De Heilige Geest als een duif

21

mei

Vivian Straver

In veel grote steden huppen op de pleinen en door de straten duiven in groten getale. Hun luide koeren en de vele vogelpoep maken deze vogels tot hedendaags ongedierte. Vroeger had de duif een heel andere positie. Het was een bijzondere vogel, die leefde in de rotsen, maar zich makkelijk door mensen liet temmen. Al vroeg werd de duif het symbool voor de vrede, en het was de enige vogel die door Joden geofferd mocht worden. In de Bijbel lezen verschillende keren over een duif. De eerste keer dat we lezen over een duif, is in het verhaal van Noach. Later, in het Nieuwe Testament, krijgt de duif wederom een bijzondere positie. Wanneer Jezus gedoopt wordt, daalt een duif vanuit de hemel op Hem neer. Wat heeft de duif te betekenen in deze contexten?

De duif is een symbool voor de Heilige Geest. De duif in het verhaal van Noach heeft dezelfde eigenschappen als de duif op het moment dat Jezus gedoopt werd.

De duif en Noach

In Genesis 6-9 lezen we over Noach en de bijzondere taak die God voor hem had weggelegd. Noach bouwde een ark, en was met zijn gezin en met alle dieren veilig voor de zondvloed. Noach heeft veertig dagen rondgedobberd wanneer hij een raaf loslaat om te kijken of het veilig is uit te stappen. Nadat de raaf niet terugkeerde, liet Noach een duif los. Na drie pogingen bleek dat het water ver genoeg gedaald was om veilig de ark uit te kunnen.

Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.
– Genesis 8:8-12 (NBV)

De duif en Jezus

In het evangelie van Mattheüs lezen we dat Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Johannes doopte vele mensen in de Jordaan. Op een dag stond ook Jezus voor Johannes om gedoopt te worden. Johannes doopte Jezus, niet omdat Jezus een zondig mens was, maar omdat hij zou leven met de zondelast van alle mensen. Op het moment dat Jezus boven water komt, opent de hemel zich en daalt een duif neer op Jezus en bleef op Hem. Johannes wist nu zeker dat dit Gods zoon was:

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.‘” – Mattheüs 3:16-17 (NBV)

De duif als teken van de Heilige Geest

De duif in het verhaal van Noach heeft dezelfde eigenschappen als de duif als de Heilige Geest bij de doop van Jezus. De duif kon eerst geen plaats vinden op aarde, dus keerde hij terug naar de ark. De tweede keer nam de duif een takje van de olijfboom mee terug naar de ark. De olijfboom was erg belangrijk in Israël, en dit takje stond voor Noach dan ook symbool voor hoop op een nieuw leven. Zoals de duif Noach een olijftakje bracht, geeft de Heilige Geest aan ons hoop op een nieuw leven: een leven met God. Na de derde uitvlucht van de duif kwam hij niet meer terug. Dit betekende dat hij een plek had gevonden om te blijven. Op dezelfde manier daalde de Heilige Geest op Jezus neer toen hij gedoopt was.

Er was geen plek voor de Heilige Geest tot Jezus op aarde kwam – en dat was het begin van de aanloop naar Pinksteren toe.

Aan de slag!

Zoals je ook in de inleiding las, zijn duiven vaak het ongedierte van deze tijd. Misschien heb je wel duiven in je eigen omgeving – en in dat geval wordt de volgende vraag onvermijdelijk om te beantwoorden – maar kijk vandaag uit naar een (fladderende) duif, en stel jezelf deze vraag:

Zoals de duif een plek zoekt om te landen op aarde, zo zoekt de Geest van God een plek te landen in jouw leven. Is er een plaats voor de Heilige Geest in jouw leven?

 • Zo ja: wat mooi! Wie kan je uit jouw omgeving meenemen in het leven met de Geest?
 • Nee? Deel dit met een vriendin. Misschien kunnen jullie elkaar helpen, of kunnen jullie samen een zoektocht aangaan!

Deel deze overdenking

 1. Cathy Smit schreef:

  Geweldig!!! De Heer had mij laatst aan de hand van 2 duiven buiten, net zoals in het verhaal van Noach, een beeld laten zien dat Christelijk Nederland een nieuwe periode staat (en ook specifiek ik in mijn leven). Daar heb ik heel veel over nagedacht. Ik zie dan ook bijna elke dag gewoon 2 duiven als ik buiten loop. ( ik denk dat de Heer mij daarin wil bevestigen) Toen dacht ik weer eens aan jullie, altijd interessante +:), blogs: en dan staat dit in koeienletters op de site! Wauw. Hij is zo goed!! Ook een bevestiging voor jullie ! Bedankt voor het luisteren naar Zijn stem.

  • roel Verburg schreef:

   Ja de Duif is de mooiste vogel
   Het mooiste van de Duif voor mij is dat hij boven op mijn huis zit. Dan gaat hij spreken.
   Ik heb een vertaling van zijn woord gekregen.
   hij zegt altijd:
   Ja Jezus. Ja Jezus. Ja Jezus. Ja Jezus. Ja Jezus
   wat een geweldige mooi woord

 2. Johannes Cornelis van Grevenbroek schreef:

  Ik wil dit verhaal op facebook plaatsen. Ik heb zelf ook aan iets gedacht, gezien de overeenkomst van de eerste duif en de tweede duif. Ik zie dan dat de duif in de ark na een de derde keer uit de ark naar buiten te zijn gebracht door Noach niet meer terugkwam in de ark. De eerste duif ging uit de ark. De tweede duif, de heilige geest kwam op Jezus . Ik zie dan Jezus als de ark.

 3. Jonas schreef:

  Yonah is Hebreeuws voor duif heb ik begrepen. Jonas was een profeet en nu vraag ik mij gewoon af waarom heeft hij deze naam en hoe staat dat in relatie tot zijn boek? Heeft dat ook iets met de Heilige Geest te maken? Wie het weet mag het zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap