De bruiloft van het verleden en van de toekomst – vier je mee?

22

nov

Marleen Wieringa

Bij een bruiloft heb je een bruid en een bruidegom, de hele dag draait het om hen. Twee mensen die elkaar het ja-woord geven omdat ze van elkaar houden. Ze willen zich met elkaar gaan verbinden en het leven met elkaar gaan delen. Vaak wordt daar een groot feest bij gehouden. In de tijd van Jezus was het heel normaal om een uitgebreid feest te hebben. Hoe meer gasten er aanwezig waren, hoe beter je reputatie was als bruidspaar. Jezus was samen met zijn leerlingen uitgenodigd voor een bruiloft die plaatsvond in Kana. Natuurlijk was de bruidegom aanwezig, maar er was ook iemand  aanwezig die zichzelf later gaat openbaren als Bruidegom. En niet specifiek voor één persoon, maar voor iedereen die met hem een relatie aan wil gaan. Lees je mee?

De bruiloft in Kana

Bruiloften werden in de tijd van Jezus groots gevierd, ze duurden zelfs een week. En iedereen mocht komen op de bruiloft, het was een openbaar feest. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Eén ding op de bruiloft was ontzettend belangrijk en dat was de wijn. Het zou een schande zijn als er geen of onvoldoende wijn zou zijn. Daar zou nog jaren over nagepraat worden. Wat niet mocht gebeuren, gebeurde toch – de wijn raakte namelijk op.

En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.

Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt goede wijn tot nu bewaard.

Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana, in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. Daarna ging Hij naar Kapernaum, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.
– Johannes 2:1-12 (HSV)

Jezus eerste wonder

Wat Jezus gaat doen is zijn allereerste wonder. Zijn eerste wonder is niet iemand uit de dood doen opstaan, iemand genezen van een afgrijselijke ziekte, nee, hij veranderde het water in wijn. Op het feest stonden watervaten die gevuld zijn met water.  Die hadden een inhoud van twee of drie metreten. 1 liter metreet is ongeveer 40 liter. Het werd gebruikt zodat de gasten voordat ze een entree maakten in de feestzaal zich konden wassen. Eigenlijk een reinigingsritueel.

Op elke bruiloft heb je een ceremoniemeester en die zorgt dat het feest vlekkeloos verloopt, zo ook op de bruiloft in Kana. Toen Jezus het water veranderde in wijn zei Hij eigenlijk dat Hij de ceremoniemeester is. Want Hij zorgde ervoor dat het water veranderd is, daardoor konden alle mensen weer wijn gaan drinken en feest vieren. Hij kwam vreugde brengen op het feest.

Jezus de bruidegom

Denk je aan een bruiloft, dan zie je een bruid en bruidegom voor je. Allebei hebben ze zich mooi gemaakt voor die bijzondere dag. Ze houden van elkaar en door elkaar het jawoord te geven, willen ze een verbintenis met elkaar aan gaan. Jezus wil net zoals de bruid en bruidegom graag met jou een relatie aangaan.

Hij is verheugd als wij onszelf aan Hem geven in geloof.  

Jezus ziet zichzelf als bruidegom en wij mogen de bruid zijn. Lees maar mee wat er in Openbaring hierover staat:

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God.
– Openbaring 19-7:9 (HSV)

Het grote moment is daar….

Als het einde komt, staat er een groot bruiloftsfeest te wachten voor wie blijft geloven en blijft volharden in het geloof. Jezus wacht op jou tot jij naar hem toe komt in je smetteloos en blinkend fijn linnen. Jezus brengt vreugde, maar moest daardoor zelf alles verliezen. Hij heeft zijn leven gegeven zodat jij in vreugde kunt leven. Jezus werd vrijwel zijn hele leven bespot, uitgelachen, vernederd. Hij ging een eenzame weg tegemoet op weg naar het kruis. Speciaal voor jou omdat Hij veel van jou houdt en niets liever wil dan een relatie met je aan te gaan. Hij staat op jou te wachten tot het bruiloftsfeest begint. Wacht jij ook op Hem?

Aan de slag!

Luister het nummer Verwonderd van Mozaïek Worship

– Wat betekent het voor jou dat Jezus de bruidegom is?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap