De heerlijkheid van God: verwoesting

02

okt

Paola Don

De heerlijkheid van God kent twee kanten: aan de ene kant verwoesting en aan de andere kant staat de pracht. Het woord ‘heerlijkheid’ in de Bijbel heeft dan ook twee vertaalmogelijkheden. Het kan positief vertaald worden als ‘levenskracht’ of ‘loflied’, maar het kan ook destructief duiden op ‘scherp gereedschap’. In deze overdenking zoomen we in op het eerste aspect: Gods verwoestende kracht. Mozes is een van de mensen in de Bijbel die een glimp van de heerlijkheid van God mag zien. In die situatie leren we meteen iets over de verwoestende kracht van Gods heerlijkheid.

Mozes en de heerlijkheid van God

In Exodus 34 ervaart Mozes een glimp van de heerlijkheid van God. Nadat hij de stenen tafelen met daarop de Tien Geboden van God heeft ontvangen, komt hij van de berg Sinaï af en zijn gezicht glanst. Het is zo’n opvallende verschijning, dat het volk ervan schrikt. Ze durven niet dichterbij te komen en uiteindelijk legt Mozes een doek over zijn gezicht om de glans ervan te bedekken. God is de enige bij Wie hij de doek van zich afhaalt.

Vlak voor deze gebeurtenis, vraagt Mozes aan God of Hij Zijn heerlijkheid aan hem wil laten zien. Mozes mocht de heerlijkheid van de Heere in eerste instantie niet zien, omdat die heerlijkheid gepaard gaat met een enorm verwoestende werking. God stond het Mozes uiteindelijk toe een glimp van Zijn heerlijkheid op te vangen:

Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.
– Exodus 33:19-23 (HSV)

De Heere geeft hiermee een duidelijke waarschuwing: Zijn heerlijkheid is niet zomaar iets moois; het is iets dat veel te groot is voor een mens; iets verwoestends.

God herstelt Zijn verbond

Als Mozes nog op de berg is, vindt er nog iets bijzonders plaats. God herstelt namelijk Zijn verbond met het volk: 

Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen. Houd u aan wat Ik u heden gebied.
– Exodus 34:10-11a (HSV)

Hierna volgt een uitleg van God over hoe Zijn volk zich aan hun kant van het verbond kan houden. Je weet waarschijnlijk hoe dat uitpakt. Menselijk als ze zijn, vallen de mensen toch weer terug in hun oude zondige patronen..

Een rampscenario voor Israël

Luister, volken, allemaal! Sla er acht op, aarde, met al wat u bevat! En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn, de Heere, uit Zijn heilige tempel. Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. Dit alles is om de overtreding van Jakob en om de zonden van het huis van Israël. Wat is de overtreding van Jakob? Is het niet Samaria? En wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Daarom maak Ik van Samaria een puinhoop in het veld, een plek voor het planten van een wijngaard. Ik stort haar stenen in het dal, en haar fundamenten leg Ik bloot. En al haar beelden worden verbrijzeld, en al haar hoerenloon wordt met vuur verbrand, van al haar afgoden maak Ik een woestenij, want met hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht en tot hoerenloon keren ze terug.
– Micha 1:2-7 (HSV)

Een rampscenario wordt uiteengezet. Omdat het volk Israël opnieuw heeft gezondigd, daalt de heerlijkheid van God, en daarmee Zijn verwoestende kracht, neer op de aarde. Er zal een grote vernietiging plaatsvinden!

Gelukkig is dat niet alles wat de heerlijkheid van God teweegbrengt. In de volgende overdenking kijken we naar de andere kant, de pracht, van de heerlijkheid van God.

Aan de slag! 

Pak je Bijbel er eens bij en ga op zoek naar waar in de Bijbel Gods heerlijkheid wordt genoemd!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap