De dwaasheid van Godloosheid

15

aug

Alina van Rijn

Geloven in een God? Er zelfs gesprekken mee voeren? Je laten leiden door een boek dat duizenden jaren geleden geschreven is? Dwaasheid. Volkomen dwaasheid. De wereld, geleid door het menselijk verstand, kan niet anders dan geloof bestempelen als dwaasheid. Tja, ik kan erin komen. Het klinkt ook dwaas. Bijna te goed voor woorden. En toch. Toch ben je wijs wanneer je in God gelooft en dwaas wanneer je zonder God door het leven gaat. De omgekeerde wereld. Heb je als gelovige dan echt een streepje voor op hen die niet geloven? Laten we Spreuken 15 er eens bij pakken.

Wijs en dwaas

Spreuken 15 staat vol met tegenstellingen tussen de wijze, rechtvaardige en Godvrezende mens en de dwaze, goddeloze mens. Verwijzingen naar de vruchten die voortvloeien uit de wijze mens en die vruchten die voortvloeien uit de goddeloze, dwaze mens.

De tong van de wijzen maakt kennis goed. Maar de mond van de dwazen vloeit over van dwaasheid.
– Spreuken 15:2

In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval.
– Spreuken 15:6

De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen.
– Spreuken 15:7

Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad.
– Spreuken 15:28

De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.
– Spreuken 15:9

Zomaar een paar verzen uit Spreuken 15 waarin duidelijk deze tegenstellingen naar voren komen. Ik denk dat de conclusie best getrokken mag worden dat het er voor de goddelozen niet al te fraai uitziet. Ik zou er in ieder geval niet graag onder geschaard willen worden. Wie zijn dan die goddelozen?

De goddelozen

Goddelozen. Godloos. Leven zonder God.

Een goddeloze is iemand die zich verzet tegen God, rebelleert tegen Gods verbond en zich niet bekommert om zijn of haar medemensen. Zijn we niet allemaal goddeloos geweest? Die tijd in je leven dat je niets met God te maken wilde hebben. Die tijd dat je niets gaf om God en zijn verbond en geboden. De vraag is alleen of we onze goddeloosheid in de ban willen doen en ons leven aan Hem geven. Want als we zo spreuken lezen is het ook zeker niet aan te raden om in goddeloosheid te blijven.

Het offer van goddelozen is voor de HEERE een gruwel, maar het gebed van oprechten is Hem welgevallig.
– Spreuken 15:9

Toen ik dit las moest in denken aan Kaïn en Abel. Beiden brachten een offer aan God. God nam dat van Abel aan en dat van Kaïn niet. Kaïn was niet oprecht. Kaïn bracht een godloos offer. Abel bracht een oprecht offer. God vraagt om een oprecht hart. Een hart dat gerechtigheid najaagt.

En toch ziet God hen beiden. Kaïn en Abel. De wijze en de dwaze. De goddeloze en de rechtvaardige. Lees Spreuken 15:3 er maar op na. Hij ziet ons allen.

De rechtvaardigen

Heb je dan echt een streepje voor als godvrezend en rechtvaardig mens? Ja, want wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief, staat in Spreuken 15:9. Hij verhoort het gebed van rechtvaardigen, terwijl Hij ver is van goddelozen (Spreuken 15:29). Dat is een wezenlijk verschil. Een zaak van leven en dood, zou je kunnen stellen. Want wat moet je als God ver van je is? Als jij ver van God bent? Het is volkomen dwaasheid om zonder deze goede God door het leven te gaan. Want o, wat is Hij goed!

God rechtvaardigt de goddelozen

Genade is het wanneer jij mag horen bij de gerechtvaardigde mensen. Want diep van binnen zijn wij allemaal goddeloos. Dat is gebeurd toen wij mensen besloten het zonder God te doen. Toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Godloos, maar gerechtvaardigd door Hem (Romeinen 4:5). Geloof je dat?
Wil jij ook leven als gerechtvaardigd mens? Je hoeft niet dwaas en goddeloos te blijven. Word dan wijs en dien God. Verlies je maar in de ontzagwekkende dwaasheid van Gods liefde.

Challenge!

‘Leven zonder God… Dat is pas dwaas!’

 • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
 • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

 1. Annemarieke Zwijnenburg schreef:

  Mooi omschreven.
  Moeilijk over te brengen naar degene naar wie mijn hart uitgaat.

 2. Miriam schreef:

  Amen.

  Ik weet alleen niet wat ik met die challenges moet. Ik heb echt geen idee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap