Wat onweer en bliksem ons leren over ontzag voor God

14

mrt

Tirza Rots

Onweer. Wat doet dat met jou? Er zijn mensen die het onweer achter na gaan om prachtige plaatjes te schieten. Er zijn ook mensen die het liefst onder de dekens kruipen. Onweer heeft altijd iets majestueus. Het maakt dat ik mij ongelofelijk nietig voel. Ik besef weer dat ik onderdeel ben van een groter geheel. Dat het leven veel verder reikt dan mijn eigen kleine wereld. God staat erboven. Hij regeert. Met macht én majesteit. Dat geeft me ontzag voor God.

Ik weet niet hoe jouw beeld van God is. Maar mij bekruipt regelmatig het gevoel dat we in christelijk Nederland ons ontzag voor God wel wat zijn kwijtgeraakt. Is God er voor óns of zijn wij er voor God? Is God er voor mij? Of ben ik er voor Hém? Dat is een vraag die mij de laatste tijd bezighoudt. (Het antwoord weet ik natuurlijk al!) Deze vraag heeft alles te maken met ons godsbeeld. Als ik er vanuit ga dat God er voor mij is en mij zal helpen bij alles waar ik hulp bij nodig heb en mij geeft waar ik om vraag, dan leidt dit tot een andere relatie met Hem dan wanneer ik mij besef dat het niet om mij draait, maar om Hem. De rollen zijn omgekeerd. Dat wij een intieme relatie met God kunnen aangaan wil niet zeggen dat dit een gelijkwaardige relatie is. Hij is onze Schepper en wij zijn Zijn maaksel. Er is een duidelijke hiërarchie. God vraagt liefde van ons, maar ook ontzag. Hij troont boven alles en iedereen!  

Ontzag voor God

De stem van de HEERE klinkt over de wateren,
de God der ere dondert

– Psalm 29: 3 (HSV)

De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken.
– Psalm 29:7 (HSV)

Onweer is indrukwekkend. Onweer toont ons de grootsheid van God. Hij is zo onmetelijk. Zo ontzagwekkend! Met ons menselijke brein kunnen we ons maar moeilijk een beeld vormen van wie God is. God is veel indrukwekkender en grootser dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Ik weet niet of jij je een donderpreek kunt herinneren die je ooit hebt gehad. Maar dat komt meestal hard binnen! Iemands stem en intonatie kunnen een enorme impact hebben. Als God zich uitdrukt door middel van donder en bliksem dan toont dat Zijn almacht, Zijn glorie. Psalm 97: 4-6 spreekt over het beven voor God bij het aanschouwen van Zijn bliksemflitsen. Zo ‘sprak’ God ook toen Hij Mozes ontmoette op de berg Sinaï en daar Zijn geboden gaf. Het volk beefde (o.a.) vanwege de donderslagen en de bliksemflitsen. God was waarneembaar aanwezig.  Zijn aanwezigheid boezemde ontzag in!

De stem van de HEERE is vol kracht,
de stem van de HEERE is vol glorie.

– Psalm 29:4 (HSV)

God heeft de schepping tot stand gebracht, Hij onderhoudt de schepping en Hij regeert nog steeds over Zijn schepping. Hij is de Koning van het hele heelal. Erken jij Gods macht en Zijn regie? Erken jij Zijn macht in de schepping? Heb jij ontzag voor Hem?

God laat Zijn macht zien

De stem van de HEERE breekt de ceders,
ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.
Hij doet de Libanon huppelen als een kalf
en de Sirjon als een jonge, wilde os.

– Psalm 29: 5, 6 (HSV)

God is bij machte om de ceders van de Libanon te verbreken. Imposante, eeuwenoude bomen knappen als luciferstokjes wanneer God Zijn macht laat zien. Gebergten boezemen vaak al ontzag in. Maar zelfs de bergen moeten plaatsmaken voor God. De Libanon en de berg Sirjon zullen opspringen voor Hem.

Niet Baäl is de God van het weer, zoals  veel mensen in die tijd dachten. Zelfs de Israëlieten lieten zich hier regelmatig door misleiden. Maar God, YHWH,  laat duidelijk zien en horen en weten dat Hij de enige, echte God is, Die boven alles en iedereen verheven is. Hij heeft alle macht! 

De HEERE troont boven de watervloed,
ja, de HEERE troont als  Koning voor eeuwig.
De HEERE zal Zijn volk kracht geven,
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

– Psalm 29: 10, 11 (HSV)

Israël mag zich rijk rekenen dat Israël deze enig ware God aan zijn zijde heeft. Wat een zegen dat deze almachtige, majestueuze God, de God van Israël is en blijft! Deze God, Schepper van hemel en aarde, heeft ook recht op jouw ontzag. Hij heeft je gemaakt. Hij is Koning over al wat leeft. Geef jij Hem de ruimte te regeren in jouw leven?

Wat een genade als dat waarheid mag zijn/worden in jouw leven: leven vóór de Koning der Koningen. Dat betekent voor altijd leven mét Hem aan jouw zijde!

Aan de slag!

Misschien ben je het gewend, misschien ook niet, maar is het een idee vandaag uit ontzag (eens) letterlijk neer te knielen voor de Koning der Koningen?

Deel deze overdenking

  1. J. schreef:

    Prachtig stuk! Ik wil zo graag dat dit werkelijkheid wordt in mijn leven. Ik denk de laatste tijd veel na over “de vreze des Heren” en dat het gevolg wel moet zijn, heilig te willen leven. Ik denk dat we graag een lieve vriendelijke God willen. Maar vergeten hoe ontzettend heilig Hij is. Woorden als vrees en toorn zijn moeilijk te plaatsten zijn in onze huidige maatschappij. Maar Hij is en blijft altijd dezelfde!
    Bedankt voor je overdenking.

  2. LORE schreef:

    Ik heb dat inderse omdat ik als weeten van Got bekentenis ook en ik heb interesse in jezus hij wonder lieve man net als lore ik zie jezus in mij lore in jezus wij hebben gelijkenissen gei houden en lore ook en lore gaa elke week paard rijden jezus ik aan jou ik vin je leuk en aardig en knappe ik ben verliefd op got ik ben smoorverliefd op ik droom altijd van jouw jezus jij toch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap