De goede voornemens van God

31

dec

Nathanja

Weet je wat ieder jaar opnieuw de top 5 van goede voornemens is? Stoppen met roken, afvallen, beter omgaan met geld, meer tijd besteden aan vrienden en relaxter leven. Heb jij ook zo’n terugkerend lijstje met goede voornemens zodra het 1 januari is? Laten we vandaag eens kijken naar de goede voornemens van God en wat Zijn plannen zijn!

De goede voornemens van God

Hoewel er natuurlijk best wel wat te zeggen valt voor een gezonde levensstijl, extra rust of meer #selfcare, denk ik niet dat een voornemen in deze lijn de kern van ons bestaan raakt. In harmonie leven met jouw Schepper daarentegen zeker wel! Want is Hij niet de Maker van ons lichaam, waar Hij Zijn Geest laat wonen? En is Hij niet Degene die bij de schepping de sabbat creëerde? Is Hij niet een Vader, Die weet wat wij nodig hebben en voor ons wil zorgen? 

Hoe meer ik erover nadenk, des te meer ik me het volgende besef: wat als 2024 in het teken staat van dicht bij Hem leven? Zijn Woord lezen en Zijn hart leren kennen? Ik denk dat ik er al snel achter zou komen dat ik geen goede voornemens voor mezelf hoef op te stellen, maar dat Hij alleen maar goede voornemens met mij heeft!

Hij heeft goede voornemens met jou. Hij wil Zijn hart delen met jou. Wanneer je deze levenswandel aangaat, zul je de vruchten daarvan in je leven zien. En dat kan inderdaad zijn dat je jouw lichaam meer gaat behandelen als een tempel. Dat je zult breken met verslavingen. Dat je ontdekt dat Hij je wil leren om te leven vanuit rust. Dat Hij een voorziener is en ons wil leren om vrijgevig te zijn. Laten we ontdekken wat de goede voornemens van God zijn!

Een hoopvolle toekomst

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, [namelijk] om u toekomst en hoop te geven.
– Jeremia 29:11 (HSV)

Misschien is dit wel een van de meest gebruikte bijbelverzen. Maar wat is nu de context van dit vers? De Israëlieten waren in ballingschap meegenomen naar Babel. De brief introduceert de Heere van de hemelse machten. Hij noemt Zichzelf hier niet ‘de God van Juda’, maar ‘de God van Israël’.

Ooit heeft God een verbond gesloten met het hele nageslacht van Jakob en dat verbond fungeert nog steeds als het fundament. De ballingen krijgen de opdracht om zich voor te bereiden op een lang verblijf in Babel en niet te luisteren naar de valse profeten, die verkondigen dat ze binnen de kortste keren weer thuis zullen zijn. Zij verkondigen allerlei leugens, maar het is de Heer Die weet welke gedachten Hij koestert over Zijn volk. Hij koestert gedachten van vrede en wil hen een hoopvolle toekomst geven. Het volk moet vertrouwen op het woord van hun God, niet op de omstandigheden. 

Welke gedachten koestert Hij voor jou?

Sommige stukken uit de Bijbel kunnen we lastig direct toepassen op onszelf, omdat de context zo verschilt. Toch zitten er in veel van die stukjes universele waarheden, zoals ook in dit vers! Ik denk dat God ook over ons vredige gedachten koestert en dat Hij ook ons een hoopvolle toekomst wil geven.

Het volk Israël wordt opgeroepen om de Heer aan te roepen. Hij zal naar hen luisteren op het moment dat zij met hun hele hart naar Hem zoeken. Zullen we dat ook ons voornemen maken? Dat we met ons hele hart naar Hem zoeken? Ga op zoek naar de goede voornemens van God voor jou. Vraag het Hem maar; Hij luistert. Een gezegend 2024! 

Het volk Israël zag waarschijnlijk zelf niet direct de vervulling van deze ‘hoopvolle toekomst’, maar hun nageslacht wel. Zo kunnen wij ook naar het komende jaar kijken. Misschien zie jij in januari nog niet direct antwoord op jouw gebeden en ervaar jij die hoopvolle toekomst nog niet. En misschien ook nog niet aan het einde van het jaar of zelfs niet aan het einde van je leven. Misschien komt die hoopvolle toekomst pas in het leven dat God ons hierna belooft heeft. Maar één ding weten we zeker: die hoopvolle toekomst komt hoe dan ook! 

Aan de slag!

Vraag om de goede voornemens van God die Hij in Zijn gedachten koestert voor jou. Misschien kan je ze opschrijven en er aan het einde van het jaar op terugkijken!

Bron: Online Studiebijbel 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Heel mooi Nathanja, dankjewel!
    Een goed voornemen🙏🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap