De belofte van een andere Trooster

22

feb

Suzanne Verschoor

Gisteren lazen we het eerste gedeelte van Johannes 14, waarin Jezus Zijn afscheidswoorden spreekt. Hij sprak over de toekomst, over het huis van Zijn Vader dat Hij voor ons gereedmaakt. Vandaag lezen we het tweede gedeelte van Johannes 14, vers 15-31. Ook deze paragraaf heeft weer zo’n mooie titel in de Bijbel: ‘De belofte van de andere Trooster’. Jezus spreekt nu niet meer over de toekomst, maar over iets wat na Zijn Hemelvaart zal gebeuren. Ook nu in het heden is dit nog steeds waarheid.

Ik wil een aantal teksten uit dit bijbelgedeelte uitlichten:

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid (…) Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. (…) Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
– Johannes 14:15-17a, 23 en 26-27 (HSV)

Zijn geboden in acht nemen

Jezus zegt in dit korte gedeelte drie keer dat we Zijn geboden, Zijn woorden, in acht moeten nemen (vers 15, 21 en 23). Willen we aan Hem laten zien dat we echt van Hem houden, dan is dat voor Hem een belangrijke manier om dat te doen. Als we Hem liefhebben en Zijn woorden in acht nemen, zal Zijn Vader ons liefhebben en zal Hij naar ons toe komen en bij ons intrek nemen. 

Hieruit blijkt dat God wacht tot wij de deur voor Hem openzetten. Zijn geboden komen vaak in de Bijbel terug en zijn zeker niet alleen voor Zijn volk Israël bedoeld. Ook wij kunnen onze liefde aan Hem betuigen door Zijn geboden na te leven.

Een andere Trooster

Jezus is onder andere gekomen als Trooster voor de mensen. Nu Zijn fysieke menszijn ten einde komt, laat Hij Zijn volgelingen niet als hulpeloze wezens achter. God geeft een andere Trooster, namelijk de Heilige Geest; de Geest van de waarheid. Dit is wat Hij bedoelt als Hij zegt dat God intrek zal nemen in de mens. Door de Heilige Geest in jou te laten wonen, is God dichterbij dan ooit! De Heilige Geest zal je onderwijzen en je constant herinneren aan wat God heeft gezegd. 

Zijn vrede

Jezus sluit Zijn afscheid tijdens het eten af met Zijn vrede. Hij wenst Zijn discipelen niet zomaar vrede toe, zoals wij elkaar vrede wensen. Zijn vrede heeft een hele andere dimensie. Zijn vrede gaat het over het ophouden van innerlijke verwarring, onrust en angst (vers 27) en over de liefdevolle aanwezigheid van Hem en Zijn Vader door de Heilige Geest. 

Laat dit eens echt goed tot je doordringen, lees het bewust. Wat houdt God toch oneindig veel van Zijn kinderen! Zijn woorden getuigen van zo veel liefde. Je mag echt bewust tegen jezelf zeggen dat jij een geliefd kind van God bent. Ik hoop dat je, elke keer als je aan jezelf twijfelt, jezelf door Gods liefdevolle ogen zult zien. Jouw identiteit is dit: Jij BENT een kind van God.

Aan de slag! 

Luister Opwekking 488 ‘De kracht van Uw liefde’, over de rust als Hij dichtbij is, en het lied ‘Good Good Father’ van Chris Tomlin, over hoe geliefd jij bent door Hem.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap