwelijk of in de rechtbank. Je hebt dan een officiële rol om te bevestigen wat heeft plaatsgevonden, wat jij hebt zien gebeuren. Als je kijkt in het woordenboek dan is getuigen een mondelinge verklaring van een bepaald feit of gebeurtenis. Je hebt iets gezien of beleefd en kan daar over vertellen.
Een getuige zijn van Jezus betekent dus dat je kunt verklaren wie Jezus voor jou is, wat Hij gedaan heeft of wat jij met Hem beleefd hebt.

Ik ben altijd enorm onder de indruk van het getuigenis van de Samaritaanse vrouw. Als je het verhaal niet kent, wil ik je aanraden om het eerst te lezen in Johannes 4. Haar getuigenis was geen theologische beschouwing, geen weloverwogen opsomming over Jezus, geen promopraatje voor de kerk of een waterdicht betoog waarom God bestaat. Deze vrouw had geen theologische achtergrond of bijbelschool gevolgd, maar toch hadden haar woorden effect, er is duidelijk kracht in haar getuigenis. Haar ontmoeting met Jezus had haar veranderd, waardoor haar  woorden rechtstreeks uit haar hart kwamen en anderen raakten. Ze vertelde aan de mensen om haar heen:

‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’
In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.

– Johannes 4:29 en 39 (NBV)

Hij weet alles van me!

Bijzonder dat door deze paar woorden zoveel mensen tot geloof komen. Je wordt er nieuwsgierig van: ‘Wat weet Jezus dan allemaal van haar?’ Dat moet toch wel heel bijzonder zijn. We kunnen het heel mooi maken en zeggen dat Jezus doorheeft dat de vrouw het moeilijk heeft, maar het gaat er in dit gedeelte om dat Hij weet dat ze vijf mannen heeft gehad en dat de man die ze nu heeft haar man niet is! Jezus wist dat ze de waarheid sprak toen ze zei dat ze geen man had.

Jezus verwijt haar echter niets, Hij gaat liefdevol met haar om waardoor de vrouw beseft dat Hij de Redder is, de Messias. Als de vrouw zegt dat Jezus alles over haar weet, zegt ze in feite: ‘Hij kent mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst. Hij kent mijn pijnlijke situatie – waarvan wij niet weten wat de oorzaak is -, mijn teleurstellingen, mijn verdriet. En Hij kent mijn gedachten én wat anderen over mij denken. Hij weet dat allemaal, maar toch veroordeelt Hij mij niet! Hij wil mij juist levend water geven. Water dat schoonwast, dat verkwikking geeft, dorstlessend is en eeuwig leven geeft.’
En vanuit dat enthousiasme heeft haar eenvoudige getuigenis enorm veel kracht.

Getuigen zijn begint met een ontmoeting met Jezus

We zijn niet allemaal geboren evangelisten, maar als het goed is hebben we wel allemaal een persoonlijk verhaal over onze ontmoeting met Jezus. Dat kan het moment zijn van onze bekering, maar ik geloof dat we ook dagelijks een ontmoeting met Hem mogen hebben. Als Hij zegt dat Hij de bron is waaruit levend water ontspringt, hebben we het nodig om ons dagelijks te laten vullen en verfrissen bij die Bron, juist als wij het verlangen hebben om over te stromen. Dan is het noodzakelijk om dagelijks onze geest als het ware te verbinden met Gods Geest, dat we ons laten vullen door Hem.

Jezus zegt zelf het volgende:

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden…
– Johannes 7: 37b-39a (HSV)

En dan blijkt dat de begintekst ook niet op zichzelf staat, maar in relatie met Gods Geest!
… Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal en u zult Mijn getuigen zijn…
– Handelingen 1:8 (HSV)

Wat heerlijk dat we het niet uit eigen kracht hoeven te doen, zoals ik probeerde bij de bloemenzaak. Geen geforceerde gesprekjes, niet allerlei voorwaarden en voorbereidingen voordat we aan de slag kunnen, maar vanuit de Bron, vanuit de ontmoeting met God, geleid door zijn Geest. Zijn liefde die door ons heen stroomt voor en naar die ander. Op deze manier mag er kracht uitgaan van jouw getuigenis!

Aan de slag!

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw is vaak bekend, maar ik wil je aanmoedigen om het hele gedeelte in Johannes 4 opnieuw aandachtig te lezen voor jezelf met de volgende vragen in je achterhoofd:

  • Wat spreekt mij aan in dit gedeelte en waarom?
  • Wanneer heb ik voor het laatst een ontmoeting met Jezus gehad?
  • Op welke manier les ik zelf mijn dorst en laat ik mij vullen met Gods Geest?
  • Hoe ben ik een getuige of wil ik een getuige zijn?

Tip: ‘Het evangelie delen van hart tot hart’ van Sijbrandt en Joke Kroeske.

Deel deze overdenking

  1. Liza de Jonge schreef:

    Mooi Marijke! 🥰
    Dank je wel voor deze overdenking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap