De hand van God – grijp jij Hem vast?

11

jul

Vivian Straver

Een vader en zijn jonge dochtertje lopen recht op een speelveld af. Hij, voorop, met een bal in zijn linkerhand, stevent recht op het veld af en kijkt af en toe of hij nog gevolgd wordt. Zij drentelt vrolijk achter haar vader aan en vertrouwt hem blindelings dat ze de goede kant op gaan. Eenmaal bij het veldje aangekomen blijft het meisje beteuterd stilstaan bij het trapje, en durft niet verder. Haar vader kijkt om, steekt zijn hand uit, en zijn dochter reikt gretig naar zijn hand. Geleid door haar vader en steunend op zijn sterke hand stapt ze voorzichtig de treetjes af. Vervolgens huppelt ze verder het veldje op. 

Deze situatie speelde zich af voor mijn ogen, en het deed me denken aan een prachtige vergelijking van een leven leiden met God. Hij gaat jou, zijn dochter, voor en leidt je op zijn weg. Jij mag als een klein kind vol van blind vertrouwen achter Hem aan gaan. God ziet naar je om, Hij volgt je weg, en reikt je zijn hand toe wanneer je het alleen niet durft, kan of wil. De hand van God is een krachtige en een leidende hand: Hij ondersteunt je in moeilijkheden en leidt je erdoorheen.  

De krachtige hand van God 

Wanneer we in de Bijbel lezen over de hand van God als een krachtige hand, dan zien we het resultaat van deze hand vaak terug in bevrijding. Wanneer Israël in moeilijkheden zit, lezen we in het Oude Testament dat God hen met zijn krachtige hand heeft bevrijd. Zijn hand was zó sterk, dat alle volken die vijandig waren naar Gods eigen volk het onderspit delfden in de strijd.  

Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.
– Deuteronomium 7:8 (HSV).

Uw rechterhand, HEERE, 

was heerlijk in macht 

Uw rechterhand, HEERE, 

verpletterde de vijand.
– Exodus 15:6 (HSV).

U hebt een arm met macht,  

Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven.
– Psalm 89:14 (HSV) 

Wat bijzonder om te beseffen dat God slechts zijn hand hoefde te gebruiken om de overhand te krijgen in de oorlog. Die hand van God vocht tegen de vijanden van het volk Israël, maar ook tegen jouw vijanden – jouw onzekerheid, prestatiedruk, … Die ontzettend sterke hand reikt Hij naar jou, om samen met Hem de ‘vijand’ te verslaan.  

De leidende hand van God 

De hand van God is een liefdevolle hand die ons zijn weg wil tonen. In de Bijbel lezen we hier letterlijke en figuurlijke wegen. We lezen over het volk Israël dat letterlijk geleid wordt naar het beloofde land. Maar God leidt ook figuurlijke wegen, de levenswandel, van mensen in de Bijbel. God leidde Elia in alles wat hij moest doen en laten, en toonde hem de juiste weg.  

… zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden.
– Jeremia 31:32a (HSV) 

En de hand van de HEERE was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.
– 1 Koningen 18:46 (HSV) 

Het meisje uit het bovenstaande voorbeeld pakte de hand van haar vader, en kwam daardoor veilig beneden. Stel dat ze hem niet had gepakt, dan was ze waarschijnlijk naar beneden gestruikeld. Als wij onze eigen weg uitstippelen zonder de leiding van God, dan gaat het vroeg of laat mis. God reikt ons zijn hand aan, en wil ons graag op zijn weg leiden.  

Aan de slag! 

God wil ons leiden en sterken met zijn hand, Hij strekt zijn hand naar ons uit, en wij hoeven hem slechts te aan te pakken. Wanneer heb jij zijn hand vast?   

 • Constant!”

Wat prachtig dat je je leven zo door Hem laat leiden! Op welke momenten kan jij de hand van anderen vastpakken, en hen zo bij God brengen?  

 • “Bij ‘trap-af-situaties’” 

Besef hoe sterk de hand van God is, op welke punten zou je die leiding/sterking nóg meer verlangen? 

 • “Heel soms, met moeite” 

De hand van God pakken, en Hem vol vertrouwen is een ontzettend grote stap. Gelukkig hoef je niet zelf de eerste stap te zetten, God reikt ook naar jou uit: 

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijp en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
– Jesaja 41:13 (HSV) 

Deel deze overdenking

 1. Alien schreef:

  Wat ontzettend bijzonder dat God van te voren al weet welke bemoediging ik vandaag nodig had… na een nacht vol piekeren en vragen mogen lezen dat Hij Zijn dand naar mij uitsteekt! Ik hoef het gelukkig (!) niet alleen te doen. Hij kijkt naar mij om…. dankbaar dat Hij mijn Papa wil zijn♡

 2. Renee schreef:

  Een lied uit ons liedboek zegt: ‘ Jezus heeft mijn hand gevat en Hij zal mij veilig leiden, Hij mijn hulp, mijn grootste schat, Hij zal nimmer van mij scheiden! Zou U trouw ooit wankelen , neen. Dit is Heer mijn troost alleen.
  Geweldig om te weten èn te ervaren.

 3. Kim schreef:

  Zo ontzettend veel dank Vivian ❤️ voor deze mooie bemoedigende overdenking 🙏 Een boodschap waar ik troost en bemoediging uit mag putten :’) Prijs de Heer voor Zijn liefde en kracht! 🙏❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap