Heet, lauw of koud: de keuze is aan jou! 

30

dec

Tamara Bal

Nu het jaar ten einde loopt, is het een mooi moment om te reflecteren op het afgelopen jaar. Waar ben je dankbaar voor? Welke mijlpalen heb je het afgelopen jaar behaald? Vandaag wil ik je uitdagen om eens na te denken over een andere vraag, namelijk: hoe was je geloofsleven het afgelopen jaar? En hoe heb je mogen getuigen van Jezus?

We lezen een paar verzen uit de brief van de engel aan de gemeente van Laodicea. Dit was een grote, rijke stad. In deze korte brief wordt er gereflecteerd op de stad en hoe het gaat met de gemeente. En helaas is dat niet zo positief. 

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en ook niet heet bent. Was u maar koud of heet!
– Openbaringen 3:15 (HSV)

Deze tekst wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Om de betekenis van deze tekst te begrijpen, moeten we het volgende begrijpen: nabij Laodicea lagen twee andere steden. De één beroemd om koel drinkwater en de ander bekend vanwege zijn heetwaterbronnen. Vanuit beide steden stroomde water naar Laodicea. Het water was lauw als het uiteindelijk de stad bereikte. Het water was niet meer heet, maar ook niet lekker koud. En dit beeld wordt gebruikt om de gemeente van Laodicea toe te spreken.

Wat is de vrucht van jouw werk?

God kijkt naar de vruchten van hun werken en ziet dat die lauw zijn. Geen vurige passie, maar ook geen verharde harten. Het sluipt er gemakkelijk in. Je gaat mee in de stroom en valt niet op, maar je bent ook niet meer zo actief. Je doet wat er van je verwacht wordt als christen, maar de passie is er niet meer. Op zondag ga je wel naar de kerk, maar voelt je niet gevoed. Je weet dat een collega op je werk geen christen is, maar het lukt niet om te getuigen. De motivatie om je actief in te zetten in de gemeente verslapt. 

Het einde van het jaar is een mooi moment om te reflecteren op jouw werken van het afgelopen jaar. Hebben mensen aan jou kunnen zien dat Jezus in je leeft? Heb je mogen getuigen van de hoop die in je is?

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 
– Openbaringen 3:17 (HSV)

Waar besteed jij je tijd aan?

De vraag is waar wij onze ogen op richten. De mensen van Laodicea waren gericht op rijkdom en welvaart. Ze denken alles te hebben wat ze nodig hebben, maar zien niet in dat ze ellendig en naakt zijn. De wereld probeert ons ervan te overtuigen om te focussen op welvaart, rijkdom, materialisme en altijd meer willen. De Bijbel roept ons op om te focussen op God. Om Hem te volgen en onze harten te richten op Hem. Hij is wat we nodig hebben, niet de rijkdom die de wereld ons biedt. 

De belofte aan Laodicea

De gemeente in Laodicea wordt opgeroepen zich te bekeren en tot inzicht te komen. God zegt in Openbaringen 3:20: “Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (HSV)
Ik geloof dat hier de sleutel ligt om lauwheid tegen te gaan. Als je Jezus uitnodigt in je leven en Hem de ruimte geeft om te werken in je hart, blijft je hart warm en je passie voor God brandend. 

De brief aan de gemeente in Laodicea sluit af met een hoopvolle belofte.

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
– Openbaringen 3:21 (HSV)

Ik bid je toe dat je de tijd mag vinden om het jaar af te sluiten met God. Om biddend en vol dankbaarheid te reflecteren op het afgelopen jaar. Ik bid je toe dat God je vult, om vol vuur het nieuwe jaar in te gaan. En als jij koud of lauw bent, dat Hij je vult met Zijn liefde en vernieuwde passie voor Hem. Zodat je Hem mag dienen. Je relatie met Hem mag verdiepen en mag getuigen van de hoop die in jou is! 

Aan de slag!

Denk eens na over de volgende vragen: hoe heeft God het afgelopen jaar in jou gewerkt? En hoe heb je dit jaar mogen getuigen van de hoop die in je is? Bid voor Gods leiding voor 2024.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap