Danken ín alles: over vertrouwen en dankbaarheid

17

mei

Arjannàh Azodi Deylami

Vertrouwen op God en dankbaarheid gaan samen. Hand in hand. Door het vertrouwen in God is dankzegging mogelijk in ál onze omstandigheden, omdat Gods goedheid onveranderlijk is.

Op God vertrouwen 

God vraagt ons Hem te vertrouwen. Het klinkt gemakkelijk, maar in de praktijk kan dit soms heel erg lastig zijn, vooral in de moeilijkere tijden is vertrouwen een opgave. Als we er zelf helemaal niks meer van begrijpen en de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen vastknopen, juist dan. 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
– Spreuken 3:4-5 (HSV) 

God vraagt ons specifiek niet op onze eigen inzichten te vertrouwen, omdat wij niet kunnen overzien wat God wel overziet. Op het moment dat wij het ‘waarom’ niet overzien en het gewoonweg niet meer kunnen begrijpen, dan kunnen we gaan twijfelen aan Gods (goede) bedoeling. Maar daarin zegt God: vertrouw Mij. Gods karakter blijft onveranderd, dwars door onze continu veranderlijke levensomstandigheden heen.  

Wat zegt dankzegging over vertrouwen? 

Een belangrijk aspect van christen-zijn is dankzegging. Jezus geeft ons het voorbeeld telkens opnieuw. Hij dankt God, onze Vader, in alles en weet dat al het goede dat gegeven is, een geschenk van God is. ‘Al het goede’ zijn niet alleen de fijne dingen. Het ‘goede’ kan ook iets zijn wat in onze ogen verkeerd of onjuist lijkt, zoals lijden en zelfs de dood. Maar Jezus toont Zijn vertrouwen in God, omdat Hij weet dat Zijn vader trouw is. Daarom wist Hij ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid in het vooruitzicht. Ondanks Zijn doodsangst en diepe bedroefdheid vlak voor de kruisdood.

Wandelen in dankbaarheid is een manier van leven; zoals Jezus ons laat zien. Deze dankbaarheid is op alles betrekkelijk, niet alleen het goede.

Zoals Henri Nouwen het opschreef in ‘The spiritual work of gratitude’: 

“Dankbaar zijn voor de goede dingen in het leven is makkelijk, maar dankbaar zijn voor alles in ons leven, zowel het goede als het slechte, de momenten van vreugde en de mislukkingen, de beloningen en de afwijzingen, dat vergt veel geestelijk werk. Maar toch, we kunnen alleen dankbare mensen zijn als we dank kunnen zeggen voor alles wat ons tot dit moment heeft gebracht. Als we ons leven blijven verdelen in ‘goed en slecht’ dan kunnen we de volheid van ons wezen niet claimen als geschenk van God om dankbaar voor te zijn. Laten we niet bang zijn om te kijken naar alles wat ons heeft gebracht naar waar we nu zijn en vertrouwen dat we eens de leidende hand van een liefhebbende God erin kunnen zien.“(Vertaald in Nederlands)  

En zoals Paulus het bevestigt: ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’
(
1 Thessalonicenzen 5:18, HSV)

Dankbaarheid ín alles

We hoeven God niet óm alles te bedanken, dat zou wreed zijn, maar wel ín alles, dat maakt een groot verschil. Dankbaarheid vloeit voort uit gebeden die ons helpen de wonderen van God te zien, in het grote maar vooral ook het kleine, dagelijkse.

En soms zien we de wonderen pas achteraf, een (heel) lange tijd kan voorbij gaan zonder dat wij het kunnen zien. God werkt ondoorgrondelijk en zelfs al zouden we het in dit leven niet kunnen zien, zal God Zijn plan uiteindelijk openbaren. Hierbij moet ik denken aan wat Jezus zei tegen Simon Petrus toen Hij de voeten van Zijn discipelen ging wassen en de discipelen geen idee hadden wat Jezus deed, waarom en wat het betekende. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. (Johannes 13:7 HSV)

Om dankbaar te kunnen zijn voor een onbeantwoord gebed. Om dank te kunnen zeggen in een staat van innerlijke verlatenheid. En om te vertrouwen op Gods liefde te midden van het wonderlijke, maar ook het wrede. Dankzeggen in het dagelijks leven betekent het fluisteren van een lofzang in de duisternis. Wetende dat niets God kan veranderen, wat er in het leven ook gebeurt. God was, is, en blijft altijd dezelfde. Goed.

Aan de slag!

Sta vandaag stil bij een pijnlijk moment in je leven, wat achteraf (toch) een zegen bleek te zijn, en dank God voor zijn goedheid ín alles.

Deel deze overdenking

 1. Yvonne schreef:

  Lieve Arjannäh.

  Dankjewel voor je prachtige overdenking.
  Het is zo waar, dat we altijd dankbaar kunnen zijn in God .
  Voor wat JEZUS in het kruis gedaan heeft voor ons.
  Dankbaarheid is zo belangrijk.
  Gods Zegen voor iedereen .
  Liefs Yvonne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap