Heb jij last van een sprinkhanenperspectief?

14

jan

Tirza Rots

Vandaag duiken we in Numeri, waar het verhaal staat opgetekend over de twaalf verkenners. Deze twaalf mannen zijn door Mozes, in opdracht van God, vooruitgestuurd naar het land Kanaän. Dit verhaal houdt jou en mij een spiegel voor als het gaat om de blik die je hebt in een moeilijke situatie. Hoe overweldigend een situatie ook lijkt, je kunt kiezen voor een sprinkhanenperspectief of een hemels perspectief! Wat kies jij?

Het volk Israël verblijft al geruime tijd in de woestijn. Op een dag geeft God Mozes deze opdracht: 

Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen.
– Numeri 13:2 (HSV)

De verkenning van Kanaän

Zo gezegd, zo gedaan. Mozes stuurt de leiders op pad. Hij geeft ze in vers 20 een bemoediging én een opdracht mee: “Vat moed”, spreekt hij de mannen toe, en: “Neem wat van de vruchten van het land mee.” De mannen gehoorzamen en gaan op verkenningstocht. 

Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met één tros druiven, die zij met zijn tweeën aan een draagstok moesten dragen. (…) Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van veertig dagen.
– Numeri 13:23+25 (HSV)

Is het je opgevallen dat God een opdracht geeft tot verkenning en daar in één adem aan toevoegt dat Hij hen dit land zal geven?! Hij geeft de verzekering van Zijn belofte mee!

Vertrouwen?

Het volk is al lang met God onderweg. Je zou verwachten dat ze zo vertrouwd met Hem zijn dat ze God op Zijn Woord geloven. Maar helaas! Voor het grootste deel van deze Israëlitische leiders gaat dit niet op. Bij hun terugkomst doen zij aan het volk verslag van hun tocht. Ze torsen de enorme druiventros mee en tonen deze aan het volk. Ze vertellen: “Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht.” (Numeri 13:27, HSV)

Dat klinkt positief, zou je denken! Maar dan… worden alle mitsen en maren naar voren gebracht. Er volgt een opsomming van alle vijandelijke volken die er wonen. Ook de afstammelingen van reuzen komen ter sprake! 

“Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij”, zeggen tien van de verkenners in vers 31. Twáálf mannen vertrokken gezamenlijk naar het beloofde land. Elk van hen heeft het land met eigen ogen gezien. Maar niet alle mannen hebben bij terugkomst hetzelfde perspectief. Twee van de mannen, Jozua en Kaleb, roepen het volk op om vrijmoedig op te trekken. Zij vertrouwen erop dat het volk het land in bezit zal nemen: “Wij zullen het zeker overmeesteren”, zeggen zij in vers 30!

Maar de andere tien mannen doen er nog een schepje bovenop:

Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien (…) Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.
– Numeri 13:31-32 (HSV)

Sprinkhanenperspectief

Misschien begint je nu iets te dagen bij de titel van deze overdenking. “Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen”. Besef je wat voor impact deze woorden hebben op het volk? Het zijn tien van hun leiders, die deze woorden overbrengen! Het volk doet het bij deze woorden in hun broek van angst. En hun reactie? Ze willen een andere leider aanstellen dan Mozes en gezamenlijk terugvluchten naar Egypte! 

Hemels perspectief

Jozua en Kaleb proberen tevergeefs om hun perspectief nogmaals te belichten:

Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing.
– Numeri 14:7-8 (HSV)

Aan de slag!

Ik hoop dat je aanvoelt wat voor groot verschil het maakt door welke ‘bril’ je naar een situatie kijkt. Hoopvol, vertrouwend op de God van de belofte, of vanuit een sprinkhanenperspectief: klein denkend, met een negatieve invloed. Vandaag wil ik je aanmoedigen verder te kijken dan dat wat je met je menselijke ogen kunt waarnemen, en er heel bewust voor te kiezen om te vertrouwen op Gods belofte(n). Hoe overweldigend een situatie ook kan lijken! 

Probeer te (blijven) kijken door het hemelse perspectief van de belofte!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap