De bouw van Gods koninkrijk, doe jij mee?

06

jun

Iona van den Dries

De bouw van Gods Koninkrijk is vandaag nog steeds aan de gang! Wat betekent dat voor ons? Hiervoor wil ik met je kijken naar een gedeelte uit Efeziërs, waarin Paulus vertelt hoe Jezus ons deel heeft gemaakt van Gods Koninkrijk: 

Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.  

– Efeziërs 2:17-22 (NBV) 

Burgers en huisgenoten 

Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God
– Efeziërs 2:17-19 (NBV) 

Jezus heeft ons tot burgers en huisgenoten van God gemaakt! Is dat niet bijzonder? Net voor dit gedeelte legt Paulus in prachtige woorden uit hoe Jezus dit heeft gedaan: 

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.  
– Efeziërs 2:13 (NBV) 

Deze genade konden we niet zelf verdienen, maar is “een geschenk van God” (2:8). Paulus legt uit dat andere volken aanvankelijk niet deelde in het verbond dat God met het volk van Israël had gesloten, maar dat Jezus het voor iedereen mogelijk heeft gemaakt om bij God te horen (2:11-18). Door wat Jezus heeft gedaan, kan de heilige Geest in ons wonen. Zo zijn we burgers en huisgenoten van God geworden en daarmee deel van de bouw van Gods Koninkrijk. Als burger horen we bij zijn rijk, land of gebied – zijn domein. Als huisgenoot zijn wij medebewoner van zijn huis of zelfs een lid van hetzelfde gezin. De Heilige Geest brengt ons zo dichtbij God dat we in zijn huis mogen wonen! 

Het fundament en de hoeksteen 

[Zo bent u dus] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.  
– Efeziërs 2:20 (NBV) 

Door de Heilige Geest en onze relatie met God, zijn wij levende bouwstenen in het bouwwerk van Gods Koninkrijk. Jezus is de hoeksteen van dat gebouw. Een hoeksteen is een steen die twee muren met elkaar verbindt en de hele bouwconstructie ondersteunt. Het fundament bestaat uit de apostelen en profeten. Dit hoeft niet uitsluitend over specifieke apostelen en profeten te gaan die de Bijbel noemt, maar kan ook breder uitgelegd worden als de gaven van apostelschap en profetie, gaven van de Geest. 

Toen ik het Johannes-evangelie een tijd geleden herlas, besefte ik dat de apostelen gewone mensen waren als jij en ik. Zij werden door Jezus geroepen om zijn afgezanten op aarde te zijn en mensen bij God te brengen. Zij kregen door Gods Heilige Geest de kracht, wijsheid en liefde die ze nodig hadden. Hoe bijzonder is het dat het fundament dat Jezus als hoeksteen heeft, Gods Zoon die mens werd, gebouwd is door de samenwerking van God en mens. Hoe prachtig is het dat God ons betrekt bij zijn plan en wij zo een plaats mogen hebben in de bouw van Gods Koninkrijk! 

Gods tempel 

Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.  
– Efeziërs 2:21-22 (NBV) 

In de Bijbel staat de relatie tussen God en de mens en de verzoening tussen hen centraal: je kan in het Oude Testament de gebeurtenissen zien als de aanloop naar Jezus’ offer, de voorbereidingen voor het ultieme plan van God om zich met de mensen te verzoenen, en in het Nieuwe Testament zien we hoe het verder gaat na Jezus’ offer. 

Vanuit Jezus groeit het gebouw, alles steunt op Hem. Dit gebouw is een tempel die gewijd is aan de Heer, waarin ook wij opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Wij wonen zo niet alleen in Gods huis, maar God woont ook in ons! Samen met de andere gelovigen maken wij deel uit van dat levende bouwwerk en mogen wij bijdragen aan de bouw van Gods Koninkrijk. 

Deelnemen aan de bouw van Gods Koninkrijk 

De plannen voor de bouw van Gods Koninkrijk zijn zo veel groter en prachtiger dan wij ons kunnen voorstellen. Toch maken wij ook deel uit van dat plan. Met God kunnen we zoveel meer betekenen dan wij ons kunnen voorstellen! Door Hem kunnen we de wereld zoveel meer bieden dan als we alles alleen doen. Als kinderen van God is de bouw van Gods Koninkrijk een deel van onze identiteit: wij zijn hier op aarde om iets van dat Koninkrijk te laten zien. Als de stormen van de wereld je benauwen, bedenk dan wie je bent in Jezus: 

Je bent Gods kind. 

Je bent een burger van zijn Koninkrijk. 

Je bent een huisgenoot van zijn huis. 

Je bent een bouwsteen van zijn tempel. 

Je bent een plek waar God mag wonen tussen de mensen. 

Aan de slag! 

Luister: “Build Your Kingdom Here” – Rend Collective. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap