In het huis van de Hemelse Vader is plaats voor jou!

21

feb

Suzanne Verschoor

Tijdens het laatste maal met Zijn discipelen begint Jezus met Zijn afscheidswoorden. Dit lezen we in Johannes 14. Jezus vertelt in het eerste deel van Johannes 14 over het huis van Zijn Vader en dat Hij de Weg is. Jezus spreekt over de toekomst. Vandaag wil ik met jou lezen over het huis van onze Hemelse Vader.

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u [dan] zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader [ben] en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader [ben] en de Vader in Mij [is], en zo niet, geloof Mij [dan] om de werken zelf.
– Johannes 14:3-11 (HSV)

Het huis van de Vader

In Johannes 14:2 zegt Jezus: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.’ (HSV)
Jezus spreekt hier over de hemel. Hij maakt duidelijk dat er ruimte is voor gelovigen die door Hem bij Zijn Vader kunnen komen.

Ik vind het zo mooi dat Jezus spreekt over een ‘plaats gereedmaken’ voor ons. Ik interpreteer dit als een warm huis creëren; een warm welkom klaarmaken. Vervolgens geeft Jezus aan dat Hij terugkomt om ons op te halen, zodat we bij Hem kunnen zijn. Zo veel liefde en zorg straalt dat uit! Het huis van onze Vader is dus al klaar, ook voor jou.

Menselijk geloof

Zowel Thomas als Filippus vinden het moeilijk om te begrijpen wat Jezus zegt. Ik snap hen wel. Wij lezen de Bijbel vanuit context, maar zij horen Jezus deze woorden op dat moment zeggen. Het lijkt zo abstract. Thomas vraagt zich af hoe zij kunnen weten welke weg ze moeten gaan, als ze niet eens weten waar Jezus heengaat. En Jezus zegt dat omdat zij Hem kennen, ze de Vader kennen. Maar wie is die Vader dan? ‘Laat Hem ons zien, dan weten we genoeg’, zegt Filippus.

Het antwoord op de vraag van Thomas is een tekst die de meeste gelovigen wel kennen: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Via Hem kunnen wij tot de Vader komen. Dit is de kern van ons geloof!

Jezus is een geduldige man, maar na de opmerking van Filippus lees ik in vers 9 toch wat verontwaardiging: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, en toch ken je Mij niet?’ Ik geloof dat Jezus snapt dat wij niet alles weten, maar dat Hij ons wel wakker wil schudden: ‘Open je ogen voor wie Ik ben!’

Voor ons mensen zijn sommige dingen moeilijk te bevatten. Door het bestuderen van de Bijbel kunnen veel dingen geopenbaard worden, maar sommige onderwerpen blijven toch wat abstract of onbegrijpelijk voor ons menselijk brein. En dat is oké, want God weet van ons menselijk geloof.

Jezus is de Weg

Jezus heeft de weg vrijgemaakt om bij de Here God te kunnen komen. Door Zijn sterven en opstanding mogen wij elke keer weer om vergeving vragen en Gods genade ontvangen.

Jezus zegt dat Hij de hemelse woningen gereed heeft gemaakt voor ons. Als wij sterven voordat Hij terugkomt om ons te halen, dan weten we dat we ook dan in Zijn Vaders huis terechtkomen. Ons geloof in Hem heeft ons gered. Prijs de Heer!

Aan de slag!

Lees Johannes 14:1-14 in je Bijbel App. Als je die nog niet hebt raad ik je aan die te downloaden! Kies een tekst die er voor jou uitspringt. Via de Bijbel App kun je de tekst in een mooie afbeelding zetten. Bewaar de afbeelding en gebruik hem bijvoorbeeld als achtergrond, zodat je er elke keer aan herinnerd wordt!

Deel deze overdenking

  1. Arnolda schreef:

    GEZEGENDE MORGEN .DEZE MANIER VAN HET EVANGELIE IS INTERESANT .U KAN HET VRIJBLIJVEND MET MIJ DELEN..
    VRIENDELIJKE GROETEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap