De kracht van God als vuurwerk in jouw leven

02

jan

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het nieuwe jaar beginnen we traditioneel met vuurwerk. Vuurwerk dat enorm veel kracht bevat, maar wat pas zichtbaar wordt als het is aangestoken. Van zichzelf is vuurwerk helemaal niet krachtig, vuurwerk in een verpakking doet niets, maar zodra het vuurwerk ontbrandt komt de kracht vrij. We ervaren die kracht in geluid, beweging en licht. En de kracht van vuurwerk kan vervolgens ook andere dingen ontsteken en in vlam zetten.

Wij mogen het nieuwe jaar ingaan net zoals vuurwerk, want als we Jezus hebben leren kennen en het vuur van Gods Geest ons heeft aangestoken, komt er kracht vrij in ons spreken en in ons bewegen. Tevens weerspiegelen we, als het goed is, Gods licht en zijn wij aanstekelijk! Maar hoe werkt dat precies en hoe voorkómen we dat we krachteloos blijven als vuurwerk in de verpakking?

De kracht van God wordt op veel manieren zichtbaar en de Bijbel geeft ons allerlei voorbeelden, waarvan ik er een paar op een rijtje heb gezet.

 • Gods kracht werd allereerst zichtbaar in de schepping:
  Heer, mijn God, U hebt met grote kracht de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is alles mogelijk.
  – Jeremia 32:17 (NBV)
 • Mozes zingt over Gods kracht als het volk uit Egypte bevrijd is:
  De Heer is mijn Sterkte, Hij is mijn Beschermer, de Heer kwam mij te hulp.
  Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht, Uw hand verplettert de vijand.

  – Exodus 15:2a en 6 (NBV)
 • Maria werd zwanger door Gods scheppende kracht:
  De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. […] Want voor God is niets onmogelijk.
  – Lucas 1: 35a en 37a (NBV)
 • Zacharias profeteert over Jezus met de volgende woorden:
  Geprezen zij de Heer… een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt, waardoor wij bevrijd zouden worden van onze vijanden en altijd mogen leven in Zijn nabijheid.
  – Lucas 1: 68a, 69a, 71a en 75b (NBV) 

We zien in de schepping en in de wonderen en tekenen die God doet, dat voor Hem niets onmogelijk is en dat Hij een God van kracht is. Gods kracht was ook zichtbaar in Jezus: Hij sprak met gezag, Hij had macht over de storm, Hij kon zonden vergeven, demonen uitdrijven, ziekten genezen, water veranderen in wijn, brood vermeerderen. Zelfs de dood kon Hem niet vasthouden: wat werd er een kracht zichtbaar in Jezus toen Hij opstond uit het graf! Veel meer nog dan de kracht van vuurwerk.

De kracht van vuurwerk in ons leven

Doordat Gods Geest in zijn volgelingen woont, is diezelfde kracht ook beschikbaar voor ons, maar hoe is dat voor jou? Voel jij je krachteloos als vuurwerk in de verpakking, of ervaar jij de kracht van vuurwerk dat ontstoken is? Laat jij je verlammen (door zorgen, angst, tegenslagen) of sta jij te vlammen (in de kracht die God je geeft)?  Heb jij het idee dat je geloof ontoereikend is, of ervaar je juist dat in jouw zwakheid Gods kracht zichtbaar wordt? Misschien herken je het wel allebei: zowel momenten van krachteloosheid als momenten van kracht door Gods Geest in jou. Paulus schrijft:

Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.
– Efeziërs 1:19-20 (HTB)

Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties. Amen.
– Efeziërs 3:20 (NBV)

Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht.
– Efeziërs 6:10 (NBV)

Gods kracht is door zijn Geest werkzaam in ons, maar het is ook nodig dat wij onze kracht blíjven zoeken in Hem. Dus: God wil zijn kracht geven, maar wij moeten ervoor openstaan om ons te laten (ver)sterken in en door Hem. Dat kan door het onderhouden van onze relatie met Hem en dagelijks bidden om zijn Geest. Het is alsof je je laat aansteken zodat de kracht van vuurwerk vrijkomt.

Kracht geeft mogelijkheden!

Gods kracht kent geen beperkingen; alles is mogelijk, omdat God in staat is om oneindig veel meer te doen dan in ons verstand op zou komen. Gods kracht verslaat de vijand. Gods kracht geeft redding, bevrijding en overwinning. Door Gods kracht mogen wij leven in zijn nabijheid en geeft Hij óns kracht! Kracht in de naam van Jezus en door het bloed van het Lam. Kracht vanuit Gods Woord en door de heilige Geest. Kracht in en door gebed. Kracht door geloof.

Zijn kracht is niet alleen beschikbaar voor ons, maar is zelfs in ons aanwezig!

Ben jij je bewust van Gods kracht in jouw leven, ondanks je eigen zwakheden? Laat jij je dagelijks aansteken door het vuur van Gods Geest waardoor zijn kracht vrijkomt in jou?  Dat de kracht van vuurwerk zichtbaar is in jouw spreken en bewegen en je niet bent als vuurwerk in de verpakking? Dat je Gods licht verspreidt en aanstekelijk bent voor de mensen om je heen?

Ik spoor je aan om het vuur brandend te houden… want God heeft ons niet een geest gegeven van lafheid of angst, maar van kracht! (naar: 2 Timotheüs 1:6-7, NBV)
Wat zie ik ernaar uit dat in 2022 die kracht steeds meer zichtbaar wordt in onze levens!

Aan de slag!

 • Neem de tijd om na te denken hoe Gods kracht zichtbaar is in jou en praat daarover met een geloofsvriend(in).
 • Als je graag meer wilt van Gods kracht in jouw leven bid daar dan om en laat je ‘aansteken’ door het vuur van Gods Geest.
 • Kies een creatieve manier om één van de bovenstaande teksten (welke jou het meest aanspreekt) te verwerken, vorm te geven of zichtbaar te maken, als motto voor 2022.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Mooi geschreven
  Hoe ervaren jullie dit in je leven?
  Zowel het uitdelen als het ontvangen

 2. Anoniem schreef:

  Ik vind de essentie van de blog mooi, het voorbeeld niet zo gepast.
  Vuurwerk was dit jaar verboden en dus moest het onaangestoken blijven liggen.
  Daarnaast is de oorspronkelijk gedachte waarom vuurwerk in de wereld is gekomen om geesten te verdrijven.
  Ik geloof dat wij met Jezus ons hart in vuur en vlam kunnen zetten en door de kracht van de Heilige Geest meer voor mogelijk maken dan wat wij beseffen. In een tijd waar weinig mag en er beperkingen worden opgelegd mag Zijn naam meer dan ooit klinken als zalving voor onze zielen.

  • Anoniem schreef:

   Vuurwerk is van origine heidens. Met een hoop herrie werd het nieuwe jaar ingegaan om boze geesten te verjagen. Die betekenis heeft het “natuurlijk” bij ons niet meer. Maar is het niet goed om juist aan de wereld, waarin wij leven en waarvan wij ook deel uitmaken, en die steeds meer heidens wordt, te laten merken dat wij uit een andere bron leven, de bron van het evangelie en dat we weten mogen, dat de Heere onze kracht en Toevlucht is van geslacht tot geslacht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap