De 6 levenslessen van Ruth

13

mrt

Sarah Rokach

Ken je die spreuken die beginnen met: liefde is …? Over het boek van Ruth zouden we vergelijkbare spreuken kunnen maken, alleen dan over het leven: ‘Leven betekent…’ Zes levenslessen kenmerken het leven van Ruth. Wat betekent leven voor haar, en daarmee ook voor ons?

1. Leven betekent loslaten

In het eerste hoofdstuk van Ruth volgt ellende elkaar op. Dood, honger, mislukte plannen en een toekomst die in duigen lijkt te vallen. Naomi en Ruth nemen het drastische besluit om alles achter te laten. Naomi had namelijk gehoord dat God weer brood had gegeven aan het volk. Ze nemen het risico en komen aan in Bethlehem om daar helemaal opnieuw te beginnen. Heel even leek er geen toekomst meer te zijn in deze familie, maar dan laten Naomi en Ruth dat wat geweest is los.

2. Leven betekent geloven

Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
– Ruth 1: 16 (HSV)

Loslaten is niet makkelijk, daar weten Ruth en Naomi alles van. Maar ze gaan toch, in de wetenschap dat God met hen meegaat en dat Hij voor hen zal zorgen. Voor Ruth betekent dit volledig vertrouwen op een andere god dan die van haar cultuur. Ze gelooft met alles wat ze heeft in die ene God. Misschien op dat moment voor haar nog de God van Naomi. Langzaam werd Hij ook de God van Ruth. Loslaten is moeilijk, het vraagt verandering en doorzettingsvermogen, maar met geloof in God wordt het dragelijker.

3. Leven betekent doorgaan

Gelovend gaan de beide vrouwen op weg en komen ze aan in Bethlehem. Even bijkomen is er niet bij. Ruth zoekt werk en zorgt voor haar schoonmoeder. Voor Ruth is dit een onderdompeling in een totaal vreemde cultuur. En toch gaat ze door, vastberaden niet op te geven. Haar harde werken wordt beloond, want Boaz ziet haar en luistert naar haar. Door te volharden worden nieuwe deuren geopend en mag je nieuwe, andere zegeningen ontvangen.

4. Leven betekent dankbaar zijn

Toen wierp zij zich met het gezicht [ter aarde], boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?
– Ruth 2:10 (HSV)

Uit haar reactie blijkt veel dankbaarheid. Ze valt neer aan zijn voeten en vraagt waar ze het aan verdient heeft dat Boaz haar probeert te helpen. Uit deze reactie blijkt ook dat ze haar al haar verdriet niet zomaar aan de kant heeft geschoven. De emoties zitten haar hoog, en terecht, maar Ruth durft ook de kleine lichtpuntjes in haar leven te zien. Hoewel ze het bijna niet kan geloven, weet ze dat er voor haar gezorgd wordt.

5. Leven betekent bedachtzaam zijn

Ruth is dankbaar voor wat Boaz haar aanbiedt en tegelijkertijd is ze ook bedachtzaam. Waarom zou dit alles gebeuren? Naomi hoort de verhalen van Ruth over Boaz en denkt net zo hard mee. Zou Boaz een partner kunnen zijn voor Ruth? Geschat wordt door Joodse leiders dat Ruth ongeveer 40 jaar was en Boaz rond de 80 jaar. In Ruth 3:10 laat Boaz zijn waardering blijken voor haar loyaliteit. Ze had immers makkelijk met een jongere man kunnen trouwen. Ruth was bedachtzaam en wilde onderzoeken of dit de weg was die God wilde dat zij zou gaan.

6. Leven betekent actie ondernemen

Bedachtzaam gaat Ruth op pad om alle instructies, door Naomi gegeven, uit te voeren. Ze onderneemt actie. Als dit Gods wil is dan zal Hij haar dat duidelijk maken. Dat klinkt alsof er geen enkele twijfel is, geen angst bij Ruth. In Ruth 3:11 lezen we echter dat Boaz zegt, vrees niet. Wat Ruth deed ging tegen alle culturele gebruiken in en ze zal zich misschien wel hebben afgevraagd wat als Boaz dit helemaal verkeerd opneemt? Ruth gaat toch, gelovend en bedachtzaam.

Rachel Platten verwoordt in een van haar liederen: ‘Nothing ever happens if you stay in your room’. God zelf zal deuren openen en deuren sluiten, Hij zal je leiden.

Aan de slag!

Wat betekent leven voor jou? Herken jij deze levenslessen in jouw leven? Welke les is jouw sterke kant? Welke les vind je moeilijk?

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Sarah, ik moet denken aan de tekst: In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn! ( Jesaja 30:15) .
    God zorgt🙏🏻
    Wat een voorbeeld zij. Naomi en Ruth!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap