De zeven lessen van de berg Sinaï

03

jul

Sarah Rokach

Ben je weleens in de bergen geweest? Indrukwekkend hè, om zo’n enorme bergtop voor je te zien. De berg Sinaï, of ook wel Horeb, is een bekende berg uit de Bijbel. Mozes ontvangt daar de tien geboden en later komt Elia er ook langs. Het is de berg waar God voor het eerst neerdaalt om direct met mensen te communiceren. De berg staat symbool voor de scheiding tussen het oude en het nieuwe leven. Ook jij komt in je leven langs ‘Sinaï’. Je wordt uitgedaagd om hem te beklimmen, waar je ook staat in het geloof. Wat kunnen wij leren over en van deze berg?

1. Waar is de berg Sinaï?

Er zijn verschillende theorieën over waar deze berg zich ongeveer zou moeten bevinden, maar het is nooit met zekerheid vastgesteld. Misschien is het ook wel de bedoeling dat we nooit meer teruggaan naar die specifieke berg. Op de berg Sinaï hebben we geleerd over hoe we het geloof in God vorm mogen geven. God daalde neer om het Mozes uit te leggen. Het was een nieuw begin en het oude leven laten we achter ons. We zijn verlost van slavernij en alles wat ons weerhoudt van een leven met God. We trekken verder door het leven, maar nu met Gods Woord in ons hand!

2. Een woeste berg

Sinaï wordt beschreven als een woeste berg met veel doornstruiken. Het is de berg waar Mozes de brandende doornstruik zag. Niet echt het beeld van een prachtige berg met een witte top. God koos een woeste berg om op neer te dalen. Ik vind dat een mooi beeld. Hij komt zo heel dicht bij de mens. God vraagt van ons geen perfectie. Je mag komen zoals je bent, met alle mooie dingen en alle minder mooie dingen.

3. Niet de allerhoogste berg

Sinaï is niet de allerhoogste berg in de wereld. Stel je voor dat Mozes de Mount Everest had moeten beklimmen zonder zuurstoffles om de tien geboden te krijgen. Dat zou niet in lijn zijn met God, want Hij wil dat iedereen tot Hem kan komen. We kunnen allemaal deze berg beklimmen. God wil ook met jou in gesprek gaan!

4. Neem de tijd

Aan de voet van de berg Sinaï zetten de Israëlieten hun kamp op. Ze wachtten op de terugkomst van Mozes en in de tussentijd mochten ze uitrusten van de reis die tot nu toe was afgelegd en van alles wat er was gebeurd onderweg. Zo mag jij ook aankomen bij de berg Sinaï. Geen haast. Je mag uitrusten van alles wat er in jouw leven gaande is of was. God is daar, dus het is goed. Neem de tijd. God wil graag tijd met je doorbrengen!

5. Bergtop ervaringen

De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf daar.
– Exodus 24:12a (HSV)

Mozes bleef veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinaï. God ging in gesprek en kwam zo letterlijk maar ook spiritueel heel dicht bij Mozes. Misschien heb je net als Mozes een moment mogen ervaren in je leven waarin je God heel dichtbij voelde. Een bergtop-ervaring. Misschien voelde jij je helemaal vervuld met de Heilige Geest of voelde je een enorme liefde over je heen komen of juist een enorm verdriet tijdens een gebed. Misschien raakte God jou door een lied of op een nog andere manier. Allemaal soorten bergtop-ervaringen waarin God ons iets wil laten ervaren van wie Hij is.

6. Een tijd van komen en een tijd van gaan

Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?
– 1 Koningen 19:8-9 (HSV)

Iemand anders die zich op de berg Sinaï bevindt, is Elia. Hij vlucht naar de berg, zo lezen we in 1 Koningen 19. Hij voelt zich verloren en zoekt een plek om tot rust te komen. God, echter, vraagt hem wat hij komt doen? Elijahs werk was nog niet klaar. Voor Elia was het tijd om de berg Sinaï te verlaten en ook Mozes daalde weer af nadat het gesprek met God was afgerond. Het is goed om naar Sinaï te komen voor bemoediging van God en tijd met Hem door te brengen. Dat mag je aannemen en tot je laten komen, maar er is ook een tijd van gaan. Kom, we gaan afdalen!

7. De afdaling van berg Sinaï

Toen Mozes afdaalde met de tien geboden, wist hij dat hij alles wat hij geleerd had moest doorgeven aan de Israëlieten. Mozes moest afdalen om aan het werk te gaan. Elijah moest ook weer verder met zijn werk voor Gods Koninkrijk. Zo moeten ook wij weer afdalen. Er is veel werk te doen voor het Koninkrijk van God. Ook jij mag symbolisch afdalen van de berg Sinaï. Onderricht en bemoedigd mag ook jij op pad gaan, de wereld in, om te getuigen van God!

Aan de slag!

Heb jij weleens een bergtop-ervaring gehad? Herinner jij je een moment waarop je je heel dicht bij God voelde?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap