De kracht van herhaling – Gods goedheid bezingen met Psalm 136

15

jul

Alina van Rijn

Als wij vroeger aan tafel Psalm 136 lazen, moesten wij altijd een beetje grinniken. Constant werd diezelfde zin herhaald: ‘Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’ Maar blijkbaar is deze zin in Psalm 136 heel belangrijk, anders zou deze niet 26 keer worden herhaald. En herhaling is de kracht van de boodschap.

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
– Psalm 136:1 (HSV)

Psalm 136

In de Joodse traditie wordt deze psalm het grote Hallel genoemd. Het grote loflied. Deze psalm is een beurtzang en wat moet dat gaaf geklonken hebben. De spreker benoemt Gods grote daden waarop het publiek steevast zingt: ‘Want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’ Zij zingen het als antwoord op Gods grote daden en juist die herhaling versterkt de boodschap.

Wat zijn nu die grote daden die in deze psalm worden gezongen? In het eerste gedeelte gaat het vooral over wie God is. Hij is de God der goden en de Heer der heren. En Hij is goed. Eeuwig goed.

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Hierna wordt Gods goedheid in de schepping bezongen. Hoe Hij de wereld en alles wat daarop leeft heeft geschapen. Hoe Hij zon, maan en sterren schiep. Hoe Hij licht bracht op deze donkere aarde. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Als laatste benoemt deze psalm Gods goedheid in de hoogtepunten van Exodus tot Jozua. Hoe Hij Zijn volk heeft bevrijd uit Egypte, hoe Hij de rode zee in tweeën spleet en hoe Hij zijn volk dwars door de woestijn leidde naar het beloofde land. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Gods goedheid

Gods goedheid is voor eeuwig. Zijn goedheid houdt nooit op. Het woord voor goedertierenheid kan ook vertaald worden met: ‘goedheid’, ‘gunst’, ‘trouw’, of ‘liefde’. Deze psalm moedig ons aan om al deze prachtige eigenschappen van God te loven. Nu denk je misschien wel: ja, het is ook niet zo moeilijk om God te loven met deze lijst aan grote daden. Maar wat nu als God geen voedsel geeft? (vers 25) Wat als Hij geen grote wonderen doet? (Vers 4) En wat als Hij ons niet aan onze tegenstanders ontrukt? (Vers 24)

Dan toch: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

We kunnen God altijd loven om wie Hij is én wat Hij in het verleden heeft gedaan. Misschien nu geen brood, maar toen gaf Hij manna. Misschien nu niet bevrijd, maar toen geleid uit de verdrukking. Misschien nu geen groot wonder, maar wonder op wonder in het verleden. De situatie van nu is niet de basis van onze lofzang, maar God zelf en wat Hij al eerder heeft geopenbaard. Dat is genoeg.

In Jeremia 33: 10-11 worden de woorden van deze psalm ook aangehaald als God door Jeremia belooft dat er na de verwoesting van Juda en Jeruzalem weer blijdschap zal komen. Dat er weer herstel zal komen en dat zij de woorden van Psalm 136 weer zullen zingen. Zingen middenin de puinhoop. Midden in de ballingschap. Hoe? Omdat God goed is. Omdat Hij trouw is. Omdat Hij liefde is.

Een eeuwig lied

Tot op de dag van vandaag wordt door middel van deze psalm Gods eeuwige goedheid en trouw bezongen. Duizenden stemmen die in deze prachtige herhaling mogen vallen. Een lied wat in eeuwigheid nog mag doorklinken. Zing je vandaag, en alle dagen hierna, ook mee?

God liet vandaag opnieuw de zon opgaan; loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

God gaf mij vrienden en familie die om mij geven; loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Ik had vandaag een zware dag, maar ik weet dat Hij erbij was; loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

En nu jij, lieve vrouw. Vertel maar over Gods grote daden in jouw leven, dan zullen wij met elkaar antwoorden:

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!

Aan de slag!

  • Ik wil je uitdagen om deze mooie psalm aan te vullen met de daden die God in jouw leven heeft gedaan. Zet achter elk punt: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!
  • Luister het lied: Goodness of God, Bethel Music.

Deel deze overdenking

  1. Anoniem schreef:

    Kan hier veel op zeggen 😢

  2. E.a. van de weg schreef:

    Deze psalm spreek me heel erg aan Ik vind de uitleg ook heel erg duidelijk. Heel veel. Dank ervoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap