Ben jij bang voor de hel? – 3 belangrijke waarheden (deel 2)

02

aug

Alien van Nes

Gisteren hebben we het gehad over angst voor de hel. Over dat angst niet van God komt, en hoe we met angst om kunnen gaan. Vandaag gaan we hiermee verder en zullen we het over de twee andere punten hebben die belangrijk zijn als het gaat over angst voor de hel, namelijk:

  1. God houdt van ons en wil dat we allemaal gered worden.
  2. God is rechtvaardig.

God houdt van ons en wil dat we allemaal gered worden

Als het gaat over hemel en hel kunnen we over God en over onszelf twijfelen. Of God wel van ons houdt, of Hij ons wel in de hemel wil hebben, en of we niet te veel zonden doen…

Ja, God houdt van ons. Ontzettend veel zelfs! Hij liet Zijn Zoon naar de aarde komen en sterven aan het kruis! Voor ons! God had dat niet hoeven doen. Maar Hij koos er zelf voor, omdat Hij zoveel van ons houdt. Er is niemand die net zoveel van ons houdt als God. Er is ook niemand die zoveel van de mensen om ons heen houdt als God.
God is de bron van liefde. Hoe wij van onszelf en van anderen houden, is een klein stukje van hoe God van ons houdt. Als wij dus graag bij God willen wonen als we straks gestorven zijn, des te meer wil God dat we straks bij Hem komen wonen. En hoe graag wij willen dat de mensen van wie we houden bij God wonen na hun sterven, des te meer wil God dat zij straks bij Hem komen wonen.

En ja, wij doen zonden, veel zonden, té veel zonden. Maar juist voor die zonden is Jezus gestorven aan het kruis. Hij nam alle schuld op Zich, al onze schuld. Zodat wij de straf er voor niet hoeven te dragen.

Zoals in Johannes 3:16 staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (HSV)

God is niet een God die onverschillig is, en voor Wie het niet uitmaakt als we niet bij Hem in de hemel komen. Nee, God wil dat wij allemaal gered worden.
Zoals in 2 Petrus 4:9 staat: ‘God heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’ (HSV)

Of in 1 Timoteüs 2:3-4: ‘Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.’ (HSV)

God is rechtvaardig

Naast dat God van ons houdt, en wil dat we allemaal gered worden, is God een rechtvaardige God. Je kunt je afvragen: verdienen mensen werkelijk de hel omdat ze niet in God geloven? Is dat werkelijk rechtvaardig? We verdienen niet de hemel, maar de hel is wel weer het andere uiterste…

Zelf heb ik erg geworsteld met dit punt. Belangrijk is om hierbij eerst naar het vorige punt te kijken: God wil helemaal niet dat we naar de hel gaan. Hij staat altijd klaar met Zijn genade. We kunnen altijd naar Hem toe! Hij geeft ons keer op keer nieuwe kansen. Maar als wij niet willen, houdt het op een gegeven moment op. Niet omdat God het wil, maar omdat wij het willen. God verplicht ons niet om bij Hem te komen. En dan is daar het punt dat we God mogen vertrouwen. God ís rechtvaardig. Door heel de Bijbel heen wordt meerdere malen gesproken over de rechtvaardigheid van God.
Zoals bijvoorbeeld in Deuteronomium 32:4, daar staat:
Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.’ (HSV)

Aan de slag!

Hoe de hemel en de hel er uit zullen zien, weet ik niet. Maar ik weet wel dat God met open armen op ons staat te wachten als wij Hem zoeken. En dat we alle angst bij Hem neer mogen leggen. We mogen erop vertrouwen dat wat God doet rechtvaardig is.

Luister dit liedje eens over vertrouwen. En leg je angsten in Gods handen.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Johannes 17:3 is ook mooi hierbij denk ik. Daar staat: Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt!
    We hebben het eeuwige leven al, nu hier op aarde en straks in de hemel als we God en Jezus Christus kennen als onze Vader en Heer, Redder en Verlosser! Geweldige zekerheid! 🙌🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap