De geestelijke vliegenmepper: afrekenen met dwaze gedachten

02

aug

Yael Juch

Sinds kort huur ik een eigen plekje in een boerderij. Heerlijk huisje, lekker de schaapjes voor mijn raam en de natuur om mij heen. Maar al in de eerste paar weken merkte ik dat er ook enorm veel bromvliegen van deze plek genieten. Mijn rode vliegenmepper werd mijn beste vriend. Toen ik een keer in gebed was en er bromde weer één om mijn hoofd, gebruikte God deze bromvlieg om mij iets duidelijk te maken. Want hoe staat het met je gedachten. Reken jij af met bromvliegen? Gedachten die steeds maar weer de aandacht vragen en rondzoemend jou willen afleiden en wegleiden van de wijsheid?

Een dode vlieg

Een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en eer.
– Prediker 10:1 (HSV)

Prediker gebruikt een vlieg om aan te duiden, dat zelfs een kleine dwaasheid, de wijsheid die je hebt ontvangen, kan laten stinken. Terwijl de wijsheid gegeven is om te helen en te herstellen, zoals zalf dit doet. Je hebt misschien wel eens gemerkt dat in een periode van herstel en genezing, er naast wijsheid ook veel gedachten op je afkomen van ‘dwaasheid’. Dwaasheid is het tegenovergestelde van Wijsheid.

Wijze vs. Dwaze

In Prediker 10 staan veel kenmerken van een Wijze en Dwaze. Ik zet ze hieronder even naast elkaar. De schuingedrukte woorden heb ik zelf geformuleerd en zijn het tegenovergestelde van wat er over de Dwaze in de Bijbel staat.

WijzeDwaze
Hart laat hem het goede doen.Hart leidt hem naar het kwaad. (vers 2)  
Zijn woorden zijn prettig om naar te luisteren.Zijn woorden voeren hem naar de ondergang. (vers 3)
Wijs uitgangspunt en conclusie is zinnig.Dwaas uitgangspunt, conclusie is onzin. (vers 13)

Probeert de toekomst niet te bepalen.
Probeert de toekomst te bepalen en te controleren. (vers 14)
Raakt niet uitgeput en weet wat hij doet.Zwoegt en is moe, omdat hij niet weet hoe hij het moet aanpakken. (vers 15)

Wijsheid of dwaasheid?

Door deze uitspraken naast elkaar te zetten, wordt het duidelijker wat het verschil is. Er gaan talloze gedachten rond in ons hoofd. Soms moet je even gaan zitten om de gedachten die het hoogste woord voeren onder een vergrootglas te leggen. Uit de teksten in Prediker 3 kun je vijf vragen halen om bij jezelf te achterhalen of een gedachte vanuit wijsheid of dwaasheid komt.

 1. Waar leidt deze gedachte je naartoe? Naar het goede of naar het kwaad? Leg de gedachte ook eens in gebed neer bij God. Let vervolgens eens op wat er gebeurt met deze gedachte.
 2. Is deze gedachte prettig om naar te luisteren? Geven ze je hoop? Praat er eens over met een ander, soms kan een ander perspectief dit verhelderen. 
 3. Is het uitgangspunt van deze gedachte gebaseerd op de waarheid? Is de conclusie dan wel goed? Leg je gedachte eens naast de Bijbel. Kun je een tekst uit de Bijbel vinden die een gedachte bevestigt/tegenspreekt?
 4. Probeert deze gedachte jouw toekomst te bepalen of te voorspellen?
 5. Leidt deze gedachte naar gezwoeg en vermoeidheid? Let op dat je niet in je eigen gedachten blijft, maar vooral ook God erbij betrekt. Vraag Hem om inzicht, die je naar vrede leidt.

Waar is de wijsheid gebleven?

Soms zit je ergens middenin, waardoor het lijkt alsof je niets anders kan zien dan de vliegen. Je kan zo opgenomen zijn door de situatie dat je niet meer weet wat wijsheid is. Je geloof wordt aan alle kanten geschud. Twijfel staat voor de deur en probeert binnen te komen.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
– Jakobus 1: 1-3 (HSV)

Wat zegt Jakobus? Juist nu mag je blij zijn! Blij?! Dat voelt misschien als ‘ver-van-je-bedshow’. Waarom blij? Omdat je in deze periode volharding leert. In de TPT-vertaling staat: als het voelt alsof je niets anders dan moeilijkheden ziet, dan is dit een grote kans om de grootste vreugde te vinden die er bestaat. Want wanneer je geloof wordt getest, dwingt dit je om dichter bij de waarheid te komen. De waarheid leidt je naar puurheid, volmaaktheid en oprechtheid. Het leidt je naar Hem die volmaakt is: Jezus.

Jezus is de waarheid

Hij heeft ons, volgens zijn plan, nieuw leven gegeven door de waarheid bekend te maken.

Wijsheid is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft de dood overwonnen en alles wat nog dood wilt voortbrengen in je leven. Wanneer je Jezus’ naam uitspreekt over ‘dwaze’ gedachten die je opjagen, zullen ze moeten wijken. Je mag geloven dat Hij ze brengt waar ze horen, namelijk uit de helende zalf. Hij zet ze buiten de deur. Waardoor alleen de genezende en herstellende zalf van de wijsheid overblijft. Als kind van Hem kan je met Hem iedere dag vrijheid ervaren. Je hebt een nieuw leven, waarin je de Heilige Geest mag ontvangen. Hij pleit Gods waarheid in je hart en wilt je inzicht geven om het kwade en goede te scheiden. Om je te vormen tot een Wijze vrouw.

Vraag om wijsheid

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
– Jakobus 1:5 (HSV)

Wanneer sommige bromvliegen blijven terugkomen, dan mag jij om de beste vliegenmepper vragen. Hij zal je overvloedig zegenen met wijsheid.

Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
– Jakobus 1: 16-18 (HSV)

Dwaze gedachten laten je dwalen. Bromvliegen brommen en zoemen om je heen, ze houden je aandacht af van waar het toe doet. God de Vader verlicht gedachten, spreek tot je hart. Hij is onveranderlijk. Hij zegt niet vandaag iets, wat morgen toch teruggedraaid moet worden. Hij belooft je niet iets en komt daar later toch op terug.  Hij is te vertrouwen. Zijn woorden zijn te vertrouwen.

Aan de slag!

 • Kies een aspect in je leven dat je nu erg bezighoudt.
 • Welke gedachten hebben het hoogste woord in deze situatie? Schrijf ze op.
 • Stel de vijf vragen uit de overdenking.

Vraag God om zijn wijsheid en inzicht in deze situatie. Zegen!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Prachtige blog! Bedankt Yael!
  Alles onder gehoorzaamheid aan Christus brengen, dus inderdaad ook je gedachten. Het geeft rust, Jezus geeft rust❣️

 2. Jeannet schreef:

  Dankjewel voor de vragen die me er toe zetten om bewust na te denken!

 3. Henrike schreef:

  Dankjewel voor deze blog. Mijn hoofd zit vaak vol met van allerlei gedachten. Goed om deze gedachten te vergelijken met bromvliegen en om met de vragen die jij neer zet om er over na te denken of ik de bromvliegen weg moet meppen of even de tijd geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap