De Goede Herder heeft honderd schapen, maar vandaag ontbreekt er één

03

aug

Tirza Rots

Vandaag klinkt al heel de dag een lied in mijn hoofd, een lied wat ik al jaren niet gehoord heb. Het gaat zo: “Honderd schapen heeft de Herder om zich heen, honderd schapen, maar vandaag ontbreekt er één. De Herder zegt niet ‘pech gehad’, de Herder zegt niet ‘laat maar gaan’. De Herder zegt niet ‘veel teveel gevaar’, maar gaat er achteraan.”

Misschien herken je het, dat er af en toe iets oppopt uit je verleden, een bijbelvers of een lied dat je ooit op de zondagschool geleerd hebt. Ik hoop dat het verhaal van vandaag (opnieuw) bij je binnen mag komen en je hart mag raken.

Het verhaal van vandaag staat in Lukas. Het is een verhaal in een rijtje van drie. Eén verhaal gaat over de verloren penning en het andere is het overbekende verhaal van de verloren zoon. Vanaf vers drie gaat het over het verloren schaap. Jezus richt zich in dit gedeelte tot de wetsgeleerden die het niet konden uitstaan dat Jezus met zondaars omging. Jezus maakt duidelijk dat Hij gekomen is om dat wat verloren is te zoeken en te vinden!

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.
– Lukas 15:3-7 (HSV)

God zegt niet ‘pech gehad’, als één van Zijn schapen de kudde verlaat. Hij zegt niet ‘pech gehad’ als jij van Hem vandaan geraakt bent. Hij wil je terug en Hij zoekt je op. Net zoals de herder in dit verhaal. De Herder blijft zoeken. Hij blijft om je geven. De Heere Jezus wil dat jij veilig bent. Hij kwam om jou te redden! Als jij je in dat verloren schaap herkent, weet dan dat God nog steeds naar je op zoek is. Hij wil je terug bij de kudde, en Hij wil je veilig door dit leven leiden. Hij belooft je geen gemakkelijke weg, maar wel een weg met een veilige uitkomst!  Wat een vreugde zal er zijn in de hemel als jij je (weer) laat vinden door Hem!

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
– Johannes 10: 7, 9

Een Herder beschermde zijn kudde ’s nachts door zichzelf te positioneren in de ‘deuropening’ van de schaapskooi. Een wild dier kon niet ongehinderd een schaap naderen, zonder eerst met de Herder van doen te krijgen. Een huurling bekommert zich niet om het welzijn van de schapen. Maar een goede herder heeft er zijn leven voor over. Jezus ‘streed’ met alles wat in Hem was als een Herder voor Zijn schapen. Om ons als ‘schapen’ het leven te kunnen geven. Hij gaf letterlijk Zijn leven zodat jij een volgeling van Hem kunt worden en Hij jou kan leiden.

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
– Jesaja 40:11 (HSV)

Vandaag vraagt de Heere Jezus jou om je af te keren van jouw zelfgekozen weg en Hem (opnieuw) te erkennen als Herder van jouw leven. Vertrouw jij de touwtjes van jouw leven aan Hem toe? De Heere Jezus is een tedere Herder. Hij leidt zachtjes. Hij is een Herder die koestert. En Hij wil ook jou vol liefde dragen, als jij uitgeput bent en niet meer verder kunt. De weg van de Herder is soms rotsachtig, soms vrijwel onbegaanbaar, soms donker, maar de Herder gaat voorop! Wil jij luisteren naar de stem van de Herder? Hij fluistert je toe: “Kom (terug) bij mij!”

Aan de slag!

Psalm 23 – “De Heer is mijn Herder” – bemoedigt al eeuwenlang christenen.

Laat deze Psalm vandaag op een creatieve manier tot je spreken.

Sandy Tales | Psalm 23 – YouTube

Wanneer jij besluit dat Jezus (opnieuw) jouw Herder mag zijn, spreek dan hardop de woorden van deze psalm na als een belijdenis.

Deel deze overdenking

  1. Janine schreef:

    Wat een prachtige en waardevolle overdenking. Dank Tirza!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap