De God die alles weet – drie ervaringsdeskundigen

13

nov

Renske Tijhof

Met mijn kleuterklas kijk ik regelmatig afleveringen van ‘Elly en de Wiebelwagen’. Elly trekt rond met haar Wiebelwagen, samen met Dop en Kurk. Er wordt een verhaal verteld door Elly, er wordt een liedje gezongen en – het meest hilarische gedeelte – Dop en Kurk spelen een toneelstukje bij het bijbelverhaal. Afgelopen week keken we een aflevering over Abraham, die de sterren moest gaan tellen. In het toneelstukje speelde de één Abraham. En de ander? Die was de stem van God. “Abraham?” “Hier ben ik God!” “Ja, dat weet ik.” Klopt, want God is een God die alles weet. Het kwam er alleen nogal droog uit en ik moest er om lachen. Toch werd op deze grappige manier een heel serieus onderwerp aangesneden: wij hebben een God die alles weet.

Dat God alles weet, kunnen we in de Bijbel lezen in het boek 1 Samuël.

“Praat maar niet zo trots. Heb maar niet zoveel verbeelding. De Heer weet alles. Alles wat Hij doet is goed en rechtvaardig.”
(1 Samuël 2: 3, BasisBijbel)

Toch is dat niet het meest relevante, zegt Reinier Sonneveld. Het is leuk dat er in de Bijbel een tekst te vinden is over God die alles weet, maar het is een stuk relevanter dat we dit ook kunnen merken uit de verhalen die we lezen in de Bijbel. De Bijbel is namelijk niet alleen een boek met teksten die als bewijs moeten dienen. Het gaat ook om ervaringen – het gaat misschien wel vooral om ervaringen.

Judas

Eén van de personen die de God die alles weet, duidelijk heeft ervaren, is Judas. Degene die Jezus heeft verraden. En Hij wist het, allang.

“Nadat Jezus dat had gezegd, werd Hij verdrietig. Hij zei: “Luister goed! Eén van jullie zal Mij verraden.” De leerlingen keken elkaar aan, onzeker over wie Hij het had. Jezus’ beste vriend zat vlak naast Jezus aan tafel. Simon Petrus zei tegen hem: “Vraag jij eens aan Jezus over wie Hij het heeft?” De leerling boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg Hem: “Heer, wie bedoelt U?” Jezus antwoordde: “Ik bedoel de man aan wie Ik dit stuk brood geef nadat Ik het ingedoopt heb.” Hij doopte een stuk brood in de saus en gaf het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. Toen Judas dit stuk brood aanpakte, kwam de duivel in hem. Jezus zei tegen hem: “Ga maar gauw doen wat je moet gaan doen.” Maar niemand van de anderen aan tafel begreep waarom Hij dat zei. Ze dachten dat Jezus bedoelde dat Judas iets moest gaan kopen wat ze voor het feest nodig hadden. Of dat hij iets aan de arme mensen moest gaan geven. Dat dachten ze omdat Judas altijd het geld bewaarde. Judas pakte het stuk brood aan en vertrok onmiddellijk. Het was inmiddels nacht.”
(Johannes 13: 21-30, BasisBijbel)

De Samaritaanse vrouw

Ook de Samaritaanse vrouw heeft gemerkt dat God alles weet. Ze was van plan om wat water te halen en plotseling is daar ‘die man’, die haar precies kan vertellen hoe haar leven er momenteel uitziet.

“Hij zei tegen haar: “Ga naar huis, haal je man en kom met hem weer hier.” De vrouw antwoordde: “Ik heb geen man.” Jezus zei tegen haar: “Het klopt dat je zegt dat je geen man hebt. Want je hebt vijf mannen gehad, en met de man met wie je nu leeft, ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd.” Toen zei de vrouw: “Heer, ik zie dat U een profeet bent.”
(Johannes 4: 16-19, BasisBijbel)

Natanaël

Natanaël is een man die in eerste instantie sceptisch was over Jezus: “Kan er uit Nazaret dan iets goeds komen?” Hij kende Jezus duidelijk nog niet, maar Jezus kende hem zeker wel!

“Toen Jezus Natanaël zag komen, zei Hij tegen hem: “Kijk, dit is nou een echte Israëliet: een werkelijk eerlijk en oprecht man.” Natanaël zei: “Waar kent U mij van?” Jezus antwoordde: “Nog voordat Filippus je haalde, zag Ik je al onder je vijgenboom zitten.” Toen antwoordde hij Hem: “Meester, U bent de Zoon van God! U bent de Koning van Israël!” Maar Jezus zei tegen hem: “Geloof je dat, omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder je vijgenboom zag zitten? Je zal nog veel geweldiger dingen zien! Luister goed! Ik zeg jullie dat jullie vanaf vandaag de hemel zullen zien openstaan en dat jullie de engelen van God zullen zien opstijgen en neerdalen tussen God en de Mensenzoon.””
(Johannes 1: 48-51, BasisBijbel)

Door de Geest

Door de Heilige Geest wist Jezus dat Judas Hem zou verraden. Door de Geest wist Jezus alles van het leven van de Samaritaanse vrouw. Door de Geest kende Jezus Natanaël. De Geest van God maakte dit aan Jezus bekend, de Geest die zelfs de diepste gedachten en plannen van God kent.

“Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God.”
(1 Korintiërs 2: 10, BasisBijbel)

Zomaar drie hele verschillende mensen: Judas, de Samaritaanse vrouw en Natanaël. Jezus kende hen. Wist alles van hen. Hij wist dat Judas Hem zou verraden. Hij wist dat de Samaritaanse vrouw meerdere mannen gehad heeft. Hij wist wat Natanaël dacht en speelde hierop in.

En zo weet Hij ook alles van jou. Dat betekent dat je ook met alles bij Hem kan komen. Hij weet het al, Hij is de God die alles weet. Of je nu blij bent, boos of verdrietig. Een prettig idee. Want Degene die het meest van je weet, kan er het best voor je zijn.

Aan de slag!

Psalm 139 is een bekende en prachtige psalm. Een psalm over de God die alles weet. De God die alles van jou weet. Lees de psalm hier. Laat de laatste woorden van deze psalm je gebed zijn.

God, ik wil dat U alles van me weet.
Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
Zeg het me als ik iets verkeerds doe,
en help me om weer te leven zoals U het wil.

Deel deze overdenking

  1. Hannie schreef:

    Heel erg mooi …. Voor al de laatste woorden het gebed .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap